Het werk van een executeur of vereffenaar is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Marco Stout, notaris bij Signa Notarissen in Zevenbergen.

Werken bij het notariskantoor

Bij Signa Notarissen worden veel erfenissen afgewikkeld. Daarnaast hebben ze ook de gebruikelijke notariële praktijk, met onder andere onroerend goed en ondernemingsrecht. Marco houdt zich vooral bezig met het familierecht. Bij zijn werkzaamheden is Marco zowel bezig met de ‘levende’ als de ‘overleden’ kant. Hij licht dit toe: “Met de levende kant bedoel ik het opstellen van testamenten, levenstestamenten, samenlevingscontracten en dat soort zaken. Als iemand overleden is, houd ik me bezig met de verklaring van erfrecht, aangifte erfbelasting en de afwikkeling van de erfenis.”

Afwikkeling erfenissen

Toen Marco begon met werken in het notariaat, was er vraag naar iemand die de afwikkeling van erfenissen op zich wilde nemen. Marco heeft deze taak opgepakt en is er vanaf die tijd ingerold en heeft zich er steeds meer in verdiept. “Toen ik in aanraking kwam met de werkzaamheden, ben ik er enthousiast over geworden. Het werk is een mix van veel verschillende zaken, wat maakt dat ik het heel interessant vind. De dynamiek tussen de betrokken partijen, de praktische zaken, de juridische kant, de fiscale kant, de administratieve kant en het emotionele aspect maken het werk heel divers.”

Praktijkgerichte werkwijze

Marco vindt het belangrijk om bij het opstellen van het testament erbij stil te staan dat het ook uitgevoerd moet worden. “Ik ben een praktijkman. Je ziet tegenwoordig dat testamenten vrij complex worden ingericht, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de boel afgewikkeld wordt en dat iedereen met een goed gevoel het hoofdstuk kan afsluiten. Daar zit ook weer het emotionele aspect aan vast. Anderzijds heb je de praktische component, dat moet ook afgesloten worden op enig moment. Ik ben graag iemand die ervoor zorgt dat het geregeld wordt. En dat is wel het doel dat ik voor ogen probeer te houden. En als dat niet linksom gaat, dan moeten we eens kijken of dat rechtsom kan.”

Aansluitend op de praktische werkwijze van Marco, vertelt hij dat het belangrijk is om rekening te houden met familiebanden. “Als er onmin in een familie is, moet gezorgd worden dat geen testament gemaakt wordt waarbij de erfgenamen tot een eeuwigheid aan elkaar gekoppeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gezin waarbij mensen een tweede relatie hebben, waarbij kinderen uit eerdere relaties zijn, waar de verhouding met stiefvader of stiefmoeder wat lastig ligt. De persoon in kwestie wil aan de ene kant zijn kinderen niet tekort doen en aan de andere kant wil hij zijn partner niet tekort doen. Vaak worden dan allerlei dingen bedacht waardoor die erfgenamen na het overlijden van deze persoon juridisch lang aan elkaar gekoppeld zitten. Dat moet je ook niet willen.”

Bijzondere situaties

Eén van de zaken die het werk zo divers maakt, is de diversiteit aan situaties die in de afwikkeling naar voren kunnen komen. Marco vertelt over situaties die hij tegenkomt: “Er zit aan eigenlijk alle nalatenschappen wel een bijzonder aspect waardoor die bijblijft. Dat kan ermee te maken hebben dat in de nalatenschap iets bijzonders zit, bijvoorbeeld een heleboel duiven. Daar moet je ook mee omgaan. En soms hebben erfgenamen in families elkaar al jaren niet gezien en krijgen ze toch weer contact. Soms mondt een ruzie uit in een verzoening en soms kan het ook andersom zijn. Je weet nooit hoe dit soort dingen lopen en dat maakt het ook wel weer interessant. Ook verdiep ik mij graag in onbeheerde nalatenschappen. In die situaties is iemand overleden, waarbij in eerste instantie geen erfgenamen bekend zijn. Met name het onderzoek hoe de familie in elkaar steekt, dat vind ik mooi werk om te doen.”

Bestuurslid bij NOVEX

Marco is sinds 2018 bestuurslid bij NOVEX en zit namens NOVEX in de klachtencommissie. “De rol van de klachtencommissie ligt me aan het hart. Dat vind ik heel interessant. Als er wat schort aan de communicatie van executeurs richting erfgenamen, dan kan er enorme ruis op de lijn ontstaan tussen executeur en erfgenamen. Erfgenamen roepen dan al snel dat de executeur het niet goed doet, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Het is belangrijk dat de professionele executeur mensen meeneemt in het verhaal en zich bewust is van de kennis die hij of zij heeft. Die kennis hebben nabestaanden vaak niet. Ik probeer me er hard voor te maken dat de communicatie goed verloopt.”

NOVEX staat voor kwaliteit

Tot slot benadrukt Marco de waarde die een NOVEX lid kan bieden. “Als u bij een NOVEX lid terecht komt, haalt u in ieder geval gegarandeerd een bepaalde kennis van zaken binnen. Daar is NOVEX ten slotte ook voor. NOVEX biedt opleidingen, permanente educatie is verplicht en bij intervisies worden allerlei dilemma’s bediscussieerd. De klachtencommissie biedt de gelegenheid om een klacht in te dienen waar objectief naar gekeken wordt. Er zit dus een kwaliteitswaarborg op.”

Wilt u in contact komen met Marco? Bezoek de profielpagina van Marco.