Het werk van een executeur of vereffenaar is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Jan van het Hof, expert vermogensplanning bij de Rabobank.

Vaktechnische ondersteuning

In zijn functie als expert vermogensplanning bij de Rabobank heeft Jan diverse taken. Zijn belangrijkste taak is om ondersteuning te bieden aan zo’n 35 vermogensplanners die landelijk werkzaam zijn bij de Rabobank. “Ik bied mijn collega’s vaktechnische ondersteuning. Denk daarbij aan het bijhouden van fiscaal juridische ontwikkelingen, rechtspraak, wetgeving, enzovoorts. Dat proberen we op de doelgroep van de private banking klanten van de Rabobank te richten. Dat zijn vermogende particulieren, ondernemers en mensen die een hogere hypotheek hebben. Ik ondersteun dus mijn collega’s, en deze collega’s helpen onze klanten.”

De inhoudelijke kennis en vakmanschap wordt ook gedeeld op de website van de Rabobank. “Op de pagina ‘Vermogensvragen’ behandelen we vragen die we veel tegenkomen in de praktijk. Door de kennis online te delen, kunnen we klanten ook via dat kanaal informeren en op bepaalde vlakken zelfredzaam maken. Als de klanten meer willen weten wat dit betekent voor hun eigen situatie, dan kunnen ze een persoonlijke afspraak maken. Dan nemen ze bijvoorbeeld een vermogensplan af. De collega’s die door het land werken voeren dit dan uit.”

De rol van Jan bij de afwikkeling van nalatenschappen

Daarnaast hebben Jan en zijn team ook een adviserende rol bij de afwikkeling van nalatenschappen. “Dit doen we om de private banking klanten te helpen met de afwikkeling als ze te maken krijgen met een overlijden. Klanten hebben vaak een gezin met een echtgenoot en kinderen. Dan wordt een testament gemaakt met een verzorgingsgedachte, gericht op de langstlevende. Als de langstlevende vervolgens overlijdt, gaat het vermogen naar de kinderen. Om de vererving van de eerst overleden ouder naar de langstlevende te regelen, worden in het testament vaak allerlei keuzes opgenomen die na het overlijden van de eerst overleden ouder kunnen worden gemaakt. Wij helpen die keuzes invullen, door het geven van financieel inzicht. Dat is een rol waarbij we vaak als adviseur optreden.”

Voorheen hadden ze ook de rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder, maar dit doen ze nu niet meer intern. “Als we kijken naar de ervaring die we hebben met veel klantsituaties, dan zien we dat veel klanten goed geholpen zijn met een executeur in de buurt, bijvoorbeeld iemand uit de familie of uit de nabije omgeving. Als een familielid de rol van executeur vervult, dan helpen we de familie als adviseur. We hebben dus een verschuiving aangebracht in de dienstverlening, maar dat neemt niet weg dat er ook situaties zijn dat klanten wél een professional vragen om de nalatenschap af te wikkelen. Dat kan zijn vanwege de complexiteit van het vermogen, gedoe in de familie of andere redenen. Dan kan een professional heel goed helpen. Daarom is het belangrijk dat de NOVEX er is.”

Mensen helpen in complexe situaties

Het contact met klanten vindt vaak plaats in een voor de klant lastige periode. “Voor de klant is de situatie bijvoorbeeld emotioneel zwaar, onoverzichtelijk, of er zijn meerdere belangen en partijen bij betrokken. Ik vind het heel fijn om mensen verder te helpen in die complexe situaties. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn om dit werk te doen en een passie hebben voor betrokkenheid bij mensen. Ik vind het werk ook leuk vanuit de complexiteit. Het is altijd weer de uitdaging om mensen te helpen, zodat zij weer verder kunnen. Je moet snel vertrouwen winnen. Het is heel bijzonder hoe je in korte tijd heel dicht betrokken kunt zijn bij belangrijke beslissingen en families die je van tevoren helemaal nog niet kende.”

