Het werk van een executeur is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Daniëlle van Iperen, toegevoegd notaris op Notariskantoor Ellens & Lentze, Notariaat & Mediation in Den Haag. Daarnaast is zij ook MfN-registermediator.

Specialist in familierecht

De werkzaamheden van Daniëlle hebben vooral betrekking op het familierecht. “Onze praktijk is heel divers. We maken huwelijkse voorwaarden en testamenten, maar wikkelen ook nalatenschappen af en treden op als toezichthouder bij levenstestamenten. Ik hou me voornamelijk bezig met advies binnen de familierechtpraktijk van ons kantoor. Daarnaast ben ik mediator, dit betreft echtscheidingsbemiddeling en nalatenschapsmediation.”

Persoonlijke werkwijze

De instelling van Daniëlle is dat het werk leuk moet blijven en dit wil ze graag uitstralen naar haar cliënten. “Persoonlijk, aandachtig en ruimte voor een praatje en een grapje, maar serieus op de inhoud.” Als mensen niet in staat zijn om naar kantoor te komen, gaat Daniëlle ook persoonlijk bij haar cliënten langs. “Soms is dat wel prettig als mensen slecht ter been zijn of er sprake is van beginnende dementie: de eigen omgeving maakt dat mensen vaak meer op hun gemak zijn om voor hen taaie materie te bespreken.” De werkwijze van Daniëlle kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak in combinatie met de volledige service rondom het familierecht.

Opmars van het levenstestament

Daniëlle vertelt over haar visie op het levenstestament. “Het levenstestament is de laatste jaren aan een enorme opmars bezig. Het is goed dat men de regie over het eigen leven houdt en met een levenstestament kan voorkomen dat er een bewind of curatele moet worden ingesteld. Het opstellen van zo’n levenstestament is eigenlijk het moment om kritisch een aantal scenario’s de revue te laten passeren. Het levenstestament is bij uitstek een document om deze scenario’s vast te leggen. Denk hierbij niet alleen aan de zakelijke en medische volmacht, maar ook aan vragen als: Wilt u nog schenkingen doen als u dit zelf niet meer kunt beslissen? Welke meubels wilt u graag mee hebben als u naar een verzorgingshuis moet? Wat gebeurt er met uw huisdieren? En wilt u begraven of gecremeerd worden en heeft u wensen voor de uitvaart?”

Uitvaart vastleggen in het levenstestament

Het vastleggen van de uitvaart wordt veelal geregeld in het testament. Daniëlle legt uit waarom dit beter in het levenstestament vastgelegd kan worden. “Degene die de uitvaart gaat regelen, is vaak ook de gevolmachtigde in het levenstestament. Het is dan fijn als duidelijk is wat u wilt. De ervaring leert dat een testament pas veel later na het overlijden erbij wordt gehaald. Als dan blijkt dat u liever begraven had willen worden in plaats van gecremeerd, dan is er iets niet goed gegaan. En laat staan als er geen testament is en er geen directe naasten zijn. Dan is het fijn dat degene die de uitvaart moeten regelen, handvatten heeft.”

Casus: Problemen door geen (levens)testament

Regelmatig maakt Daniëlle mee dat iemand overlijdt zonder dat hij of zij een testament heeft gemaakt. Dit kan ruzie en andere problemen in de familie tot gevolg hebben. Ze vertelt over een recente situatie waarbij dit het geval was: “We zijn drie jaar bezig geweest om alle erfgenamen te vinden over de gehele wereld, de kosten van dat onderzoek bedroegen zo’n € 18.000,-. Er bleken 127 erfgenamen te zijn. Niemand keek naar de overleden oom om en niemand kende hem persoonlijk, enkel van horen zeggen. Wij hebben zijn uitvaart geregeld en daar was niemand aanwezig. Een deel van de erfgenamen heeft hier op kantoor ruzie gemaakt over de verdeling van zijn foto’s en andere persoonlijke spullen. Ze waren ook teleurgesteld dat er geen waardevolle sieraden of andere zaken waren. Dan vraag je je wel eens af of de oom dit had overzien en of niemand hem op de mogelijkheid van het maken van een testament heeft gewezen.”

Daniëlle over haar lidmaatschap bij NOVEX

Daniëlle is al vanaf het begin lid van NOVEX. Op verzoek van de toenmalige docenten heeft Daniëlle met een collega een cursus gevolgd om feedback te geven over de cursus. Daniëlle vindt het keurmerk wat NOVEX biedt een prettige gedachte. “Er zijn per slot van rekening veel adviseurs die zich opwerpen als ervaren executeur, maar in de praktijk de nodige (juridische) kennis missen. Op kantoor moeten wij soms de brokken ruimen van een gebrekkige afwikkeling of een verstoorde relatie met een executeur.” NOVEX biedt de mogelijkheid om de kwaliteit te waarborgen.

Tip van Daniëlle: “Praat erover”

Als we Daniëlle vragen wat ze mensen graag wil meegeven, benadrukt ze het belang van het praten over een (levens)testament. “Praat eens met die eenzame buurman of -vrouw in uw omgeving of dat familielid zonder kinderen. Durf het onderwerp van testament en levenstestament aan te snijden en verwijs ze naar een notaris in de buurt, of als die drempel te groot is naar de Notaristelefoon. Zeker bij mensen die geen kinderen, familieleden of een ander netwerk hebben en zich eenzaam voelen. Ze denken vaak dat ze de enige zijn en zijn blij als wij hen bij de advisering ten aanzien van een testament en levenstestament een stukje kunnen ontlasten. Soms blijken er meer opties te zijn dan zij voor mogelijk houden.”

Wilt u in contact komen met Daniëlle? Bezoek de profielpagina van Daniëlle.