Leergang Levensexecuteur en Toezichthouder

Wilt u meer weten over het werk van een levensexecuteur en/of toezichthouder en het levenstestament? Dan is deze leergang geschikt voor u.

Waarom deze leergang?

Wij bieden deze leergang aan voor degenen die adviseren over het levenstestament of worden benoemd tot levensexecuteur of toezichthouder. Na het volgen van de leergang kunt u uw klanten beter bedienen op het gebied van levensexecutele.
Bovendien kunt u na het volgen van deze leergang lid worden van NOVEX, mits u de dagcursus Executele ook volgt.

Wat leert u tijdens deze leergang?

Het is een intensieve opleiding waarin zowel theorie als praktijk centraal staan. De docenten gaan in op de juridische, financiële en medische zaken waar een levensexecuteur mee te maken krijgt. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde.

Mevrouw Engelbertink, jurist, werkzaam als (levens)executeur en auteur, gaat in op de de volgende zaken:

 • de ontstaansgeschiedenis
 • het waarom van een levenstestament
 • een voorbeeld van een levenstestament
 • tips en tricks

Mevrouw Van der Merwe, arts, behandelt onderwerpen uit de medische zorg waarmee een levensexecuteur in aanraking komt. Denk daarbij aan:

 • wilsbekwaamheid
 • inzicht in de gezondheid(szorg) in Nederland
 • inzicht in indicatiestelling en afgifte medische verklaring

De heer Weewer,  notarieel jurist, werkzaam als manager Bewind, Executele en Estate Planning, gaat in op de praktijk en beantwoordt de volgende vragen.

 • Wanneer vangt de taak van de levensexecuteur aan?
 • Welke werkzaamheden voert de levensexecuteur uit?
 • Wanneer eindigt de taak van de levensexecuteur?
 • Hoe legt de levensexecuteur rekening en verantwoording af?
 • Wat zijn de verplichtingen ten aanzien van de toezichthouder?
 • Wat is de rol van de toezichthouder?
 • Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder?
 • De aansprakelijkheid van de levensexecuteur en de toezichthouder

De heer Balkenende, taxateur, executeur, ondernemer, initiatiefnemer, gaat in op het financieel misbruik van ouderen.

Mevrouw Stelma-Roorda, promovenda aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het onderwerp Levenstestament, behandelt internationale ontwikkelingen rondom het levenstestament – de implicaties van het VN-Gehandicaptenverdrag voor Nederland

De heer Wouters, senior rechter, kantonrechter rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht, gaat in op Bewind, curatele en mentorschap en het toezicht door de kantonrechter.

De heer Trompetter, medisch adviseur (arts) en opleider, geeft inzicht in het sociaal domein op het gebied van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de PGB-praktijk.

De heer B. Schols behandelt de juridisch-theoretische achtergronden bij het levenstestament.

Overige informatie

Voor data en inschrijven: ga naar de Cursusagenda