Veelgestelde vragen

Van de deelnemer aan de leergang Executele en Vereffening wordt verwacht dat deze beschikt over basiskennis van het erfrecht. U werkt bijvoorbeeld al langere tijd met het erfrecht of u heeft onze basiscursus erfrecht gevolgd.

De toelatingseis voor de NOVEX leergang Executele en Vereffening is ontstaan omdat docenten merkten dat het niveau (te) hoog was voor deelnemers die geen basiskennis van het erfrecht hadden. Om in die behoefte te voorzien, biedt NOVEX de basiscursus erfrecht aan.

De deelnemer zelf mag beoordelen of deze vindt dat hij of zij over voldoende kennis van het erfrecht beschikt voor de leergang.
Op de website staat beschreven welke onderwerpen zoal worden behandeld bij de basiscursus erfrecht. Als u bekend bent met deze onderwerpen, mag u ervan uitgaan dat u over voldoende kennis van het erfrecht beschikt om deel te nemen aan de leergang Executele en Vereffening.

Voor de leergang Executele en Vereffening wordt gebruik gemaakt van de volgende boeken:

Executele, B.M.E.M. Schols, ISBN 9789013050356
Bewind en Executele, T.J. Mellema-Kranenburg, ISBN 9789013122183

Deze boeken zijn inbegrepen in de cursusprijs en ontvangt u zes weken voorafgaand aan de leergang.

Bovendien ontvangt u tijdens de eerste dag van de leergang een syllabus met studiemateriaal.