Het werk van een executeur is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer twee leden aan het woord: Coert Donders & Rob van der Donk, (mede)oprichters van NeBeK, Het Nederlands Executeurs en Bewindvoerders Kantoor.

Oprichting van NeBek

Coert en Rob zijn ongeveer vier jaar geleden gestart met bewindvoerderskantoor NeBek. Rob: “Aanleiding daarvoor was de hoeveelheid misbruik van mensen in kwetsbare situaties. Vanaf dag één hebben wij gezegd de wereld van de bewindvoering iets beter te willen maken. Onze ambitie is om een wereld te realiseren waarin geen financieel misbruik wordt gemaakt van personen in een afhankelijkheidssituatie.”

Start met executeurswerkzaamheden

Coert vertelt over de start van de executeurswerkzaamheden bij NeBeK: “We zijn ongeveer twee jaar bezig met executeurschappen. Een logische vervolgstap op ons werk als bewindvoerder. Dat werk stopt namelijk op het moment dat een klant overlijdt. Na overlijden moet je alles in één keer overdragen. Met de overdracht gaat er heel veel kennis verloren; dat is jammer. De werkzaamheden als executeur sluiten naadloos aan op de taken van de bewindvoerder. We zorgen ervoor dat er geen kennis verloren gaat. Daarmee kunnen wij een nalatenschap efficiënt afhandelen.”

Belang van wensen vastleggen

Coert: “We komen regelmatig situaties tegen waarbij d.m.v. het (levens)testament zaken alleen op hoofdlijnen zijn geregeld. Het niet kenbaar maken van detailwensen maakt het moeilijker voor partners, naasten en dienstverleners om een volledig persoonlijke dienstverlening te geven. Er kunnen dan zaken ingekleurd worden die mogelijk niet volledig aansluiten op de wensen van de betreffende persoon. En dat is niet waar wij voor staan. Daarom hebben we de Stichting Regelen geeft Rust opgericht.” Rob vult aan: “De stichting promoot dat mensen hun persoonlijke gegevens en gedachten vastleggen; zowel de hoofdlijnen, als de details. Vastlegging van die details kan op vele manieren; zolang het maar gebeurt!”

Hulp in de pre-executeurs-fase

Rob: “NeBeK heeft zelf ook een product ontwikkeld waarmee die gedetailleerde vastlegging op een online platform kan gebeuren, namelijk het Gemoedsrustplan voor particulieren en het Ondernemerstestament voor ondernemers. Dit zijn heel eenvoudige tools om persoonlijke wensen en gedachten online te registreren en up-to-date te houden. Juist voor NOVEX executeurs helpen deze tools om periodiek contact te hebben en de wensen van de klant compleet te houden.”

Coert: “Mensen zeggen ‘inderdaad, dat moeten wij doen’ en daar blijft het een beetje bij. Het blijft bij het onderkennen dat het moet, maar de actie tot overgaan van daadwerkelijk registreren gebeurt nog niet zo. Daarom vinden we het belangrijk om mensen te informeren dat ze hun zaken moeten registreren. We willen deze boodschap graag breder in het land wegzetten. We vinden het belangrijk dát mensen hun zaken registreren.”

“Iets regelen is ontzettend belangrijk”

Rob: “De werkzaamheden zijn voor mij heel persoonlijk begonnen. Ik liep namelijk tegen wat zaken aan op het moment dat mijn moeder kwam te overlijden. Ik heb een zus en mijn vader is dement. Mijn moeder wilde liever niet praten over het leven ná de dood. Ze wilde het ook niet hebben over de dingen die wij zouden kunnen of moeten doen. We wisten dat ze begraven wilde worden, maar daar hield het op. Vanuit dat startpunt ga je dan aan de slag. Samen met mijn zus heb ik alles uitgevoerd, maar het was óns idee. Niet dat van mijn moeder. Als ik niet in harmonie met mijn zus had geleefd óf als er geen kinderen waren, dan weet je dit soort ‘basale’ dingen van iemand niet. En als je pas in beeld komt als executeur na overlijden, hoe weet je dan hoe die persoon bepaalde dingen had gewild?”.

Coert: “En als we iets dichterbij kijken: het afgelopen jaar hebben we met corona het nodige meegemaakt. Want wat als iemand in het ziekenhuis komt en er zes weken ligt? Hoe loopt het bedrijf dan door? Wie weet wat de bevoegdheden zijn, wie er mag handelen? Tegen dat soort zaken loop je aan. Als er niks is vastgelegd, gebeurt er niet veel. Dat is ook een risico voor het bedrijf van de betreffende persoon”.

Tip van Coert en Rob: ‘Leg uw wensen vast’

Het belangrijkste wat Coert en Rob willen meegeven? Coert: “Leg je wensen en gedachten vast! Het maakt niet uit hoe, als het maar gebeurt”. Rob is het daar helemaal mee eens: “En dan het liefst zo gedetailleerd mogelijk. Het stopt niet bij het testament en het levenstestament. Daar start het eigenlijk pas”.

Het (levens)testament kan volgens beide echter wel een belangrijk startpunt zijn. Rob: “Mensen worden gedwongen om na te denken. Niet alleen over de belangrijke zaken, maar ook juist over die basale dingen. Hoe wil je leven als je dement wordt en in een verzorgingshuis terecht komt? Hoe wil je bepaalde dingen geregeld hebben? Op dat moment kan je het niet meer zelf kenbaar maken. Zorg er daarom voor dat je alles vastlegt”.

Lidmaatschap van NOVEX

Coert en Rob zijn beide lid van NOVEX. Coert: “Wij kiezen voor kwaliteit en vinden het belangrijk dat er samengewerkt wordt binnen een branche om die kwaliteit naar een nóg hoger niveau te brengen. Daarom hebben wij ons aangesloten bij NOVEX. Er is eigenlijk maar één vereniging die zich hard maakt voor de kwaliteit van executeurschappen en afwikkeling van nalatenschappen”. Rob vult aan: “Een partij als NOVEX kan bemiddelen als er onterecht iets wordt gezegd over één van haar leden en de belangen van haar leden behartigen. En dat is waar wij voor staan. Voor de kwaliteit naar klanten, maar ook dat de gehele beroepsgroep op een hoog niveau blijft.”

Wilt u in contact komen met Coert of Rob? Bezoek de profielpagina van Coert of de profielpagina van Rob.