Leergang Levensexecuteur en Toezichthouder

Wilt u meer weten over het werk van een levensexecuteur en/of toezichthouder en het levenstestament? Dan is deze leergang geschikt voor u.

Waarom deze leergang?

Wij bieden deze leergang aan voor degenen die adviseren over het levenstestament of worden benoemd tot levensexecuteur of toezichthouder. Na het volgen van de leergang kunt u uw klanten beter bedienen op het gebied van levensexecutele.

Wat leert u tijdens deze leergang?

Het is een intensieve opleiding waarin zowel theorie als praktijk centraal staan. De docenten gaan in op de juridische, financiële en medische zaken waar een levensexecuteur mee te maken krijgt. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde.

 • de ontstaansgeschiedenis van het levenstestament
 • het waarom van een levenstestament en een voorbeeld ervan
 • tips en tricks
 • medische en praktische/juridische aspecten van wilsbekwaamheid
 • praktische en juridische aspecten van financieel misbruik van ouderen
 • het sociaal domein op het gebied van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de PGB-praktijk.
 • het levenstestament in de praktijk en de rol van de toezichthouder
 • de overgang naar de afwikkeling van de nalatenschap

Docenten

 • De heer mr. Joe van Anken, als promovendus en docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, juridisch adviseur
 • De heer drs. Theo Trompetter, medisch adviseur (arts) en opleider
 • Mevrouw mr. Leonie Rammeloo, advocaat bij TACT Advocaten, gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht voor vrije beroepsbeoefenaars
 • De heer Oscar Balkenende, directeur van NRI (Nationaal Registratie Instituut) en Obelisk Boedelbeheer B.V.,  inspecteert, taxeert en documenteert (in-)boedels en nalatenschappen, initiatiefnemer voor Lokale Allianties Veilig Financieel Ouder Worden
 • Mevrouw mr. Edith Schnackers, advocaat bij Advocaten Familie- en Erfrecht, gespecialiseerd in het familie- en erfrecht
 • De heer mr. Dennis Weewer,  notarieel jurist, werkzaam als manager Bewind, Executele en Estate Planning
 • De heer mr. Aniel Autar, notaris bij Kooijman Autar Notarissen, redacteur van het Compendium Levenstestament

Overige informatie

Voor data en inschrijven: ga naar de Cursusagenda