Contact

Verenigingsmanagement

contactpersoon: mevrouw mr. Jacqueline Cino
Transistorstraat 71 M
1322 CK ALMERE
T: 085 0220 988 (telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur)
E: info@novex-executeur.nl

Vereniging Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX)
NOVEX is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34319711
Bankrekeningnummer: NL06 ABNA 0467 6788 71

Stichting Certificering Executeurs (SCE)
SCE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34372506
Bankrekeningnummer: NL30 INGB 0005 2410 69

Contactformulier