Beleid Permanente Educatie 2022

De komst van het COVID-19 virus heeft in de afgelopen twee jaren voor veel veranderingen gezorgd. Zo kon er nauwelijks fysiek onderwijs worden gevolgd.
De organisatie van NOVEX heeft in deze verandering snel geschakeld. Zo zijn de door NOVEX georganiseerde cursussen vanaf september 2020 als webinar aangeboden of hybride waarbij cursisten in de zaal aanwezig konden zijn of thuis via de live stream konden deelnemen. Dit heeft naar tevredenheid gewerkt.

Toch heeft het bestuur van NOVEX gemerkt dat het voor haar leden een uitdaging is gebleken om te voldoen aan de verplichting om zich permanent bij te scholen door het volgen van cursussen (artikel 7 lid 3 Ledenreglement NOVEX jo. artikel 1 Reglement permanente educatie, hierna genoemd “de studiepuntenverplichting”). Om die reden heeft het bestuur van NOVEX het volgende beleid geformuleerd als tegemoetkoming aan de uitdagende tijden waarin wij ons bevinden. Dit beleid ziet op twee studieperiodes, te weten de periode permanente educatie 2018-2019 en die van 2020-2021.

De studieverplichtingen volgens het Reglement Permanente Educatie

Het Reglement Permanente Educatie schrijft de volgende studieverplichtingen voor:

  • Een NOVEX-lid moet 10 studiepunten behalen (een gecertificeerd NOVEX-lid 12 studiepunten) over een aaneengesloten periode van twee jaar (bijvoorbeeld 2020-2021).
  • Daarnaast dient een lid minimaal 1 NOVEX-bijeenkomst per jaar bij te wonen.

Overgangsbeleid

Ondanks dat het bestuur snel heeft gehandeld en tot versoepelingen heeft besloten, blijkt dat niet alle NOVEX-leden aan de studieverplichtingen hebben kunnen voldoen. Om die reden heeft het bestuur besloten nogmaals met een versoepeling van de regels te komen die zien op de voorliggende twee studieperiodes:

  1. Een NOVEX-lid heeft voor de studieperiode 2020-2021 voldaan aan de studieverplichtingen voortvloeiend uit het Reglement Permanente Educatie wanneer deze 7 studiepunten heeft behaald (9 studiepunten voor een gecertificeerd NOVEX-lid) en 1 NOVEX-bijeenkomst heeft bijgewoond in de studieperiode 2020-2021.
  2. Een NOVEX-lid dat te weinig studiepunten heeft behaald in de studieperiode 2018-2019 en/of 2020-2021, krijgt de mogelijkheid om het tekort in het eerste halfjaar van 2022 in te halen.
  3. Een NOVEX-lid dat in de studieperiode 2018-2019 en/of 2020-2021 geen NOVEX-bijeenkomst heeft bijgewoond, krijgt de mogelijkheid om dit in te halen door in het eerste halfjaar van 2022 een NOVEX-bijeenkomst bij te wonen.
  4. Als het NOVEX-lid gedurende de periode 2020-2021 1 NOVEX-bijeenkomst heeft bijgewoond en aan deze verplichting niet heeft voldaan in de periode 2018-2019, telt de bijgewoonde NOVEX-bijeenkomst in de periode 2020-2021 mee voor beide studieperiodes.

Let op: het aantal studiepunten dat in het eerste halfjaar van 2022 wordt behaald om het tekort aan studiepunten in de voorgaande periode “in te halen”, telt niet mee voor de studiepuntenverplichting over de periode 2022-2023.

Wanneer een NOVEX-lid voorziet dat het niet in de gelegenheid is om de studiepunten in te halen in het eerste halfjaar 2022, wordt deze verzocht contact op te nemen met het bestuur via de verenigingsmanager, info@novex-executeur.nl. Er zal worden gezocht naar een oplossing.

Indien na afloop van het eerste halfjaar 2022 blijkt dat een NOVEX-lid de verplichtingen tot permanente educatie nog steeds niet heeft vervuld en deze niet in contact is getreden met het bestuur, dan is het bestuur genoodzaakt het lidmaatschap van het betreffende NOVEX-lid op te zeggen.

Studiepuntenverplichting voor leden die gedurende de studieperiode lid worden

De studiepuntenverplichting voor nieuwe leden wordt pro rata per halfjaar wordt vastgesteld. De studieperiode waarin een NOVEX-lid 10 studiepunten moet behalen (12 voor gecertificeerde NOVEX-leden), bedraagt een periode van twee aaneengesloten jaren en loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 en zo verder. De verdeling van de studiepunten geschiedt als volgt: aan het eerste halfjaar worden 3 studiepunten toegerekend en aan het tweede halfjaar 2 studiepunten (3 voor gecertificeerde leden).

Concreet betekent dit het volgende.

Een NOVEX-lid dat in de eerste helft van het jaar 2020 lid wordt, moet 10 studiepunten verantwoorden over de studieperiode 2020-2021. Bent u gecertificeerd NOVEX-lid, dan moet u 12 studiepunten verantwoorden.

Een NOVEX-lid dat in de tweede helft van het jaar 2020 lid wordt, moet 7 (9 voor een gecertificeerd lid) studiepunten verantwoorden over de studieperiode 2020-2021.

Een NOVEX-lid dat in de eerste helft van het jaar 2021 lid wordt, moet 5 (6 voor een gecertificeerd lid) studiepunten verantwoorden over de studieperiode 2020-2021.

Een NOVEX-lid dat in de tweede helft van het jaar 2021 lid wordt, moet 2 (3 voor een gecertificeerd lid) studiepunten verantwoorden over de studieperiode 2020-2021. Indien het nieuwe NOVEX-lid in het laatste halfjaar instapt, dan mag deze de studiepuntenverplichting voor dat laatste halfjaar in de volgende periode goedmaken.

Toekenning van studiepunten aan intervisiebijeenkomsten

Met ingang van 2022 kent NOVEX nog slechts studiepunten toe aan NOVEX intervisiebijeenkomsten. Intervisiebijeenkomsten georganiseerd door andere verenigingen en bijgewoond door een NOVEX-lid, tellen niet mee om aan de studieverplichting te voldoen die volgt uit het NOVEX Reglement Permanente Educatie.

Het bovenstaande beleid is vastgesteld door het bestuur van NOVEX tijdens de bestuursvergadering op 31 januari 2022.