Wat is een executeur?

Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Een nalatenschap (of erfenis) bestaat uit alles wat iemand achterlaat na overlijden. Denk daarbij aan sieraden, inboedel, geld, een huis en eventuele schulden. Een executeur wordt benoemd in een testament. Dit is de enige manier waarop een executeur kan worden benoemd.

Een executeur moet de benoeming tot executeur aanvaarden voordat hij of zij kan beginnen. Ga niet te voortvarend aan de slag, voordat u hebt besloten of u de functie wilt aanvaarden (aanvaarding hoeft namelijk niet schriftelijk). Bent u benoemd tot executeur en wilt u dat niet? Dan kunt u de opdracht weigeren.

Het is mogelijk om in een testament drie verschillende soorten executeurs aan te wijzen, aangeduid met één, twee of drie sterren: de uitvaartexecuteur, beheersexecuteur en afwikkelingsbewindvoerder.
Lees hier meer over de taken en bevoegdheden van de drie soorten executeurs.

Wie wordt de executeur?

In principe mag iedereen worden aangewezen als executeur. Zo kiezen sommige mensen voor iemand die dicht bij hen staat, zoals een partner of kind. Ook kan een externe partij, zoals één van onze leden, worden aangewezen. Meer over het kiezen en aanwijzen van een executeur leest u hier.

Wat zijn de taken van een executeur?

De wet heeft bepaald wat de taken van de executeur zijn. Deze worden meestal grotendeels overgenomen in het testament. Hieronder leest u enkele belangrijke taken die een executeur kan hebben.

Een executeur stelt een boedelbeschrijving op

Een executeur maakt zo snel mogelijk een boedelbeschrijving. De boedelbeschrijving is er om zo snel mogelijk een beeld van de schulden te krijgen. Daarnaast is een executeur volgens de wet verplicht om de erfgenamen te informeren. Dit kan met de boedelbeschrijving.

Een executeur beheert van de nalatenschap

Tijdens de gehele afwikkeling van de nalatenschap beheert de executeur de nalatenschap. Bevat de nalatenschap schulden? Dan moet de executeur deze betalen. Voorbeelden van schulden zijn negatieve creditcardsaldo’s en doorlopende kredieten. Hieronder vallen ook de huishoudelijke schulden, zoals openstaande huurtermijnen, de hypotheek of openstaande zorgkosten.

Zijn de schulden hoger dan het aanwezige positieve saldo? Dan kan het zijn dat de executeur zaken moet gaan verkopen om deze schulden te voldoen.

Een executeur maakt een rekening en verantwoording op

Zijn alle zaken afgerond? Dan doet de executeur verslag van alle ontvangsten en uitgaven en zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt opgenomen in een rekening en verantwoording. De executeur stelt daarbij een verdeling voor.

Overige taken

Zoals genoemd heeft niet iedere executeur dezelfde taken. Voorbeelden van overige taken zijn:

  • Regelen van de begrafenis of crematie;
  • Administratie overnemen (abonnementen opzeggen, openstaande rekeningen betalen);
  • Zorgen voor taxaties van bezittingen, zoals de woning, inboedel of sieraden;
  • (Laten) regelen van de aangifte inkomsten- en erfbelasting;
  • Legaten afgeven.

Wat is de verhouding tussen executeur en erfgenaam?

Een executeur mag alle beheerszaken regelen zonder toestemming van de erfgenamen. Een executeur is verplicht om erfgenamen te informeren wanneer zij om toelichting vragen. Ook is het nuttig als er regelmatig contact is tussen erfgenamen en executeurs over de stand van zaken.

Zijn erfgenamen het niet eens met de wijze waarop de executeur de taken uitvoert? Dan kan het ontslag van de executeur worden aangevraagd bij de kantonrechter. De rechter kan dan, in bepaalde gevallen, het ontslag verlenen.

Wat zijn de voordelen van een executeur?

Een executeur kan snel belangrijke zaken oppakken. Zonder executeur zijn alle erfgenamen samen bevoegd én verplicht om de nalatenschap af te wikkelen. En dat betekent ook dat één weigerachtige of trage erfgenaam alles stil kan leggen. Een executeur, bijvoorbeeld één van onze leden, benoemen is dus erg praktisch. Zeker bij complexe nalatenschappen, verschillen van meningen in de familie, verre familieleden of wanneer een bedrijf onderdeel is van de nalatenschap. NOVEX-leden helpen u met het regelen van zaken tijdens uw leven en na uw overlijden.