Robert Kreder: “Kies uw executeur zorgvuldig”

Het werk van een executeur is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: het professioneel en deskundig afwikkelen van een nalatenschap. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Robert Kreder, family officer bij Capital Support.

Werkzaamheden als family officer

Robert is werkzaam als family officer. Dit houdt in dat hij vermogende personen en families begeleidt in hun totaalvermogen. Hij heeft gewerkt bij verschillende privébanken en momenteel is hij associate partner bij een onafhankelijke family office genaamd Capital Support. Cliënten worden begeleid en ondersteund op het gebied van (financiële) administratie, vermogensregie, bewind en executele, filantropie en private client services. Dit bracht hem uiteindelijk richting NOVEX: “Voor onze relaties zijn wij heel vaak executeur in hun testament of wij krijgen na overlijden de volmacht van de erfgenamen om de nalatenschap af te wikkelen.”

Verdieping in executeurswerkzaamheden

Toen Robert begon met het werk als family officer, was het werk als executeur onderdeel van de dienstverlening. Robert: “Toen ik daar destijds directeur werd, ben ik mezelf in het vakgebied gaan verdiepen. Ik heb diverse opleidingen gevolgd als aanvulling op de studie rechten die ik heb gedaan.” Ook nu is het werk als executeur nog steeds onderdeel van zijn werkzaamheden: “Voor ons is het zijn van executeur een logisch gevolg van de meestal jaren of generaties lange begeleiding van de familie.”

Executeur als onderdeel van de totale vermogensbegeleiding

Omdat het werk als executeur voor Robert onderdeel is van de totale vermogensbegeleiding, treedt Robert alleen voor al bestaande cliënten op als executeur of gevolmachtigde. “Dat betekent dat we al een langdurige relatie met de cliënten hebben. We hebben daarmee een goed inzicht in wie iemand is en vaak kennen we ook de erfgenamen al goed. Dat brengt ons in een positie dat we de afwikkeling goed kunnen laten aansluiten bij wat we al weten van de klant en de familie. Dit is heel plezierig omdat je niet voor verrassingen komt te staan. We zijn vaak ook al betrokken bij het opstellen van het testament en kunnen inspelen op aandachtspunten die we al kennen uit het dossier. Dat helpt in duidelijkheid van het testament, in een soepele afwikkeling en in een afwikkeling die als het even kan helemaal past bij wat er allemaal nog meer speelt bij de familie. Het is heel prettig om dat vanuit die doorgezette lijn te kunnen doen.”

Samenwerking met diverse disciplines

De kracht van de begeleiding van de vermogende cliënten zit in de samenwerking met andere adviseurs: “Wij werken al lange tijd samen met andere adviseurs van onze klanten, zoals een fiscalist, notaris of vermogensbeheerder. Dat betekent dat wij in de afwikkeling natuurlijk onze eigen kennis en ervaring hebben, maar ook heel makkelijk kunnen schakelen met die andere adviseurs als het even lastig of technisch wordt. Die korte lijnen maken een afwikkeling vaak heel soepel, omdat de andere adviseurs ook al weten hoe de familie in elkaar steekt en wat de bedoeling is. Dat vind ik zelf een hele prettige manier van afwikkelen.”

Persoonlijk contact

Samenwerken en persoonlijk contact vindt Robert het mooiste aan zijn werk. “Met elkaar zorgen dat een afwikkeling zo soepel mogelijk gaat, naar wensen van de erflater en aansluitend op de verwachtingen van de erflater. Dat vind ik heel bevredigend. De serieuze en vaktechnische onderwerpen in combinatie met het persoonlijk contact met de klant, dat vind ik leuk. De zakelijke dienstverlening, waarbij je alleen met ondernemingen te maken hebt, heb ik ook jaren gedaan. Maar ik merk toch dat de verbinding met de particulier, de eigenaar of de familie toch net een meer bevredigende dimensie heeft dan puur alleen de zakelijke dienstverlening.”

Robert over zijn lidmaatschap bij NOVEX

Naast de samenwerking met verschillende disciplines binnen Capital Support, vindt Robert het fijn om ook bij NOVEX kennis uit te wisselen met executeurs uit diverse disciplines. “Het mooie is dat iedereen vanuit zijn vakgebied net even een ander accent meebrengt in een afwikkeling van een nalatenschap. Het is heel zinvol om het daar tijdens een bijeenkomst over te hebben en je eigen gezichtsveld te verdiepen en verbreden. Het vak verder brengen en verder ontwikkelen: dat vind ik waardevol.”

NOVEX als keurmerk

Daarnaast benadrukt Robert ook de waarde van NOVEX voor mensen die op zoek zijn naar een executeur. “Ik vind het goed om te proberen een zeker keurmerk in het leven te roepen van executeurs. Als iemand een executeur zoekt, dat diegene weet dat men bij een NOVEX-executeur kan uitgaan van een zekere standaard. Het initiatief van NOVEX om informatie te geven en de vakbekwaamheid op peil te houden, spreekt me aan.”

Bestuurslid bij SCE

De SCE is de Stichting in Nederland die executeurs certificeert. Robert is sinds kort bestuurslid bij de SCE. “Toevalligerwijs liepen twee bestuursfuncties die ik deed in de goede doelensector af en toen werd ik hiervoor benaderd. Het leek me interessant om iets te doen wat ook een relatie heeft met mijn vakgebied en netwerk. We zijn gericht bezig om te zorgen dat de certificeringen goed lopen en om het certificeringsproces inzichtelijker te maken. Het is leuk om mee te helpen dat soort ontwikkelingen binnen de NOVEX voor de leden mogelijk te maken.”

Tip van Robert: denk goed na wie u als executeur benoemt

Robert wil graag meegeven dat het belangrijk is om goed na te denken wie u als executeur benoemt. “Er zijn voorbeelden die uiteindelijk heel ongelukkig uitpakken op het gebied van bijvoorbeeld beschikbaarheid, kennis of ongelukkige verhoudingen in de familie. Ik kom bijvoorbeeld regelmatig tegen dat iemand op een eerbiedwaardige leeftijd overlijdt en de aangewezen executeur op dat moment ook op leeftijd is. Is de executeur dan nog wel capabel en technisch in staat om zijn rol te vervullen? En ook wanneer er kinderen als executeur worden benoemd: hoe goed kent iemand het vakgebied en hoe reageert de familie hierop? Er moeten belangrijke beslissingen worden genomen, eventueel ook verdelingsbeslissingen, afhankelijk van de rol als executeur. Het is belangrijk dat mensen dat goed overwegen in de benoeming van een executeur. De voorlichting die notarissen geven bij het opstellen van het testament is hier al heel belangrijk in. Dus: kies uw executeur met zorgvuldigheid.”

Wilt u in contact komen met Robert? Bezoek de profielpagina van Robert.

 

 

2022-07-15T09:51:07+00:00juli, 2022|