NOVEX is een belangenorganisatie voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. Door krachten te bundelen, versterken we elkaar en de markt.

NOVEX spant zich in naamsbekendheid van haar merk te vergroten, zodat particulieren zich tot een van onze leden wenden als ze op zoek zijn naar een professionele executeur. NOVEX stelt zich bovendien ten doel de vakbekwaamheid van en de professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen. Hiervoor bieden wij opleidingen en cursussen, waar u zich als NOVEX lid voor kunt aanmelden.

Wilt u zich graag aansluiten bij NOVEX? Na het volgen van één van onderstaande leergangen kunt u zich aanmelden als NOVEX-lid.
In de cursusagenda vindt u alle leergangen en cursussen en kunt u zich inschrijven.

Leergang Levensexecuteur en Toezichthouder

Wilt u meer weten over het werk van een levensexecuteur/toezichthouder en het levenstestament? In de tweedaagse leergang levensexecuteur en toezichthouder leert u alles over juridische, financiële en medische zaken waar de levensexecuteur mee te maken krijgt. Als aanvullende eis voor het lidmaatschap bij NOVEX wordt van u verwacht dat u ook de dagcursus Executele volgt.

Meer over de Leergang Levensexecuteur en Toezichthouder

Leergang Executele en Vereffening

Wilt u als professioneel executeur of vereffenaar aan het werk? Of wilt u uw werkterrein verleggen naar de boedelpraktijk? Volg dan de driedaagse leergang Executele en Vereffening. In deze leergang komen de juridische en praktische kanten van executele en vereffening aan bod alsook de Europese erfrechtverordening en gaat u aan de slag met een praktijkcasus.

Meer over de Leergang Executele en Vereffening