Veelgestelde vragen

Van de deelnemer aan de leergang Executele en Vereffening wordt verwacht dat deze beschikt over basiskennis van het erfrecht. U werkt bijvoorbeeld al langere tijd met het erfrecht of u heeft onze basiscursus erfrecht gevolgd.

De toelatingseis voor de NOVEX leergang Executele en Vereffening is ontstaan omdat docenten merkten dat het niveau (te) hoog was voor deelnemers die geen basiskennis van het erfrecht hadden. Om in die behoefte te voorzien, biedt NOVEX de basiscursus erfrecht aan.

De deelnemer zelf mag beoordelen of deze vindt dat hij of zij over voldoende kennis van het erfrecht beschikt voor de leergang.
Op de website staat beschreven welke onderwerpen zoal worden behandeld bij de basiscursus erfrecht. Als u bekend bent met deze onderwerpen, mag u ervan uitgaan dat u over voldoende kennis van het erfrecht beschikt om deel te nemen aan de leergang Executele en Vereffening.

Voor de leergang Executele en Vereffening wordt gebruik gemaakt van de volgende boeken:

Executele, B.M.E.M. Schols, ISBN 9789013050356
Bewind en Executele, T.J. Mellema-Kranenburg, ISBN 9789013122183

Deze boeken zijn inbegrepen in de cursusprijs en ontvangt u zes weken voorafgaand aan de leergang.

Bovendien ontvangt u tijdens de eerste dag van de leergang een syllabus met studiemateriaal.

De NOVEX leergang Executele en Vereffening en de NOVEX leergang Levensexecuteur en Toezichthouder zijn geaccrediteerd door de volgende organisaties: KNB, BPBI, BMN, RB, FFP.

NOVEX is niet door NOvA erkend als opleidingsinstelling. Dit heeft te maken met de voorwaarden die NOvA aan een dergelijke instelling stelt. Indien advocaten een cursus van een niet-erkende instelling volgen, kan de advocaat aan de hand van  Artikel 4.4 Verordening op de advocatuur zelf beoordelen of de cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. In dit artikel is onder meer opgenomen dat het onderwijs van academisch niveau moet zijn, de praktijkuitoefening of de praktijkvoering van advocaten ten goede moet komen en gegeven moet zijn door deskundige docenten. Aan deze eisen voldoen de opleidingen van NOVEX.

De opleidingen van NOVEX worden verzorgd door hoog gekwalificeerde docenten die landelijk bekend staan als de specialisten op het gebied van erfrecht. De opleidingen worden op academisch denkniveau aangeboden. Juist om deze reden is de Basiscursus Erfrecht geïntroduceerd. Het tempo van de leergang Executele en Vereffening zou anders voor bijvoorbeeld een jurist zoals een advocaat die niet eerder heeft gewerkt met het erfrecht, te hoog liggen.

Is de advocaat van mening dat het volgen van de cursus zijn/haar vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag de advocaat zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt. De advocaat dient een bewijs van deelname te overleggen en een cursusprogramma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden. Dit bewijs van deelname ontvangt u na deelname aan de NOVEX-opleiding.