Het werk van een executeur of vereffenaar is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek  onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Perry Landman en Denise Scheijde van Landman Scheijde executele & beheer.

Achtergrond Perry en Denise

Denise is geruime tijd als kandidaat-notaris werkzaam geweest, voornamelijk op het gebied van familie- en erfrecht. Daarna heeft ze 10 jaar bij de afdeling nalatenschappen van het Rode Kruis gewerkt. “Het was bijzonder om te ervaren dat je collega’s noodhulp kunnen verlenen, mede dankzij de inkomsten uit nalatenschappen.” In 2019 is Denise voor zichzelf begonnen.

Perry begon zijn carrière als jurist bij het UWV en de Rechtbank en houdt zich sinds 2012 bezig met de afwikkeling van nalatenschappen. “Dit heb ik eerst gedaan bij Centrum Nalatenschappen. Sinds 2021 werk ik samen met Denise bij Landman Scheijde executele & beheer. We doen alles: van bedrijfsvoering tot aan het inhoudelijke werk.”

Een nalatenschap afwikkelen is ook heel praktisch werk

De afwikkeling van een nalatenschap  vraagt om verschillende disciplines. Perry: “In de afwikkeling van nalatenschappen vind ik een combinatie van de juridische en de praktische kant van het werk. Een nalatenschap wikkel je niet alleen af met een wetboek in de hand, er komen ook heel veel praktische dingen bij kijken. Die combinatie spreekt mij aan.”

Dat geldt ook voor Denise. “Bij de afwikkeling van nalatenschappen kom je van alles tegen. Geen nalatenschap is hetzelfde. De samenstelling is elke keer verschillend: van woningen, bedrijven, vee, kunst tot specifieke verzamelingen zoals klokken of engelen. Ook de leef- of familieomstandigheden van de erflater spelen vaak een rol bij de afwikkeling. Dat maakt het werk heel afwisselend.”

Goede doelen

Perry en Denise werken veel voor goede doelen. Zij vertegenwoordigen de goede doelen in de positie als erfgenaam of legataris. Perry: “We behartigen dan de juridische en financiële belangen van een goed doel in de nalatenschap. We zijn ook betrokken bij de beoordeling van de rekening en verantwoording die door een notaris of executeur wordt ingediend en uiteindelijk de verwerking van de ontvangst van het legaat of erfdeel.” Daarnaast wikkelen ze namens goede doelen nalatenschappen af, bijvoorbeeld als een goed doel als enig erfgenaam is benoemd.

Afwikkeling van nalatenschappen voor particulieren

Ook particulieren benaderen Perry en Denise om een nalatenschap af te wikkelen. Verder treden ze op als levensexecuteur. Het contact met derden vinden ze één van de leukste aspecten van de afwikkeling van nalatenschappen. Denise: “We hebben veel contact met notarissen, maar ook met partijen zoals boedelruimers en het veilinghuis. Het geeft voldoening als een nalatenschap is afgewikkeld volgens de wensen van erflater. Als de verdeling van de erfenis dan ook nog tot ieders tevredenheid heeft plaatsgevonden, geeft dat een dankbaar gevoel.”

Belang van NOVEX

Perry is om diverse redenen NOVEX-lid. “Het is goed om contacten in het werkveld te hebben en te onderhouden. Bij NOVEX zijn leden uit diverse disciplines vertegenwoordigd die met de afwikkeling van nalatenschappen te maken hebben. Zo kun je uit een gevarieerd en deskundig  netwerk putten. Door NOVEX blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Verder behartigt NOVEX extern de belangen van executeurs en levensexecuteurs. NOVEX heeft bijvoorbeeld contacten met banken en rechtbanken. Het is goed als je daaruit een terugkoppeling kunt krijgen hoe er vanuit de rechtbank of bankenwereld over dingen wordt gedacht of gehandeld.”

Denise is lid van het eerste uur. De diversiteit van de leden en de kennisdeling spreekt haar aan. NOVEX is sinds die tijd veel groter en professioneler geworden. “Bij een groeiende vereniging komen veel (bestuurs)zaken kijken. Het was leuk in het bestuur mijn steentje aan het verenigingswerk te mogen bijdragen.”

Tip van Landman Scheijde: “Denk goed na over uw testament”

Denise en Perry geven de tip om zaken goed vast te leggen: Wij lopen natuurlijk wel eens tegen situaties aan waarbij dingen niet goed zijn geregeld of waarbij achteraf wordt gezegd: ‘Had dat maar vastgelegd.’ Bedenk dat er vaker de noodzaak is om een testament te maken of aan te passen dan u zich realiseert. Laat u goed adviseren door een notaris en bespreek zeker ook de benoeming van een executeur. Een executeur kan al gauw een toegevoegde waarde hebben bij de afwikkeling van een nalatenschap. En als er een executeur wordt benoemd, benoem dan een executeur waarvan u het gevoel heeft dat de nalatenschap bij hem of haar in goede handen is.”

 

Wilt u in contact komen met Perry of Denise?

Bezoek de profielpagina van Perry
Bezoek de profielpagina van Denise