Het werk van een executeur of vereffenaar is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer drie leden aan het woord: Liesbeth van den Brink-Baggerman (notaris), Sandra Bonnema (kandidaat-notaris) en Marion ten Heuw-Hof (Register Notarisklerk). Alle drie zijn zij werkzaam bij Van Putten Van Apeldoorn notarissen (VPVA), waar zij in een team van vier personen een afdeling boedelafwikkeling hebben.

Even voorstellen

Liesbeth, Sandra en Marion zijn de drijvende krachten achter de afdeling boedelafwikkeling binnen hun notariskantoor. In de boedelafwikkeling wisselen ze met elkaar van gedachten over wat ze tegenkomen. Samen met een collega voor de secretariële taken vormen zij een toegewijd team binnen het notariskantoor dat gespecialiseerd is in de boedelafwikkeling. Liesbeth, notaris, voormalig bestuurslid van de SCE en voormalig voorzitter van NOVEX, vertelt: “De afdeling boedelafwikkeling is ontstaan omdat wij als kantoor steeds vaker te maken hebben met het afwikkelen van nalatenschappen. Het wordt steeds meer een expertise binnen het familierecht. Je doet het er niet even bij, we doen het echt met de mensen die er verstand van hebben.”

Toenemende vraag

Vanuit de afdeling boedelafwikkeling zijn Liesbeth, Sandra en Marion werkzaam als executeur, gevolmachtigde of vereffenaar. Waar veel notariskantoren hier geen tijd voor hebben, heeft VPVA er juist voor gekozen om hier vanwege de toenemende vraag meer ruimte voor vrij te maken. Sandra: “We doen alles van A tot Z en kunnen dat binnen onze organisatie goed regelen”. Liesbeth vult aan: “Het is qua tijd best wel intensief om een boedelafwikkeling op te starten, en die tijd moet er natuurlijk ook zijn. Wij zijn best een groot kantoor, waardoor we dat kunnen aanbieden. De toenemende vraag heeft denk ik te maken met vergrijzing, een toename in samengestelde gezinnen en complexe vermogens.” Als toelichting geeft Marion een voorbeeld: “We hebben op dit moment een paar nalatenschappen lopen waar geen testament is en waar je met tientallen erfgenamen te maken hebt. Het is dan voor de erfgenamen praktisch onhaalbaar om iets samen af te wikkelen. Door het bij ons kantoor uit handen te geven, hebben mensen één centraal adres waar alles geregeld wordt.”

Gedeelde passie voor boedelafwikkeling

Sandra, Marion en Liesbeth hebben allemaal een passie voor boedelafwikkeling, elk met hun eigen invalshoek. Voor Sandra ligt de uitdaging vooral in het vinden van een evenwicht tussen verschillende standpunten: “Ik vind het een uitdaging als mensen het op voorhand niet met elkaar eens zijn. Ik balanceer daar dan tussen, om ze toch op één lijn te krijgen.” Marion vindt de uitdaging in het uitzoeken van de praktische zaken: “Alles in kaart brengen en stambomen onderzoeken. Dat is echt mijn ding.” Liesbeth voegt toe dat de boedelafwikkeling een mix is van juridische, fiscale en psychologische aspecten: “Er komen heel veel dingen samen, zeker bij ruzieboedels. Het gaat heel vaak niet over het geld, maar over iets wat in het verleden heeft gespeeld. Het is uitdagend om daar op een goede manier mee om te gaan.”

Lidmaatschap bij NOVEX

Alle drie zijn ze lid bij NOVEX en zijn ze actief bij de intervisiegroepen. Ze bezoeken allemaal bewust andere intervisiegroepen, om de kennis weer met elkaar te kunnen delen. Sandra benoemt de inhoudelijke kennis en diversiteit van de vereniging als kenmerkend: “De inhoud sluit helemaal aan bij wat ik het leukste vind in het familierecht. Daarnaast zitten er bij NOVEX veel mensen met andere achtergronden, wat je blik verruimt. Het is hetzelfde vakgebied, maar iedereen heeft een andere kijk erop. Je kunt veel van elkaar leren.”

Marion vult verder aan: “Het zijn inderdaad de punten die Sandra noemt: kennis opdoen, netwerken en vanuit andere invalshoeken een blik op een bepaald onderwerp krijgen. Als ik iets nodig heb en ik weet dat iemand er veel van afweet, dan weet ik ze via mijn netwerk van NOVEX te vinden.”

Ook Liesbeth benoemt de kracht van de diversiteit: “Het bijzondere van deze vereniging is dat het geen vakvereniging is met alleen maar notarissen, bewindvoerders of advocaten. De diversiteit maakt het bijzonder.” Ze voegt eraan toe dat hun kantoor, mede vanuit haar rol in het bestuur, de groei en ontwikkeling van NOVEX van dichtbij heeft meegemaakt: “Het begon klein en in 2009 kwamen de eerste leden. Door de jaren heen is de vereniging enorm gegroeid en op de kaart gezet.”

Het belang van het testament

Tot slot benadrukken Liesbeth, Marion en Sandra het belang van zaken vastleggen in een testament. Liesbeth licht toe: “Door zaken vooraf goed te regelen en een executeur te benoemen, daar los je niet álle problemen mee op, maar het draagt zeker bij aan een betere afwikkeling. Het is dus belangrijk om daarover na te denken.”

Wilt u in contact komen met Liesbeth, Sandra of Marion? Bezoek de profielpagina van Liesbeth, Sandra of Marion voor meer informatie en de contactgegevens.