Het werk van een executeur is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Rob Hirsch. Hij is eigenaar van ‘CONFLICT ! OPGELOST – Group’ en expert conflictbemiddeling op basis van mediation. Hij is werkzaam als mediator bij scheidingszaken en nalatenschappen, ook voor rechtsbijstandsverzekeraars zoals DAS en ARAG, en hij treedt op als rechtbankmediator en (levens)executeur.

Van scheiding tot nalatenschap

Toen Rob zijn eigen bedrijf startte in de mediation, lag in eerste instantie de focus op echtscheidingsbegeleiding. Bij een echtscheiding verandert er ook veel op erfrechtelijk gebied, waardoor Rob in aanraking kwam met vraagstukken rondom nalatenschappen. “Na een echtscheiding is het belangrijk om te kijken naar je nalatenschap. Als iemand overlijdt is er verdriet, maar het kan dan ook nog zijn dat er een conflict ontstaat. Met mediation kunnen procedures bij de rechtbank worden voorkomen. Als er een testament is, kunnen familie en erflater ontlast en ontzorgd worden, door de afhandeling van de nalatenschap door een executeur.”

Rob vervolgt enthousiast: “Het is dankbaar werk. Je ontzorgt mensen en tegelijk zorg je ervoor dat familiebanden blijven bestaan of nieuw leven worden ingeblazen. Bij bestaande conflicten in de familie, kan ik als mediator zorgdragen voor een correcte afhandeling van de nalatenschap op basis van de wensen van de overledene. Ik behartig tegelijkertijd ieders belangen zodat verdere conflicten worden voorkomen en er mogelijk ook ruimte komt voor herstel van familierelaties. Alle werelden komen daar eigenlijk samen: het personen-, familie- en erfrecht. En dat maakt het zo interessant.”

Lidmaatschap bij NOVEX

Rob hecht veel waarde aan zijn lidmaatschap bij NOVEX: “Je blijft als lid altijd up-to-date. Zo word je scherp gehouden. Daardoor kun je je kwaliteiten ook naar buiten toe uitdragen, met het label NOVEX. Voor de klant is het daarmee een waarborg.”

Daarnaast vindt Rob het netwerk van NOVEX belangrijk: “Er zijn specialisten die je kennis vergroten. Iedereen werkt vanuit zijn eigen vakgebied op hoog niveau. Zo kun je mensen inschakelen als dat in het belang van de zaak is. Als er een specialist ingeschakeld moet worden, bijvoorbeeld voor de waardering van een bedrijf, dan kan ik een professional inschakelen waardoor ik zelf onpartijdig ben en blijf. Maar ook als een mediationzaak naar de rechtbank dreigt te gaan, kan ik bijvoorbeeld sparren met een erfrechtadvocaat.”

Mediationzaken voor de rechtbank

Rob is ingeschreven als rechtbankmediator. Als mensen een procedure volgen bij de rechtbank en het oneens zijn met het vonnis van de rechtbank, dan worden ze met enige regelmaat door de rechter terugverwezen naar een mediator. De rechtspraak en het Juridisch Loket verwijzen alleen naar in het register van de Raad ingeschreven mediators.

“De verwijzing naar een mediator wordt gedaan in de hoop dat partijen er dan alsnog uitkomen. De rechter wil het liefst gedragen oplossingen, zonder iets op te leggen. Waar een rechter het wetboek moet volgen, kun je in mediation van zaken afwijken als men het daarover eens kan worden. Als mensen al jaren procederen, is er naast het financiële aspect een enorme emotionele belasting. Dan zijn mensen bereid om te zeggen dat ze het willen afhandelen. Dat is mooi in mijn werk, want dan kunnen mensen tóch in staat zijn om tot oplossingen te komen, die door beide partijen gedragen worden.”

Tip van Rob: “Voorkomen is beter dan genezen”

Vaak wordt er actie ondernomen als er problemen ontstaan, maar met zogenoemde pre-mediation kunnen problemen worden voorkomen. Rob benadrukt het belang hiervan: “Op deze manier kan je op voorhand dingen oplossen en gevoelige kwesties in een beschermde omgeving bespreken. Een erflater kan bijvoorbeeld in het testament toelichten waarom hij of zij dingen wil en waarom hij of zij iets wil doen. Zo kunnen later weer conflicten worden voorkomen.”

Wilt u in contact komen met Rob? Bezoek de profielpagina van Rob.