Actief in bestuur NOVEX & SCE

Al vroeg in het bestaan van NOVEX was Jan actief betrokken bij de vereniging. “Ik zat bij de eerste groep van leden die de leergang heeft gevolgd, vlak na de oprichting. Voor mij was het een hele leuke manier om mensen te ontmoeten die met hetzelfde werk bezig zijn, en ook te leren van mensen met ervaring. Ik ben wel iemand die graag een steentje bijdraagt aan een club waar je bij betrokken bent, dus ik heb me graag ingezet voor NOVEX als penningmeester. Dat was een rol die ik niet direct van tevoren voor mezelf had bedacht, maar dat heb ik met heel veel plezier gedaan. De taken waren niet alleen de financiële situatie op korte termijn beheren, maar ook om te kijken wat we kunnen betekenen voor de leden en nadenken over de toekomst van de vereniging. Het samenwerken in het bestuur met mensen met allemaal verschillende achtergronden, dat vond ik echt bijzonder leuk. Daarnaast had ik ook een rol in het bestuur van SCE, waar ik heb bijgedragen aan kwaliteitsaspecten van het NOVEX lidmaatschap.

Ik heb ongeveer 5 jaar in het bestuur gezeten bij NOVEX en 6 jaar bij SCE. Ik ben een jaar voor het einde van mijn zittingstermijn uit het bestuur van NOVEX gegaan, om ook ruimte te geven aan nieuwe bestuursleden die in beeld kwamen.”

Bijzondere cases

In zijn werk komt Jan regelmatig bijzondere cases tegen. “Vanuit het belang van privacy van onze klanten kan ik hier inhoudelijk niet op in gaan, maar die situaties blijven me wel bij. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor onderlinge verhoudingen die na een overlijden misschien niet even goed zijn, maar waarbij het vaak wel het moment is om het af te sluiten. Want iedere relatie met iemand die overleden is, is anders, ook al ben je allemaal kind, of oom of neef of wat dan ook.” Ook situaties met bedrijfsopvolging vindt Jan erg interessant: “Daar wordt besproken hoe we kunnen zorgen dat de onderneming verder gaat, dus niet alleen maar het bezit, maar ook dat de onderneming continuïteit heeft. Het is een bijzondere situatie om daar aan bij te dragen, zeker als het bedrijf al lang in de familie is.”

Kenmerkende eigenschappen van Jan

Iedere professional bij NOVEX heeft zijn eigen kwaliteiten. Jan omschrijft zichzelf als toegankelijk en laagdrempelig, en tegelijkertijd sterk gespecialiseerd in de kennis van vermogende situaties en de afwikkeling van erfenissen. “Ik praat altijd over grote vermogens en meerdere aspecten die spelen. Het is een uitdaging om de complexiteit te vertalen naar een eenvoudige uitleg en mensen zo helpen om keuzes te maken. Ik denk dat ik heel goed in staat ben om de verschillende werelden en alles wat er speelt bij elkaar te brengen. Dit om te zorgen dat je uiteindelijk ook de financiële consequenties van keuzes goed in beeld hebt en ook verder kunt na de verdeling van het vermogen.”

Belang van NOVEX voor specialisten

“Je moet altijd investeren in jezelf om nog beter te worden en ambities te realiseren in je vakgebied. Daarnaast is het belangrijk om de kracht van een netwerk te benutten, bijvoorbeeld bij NOVEX. Hier komen veel mensen met ervaring bij elkaar die hetzelfde doen, maar met diversiteit in achtergronden. Je kunt veel bereiken door samen te werken. Juist in een vereniging als NOVEX, waar je mensen kunt vinden die bij je passen en waar je samen mee op kunt trekken. Een actieve rol en betrokkenheid, dat zou ik zeker aan mensen willen meegeven.”

Aandacht voor bewustwording

“Ik denk dat in het algemeen geldt dat mensen zich niet altijd bewust zijn van wat er op de nabestaanden afkomt na een overlijden. Het is goed dat NOVEX haar rol pakt in die bewustwording van mensen. NOVEX biedt enerzijds voor de leden toegevoegde waarde als netwerk om te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, maar met name ook voor de samenleving als geheel. Denk aan het voorkomen van problemen en het voorbereiden van alles wat ze kunnen regelen, zodat het ook op een goede manier plaatsvindt.”

Wilt u in contact komen met Jan? Bezoek de profielpagina van Jan.