De afgelopen maanden hebben we al veel leden aan het woord gelaten. Dit keer is het Dorien Koopmans, werkzaam als executeur en vereffenaar bij notariskantoor Rispens. Ze vertelt over haar werkzaamheden, de uitdagingen waar ze voor staat en de meerwaarde van NOVEX.

Foute job?

Dorien: “Ik werk als ‘executeur’ en ‘vereffenaar’. Dat klinkt bijna als een huurmoordenaar of iemand die nog iets te vereffenen heeft in de onderwereld. Het tegengestelde is echter het geval. Een executeur of vereffenaar effent het pad na overlijden en lost problemen zo vriendelijk mogelijk op. Zo wordt er vrij baan gemaakt voor een keurige afwikkeling van een erfenis. Een erfenis die anders niet verdeeld zou kunnen worden wegens ruzie, mensen die niet meewerken of geen erfgenaam kunnen vinden. Ook kunnen er schulden zijn in de nalatenschap. Uiteindelijk is het heel dankbaar werk als het pad is geëffend en men de horizon weer ziet.”

Het verschil tussen een executeur en vereffenaar

Hoewel beide functies met erfenissen te maken hebben, is er wel een duidelijk verschil tussen een executeur en een vereffenaar. Een executeur wordt in het testament aangewezen. Overlijdt iemand en heeft diegene een executeur benoemd? Dan is direct duidelijk wie de zaken afwikkelt namens de erfgenamen. Een vereffenaar wordt daarentegen via de rechter aangewezen door de erfgenamen of een belanghebbende. Dorien: “Ik vervul beide rollen. Erfgenamen mogen mij ook rechtstreeks verzoeken om hen te helpen of te begeleiden bij de soms moeilijke vraagstukken.”

Een executeur is zeer waardevol

Bijna geen enkele erfenisafwikkeling gaat zonder slag of stoot. Zeker als erfgenamen tegenstrijdige belangen hebben. Dorien: “Daarom moet je je niet afvragen wat een executeur kost, maar nadenken over wat het jou persoonlijk waard is om confrontaties en ruzies te voorkomen.” Het kan een hele last zijn als erfgenamen tegelijkertijd ook bemiddelaar moeten zijn. “Van het inschakelen van een objectieve executeur of vereffenaar kun je jaren later nog profijt hebben. Vooral als je wilt dat verjaardagsfeestjes gezellig blijven.”

Een extra antenne

“Wat mij zo aantrekt in het werk als executeur en vereffenaar is dat de werkzaamheden gelijkenis vertonen met wat faillissementscuratoren doen. Naast het financiële stuk heb je ook met menselijke emoties te maken. Het is daarom belangrijk om een extra antenne te hebben voor de gevoeligheden binnen een familie. Het is de uitdaging om iedereen mee te krijgen in je plan voor de erfenisafwikkeling,” aldus Dorien. Ook vindt Dorien het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn bij haar. “Mensen mogen zelfs Fries met mij spreken, als ze dat willen. Dat is hier (in Gorredijk en omstreken) zeker een pré. Men houdt er immers van om in zijn eigen taal te kunnen spreken.”

Van alle markten thuis

Behalve het erfrecht heeft Dorien veel kennis van het ondernemingsrecht. Dorien: “Het voordeel van de combinatie met werken op een notariskantoor is dat we in het notariaat van alle markten thuis zijn. Behalve het erfrecht heb je ook meteen kennis op het gebied van ondernemingsrecht. Dit is heel handig wanneer er een bedrijf in de nalatenschap zit en daarover beslissingen genomen moeten worden. Maar ook kennis op het gebied van onroerend goed komt van pas. Bijvoorbeeld als er panden moeten worden verkocht na het overlijden van de eigenaar of er (nieuwe) huurcontracten moeten worden aangegaan. Door de brede kennis en de tools die je hebt, kun je makkelijker vereffenen.”

“Een club van deskundigen”

Waarom Dorien aangesloten is bij NOVEX? “Ik vind het belangrijk dat er een ‘club van deskundigen’ is die men kan raadplegen en ook als zodanig naar buiten treedt. Zowel richting particulieren als richting instanties die met niet-afgewikkelde nalatenschappen geconfronteerd worden. Het NOVEX-lidmaatschap geeft net wat meer cachet aan het werk.”

Wilt u in contact komen met Dorien? Bekijk haar profiel.