Het werk van een executeur is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Donald van Kollem, executeur en oprichter van Voor-Morgen. Bij Voor-Morgen kunt u een digitale wilsverklaring opstellen.

“Dienstverlening is de rode draad in mijn werkleven”

Donald van Kollem is het executeurswerk gaan doen met de insteek om mensen te helpen en ontzorgen. Na 35 jaar werkzaam te zijn geweest in het financiële werkveld, besloot Donald van Kollem dit werkgebied te verlaten. “Door mijn persoonlijke ervaringen en mijn ervaringen als vrijwilliger voor Schuldhulp-Maatje en de Voedselbank, kwam ik tot de conclusie dat mensen veel zaken slecht geregeld hebben. Bijvoorbeeld omdat ze het niet wisten, er niet over wilden praten of er geen geld voor hadden. Het is triest om te zien welke problemen dit kan veroorzaken, bijvoorbeeld dat mensen hun huis moeten verkopen of problemen ervaren met het pensioen als een partner overlijdt.”

De grote impact van luisteren en advies, ook bij wilsverklaringen

“Wat mensen opstellen in een testament is heel persoonlijk en heeft een enorme impact op de nabestaanden. Ik kan de keuze niet maken, ik kan mensen wel goed laten nadenken over dat wat ze nou echt willen bereiken. Als je aan de wieg hebt gestaan van het denkproces weet je de beweegredenen van een erflater. Dan kun je aan nabestaanden ook goed uitleggen waarom die erflater bepaalde keuzes heeft gemaakt. Door goed te luisteren en de cliënt écht te begrijpen, kun je voorkomen dat nabestaanden later niet begrijpen waarom ze bijvoorbeeld onterfd zijn, omdat dit niet duidelijk in het testament staat. Mijn aanvliegroute als executeur is dan ook dat ik altijd het gesprek aanga om te weten waarom iemand iets doet en wat er van mij wordt verwacht. Het voorwerk is al de helft van de oplossing.”

Tijd voor verandering

“Als mensen hun levenstestament goed geregeld hebben, kan er vaak veel ellende, pijn en verdriet worden voorkomen. Ik vond het interessant om te kijken of ik daar iets aan kon toevoegen. Ik wil mensen graag vanuit een professionele hoek inzicht geven in wat er kan en wat er is. Vervolgens kunnen de mensen zelf de keuze maken. Graag zou ik ook zien dat de huisarts een rol gaat spelen. Zo worden mensen in Duitsland op een bepaalde leeftijd uitgenodigd bij de huisarts om eens te komen praten over wilsonbekwaamheid en de gevolgen daarvan. In Nederland is hiervoor nog niets geregeld.”

“Informeren zie ik als de belangrijkste activiteit”

Met Voor-Morgen willen Donald van Kollem en zijn collega Dorina van Beek meer bekendheid geven aan het fenomeen wilsonbekwaamheid en de gevolgen hiervan. Ze pleiten ervoor dat iedereen in Nederland een eigen (digitale) wilsverklaring heeft of krijgt. “We proberen mensen met betrekking tot wilsverklaringen en testamenten voor te lichten en op de hoogte te brengen welke mogelijkheden er zijn en wat er gebeurt als je het niet doet.”

Digitale Wilsverklaring bij Voor-Morgen

Om te realiseren dat mensen goed geïnformeerd worden en een wilsverklaring regelen, biedt Voor-Morgen een informatieve website met een plek waar men het ook echt voor zichzelf kan regelen. “Als je wilsonbekwaam zou worden, wil je waarschijnlijk twee dingen: je wil zowel de zakelijke als de medische kant goed geregeld hebben. Voor de zakelijke kant is het verstandig een algemene volmacht af te sluiten bij de notaris. De medische kant kun je geheel zelfstandig oplossen, de wetgever heeft dit vormvrij gelaten. Er zijn vele mogelijkheden. Deze variëren van specifieke wilsverklaringen gericht op een bijzonder item, zoals de NVVE-verklaring met betrekking tot het levenseinde, specifieke producten als de ‘niet-reanimeren penning’ van de PF Nederland en natuurlijk door het opstellen van een notarieel levenstestament. Al deze oplossingen hebben hun specifieke kenmerken met voor-en nadelen. Het zal niet altijd verwezenlijkt kunnen worden, maar van meerdere intensivisten heb ik begrepen dat het toevoegen van een specifieke boodschap, bijvoorbeeld in een persoonlijke video, veel toegevoegde waarde geeft aan de wilsverklaring. Dat geldt ook voor het nut van jaarlijks updaten van de gemaakte wilsverklaringen. Wij zijn van mening dat je de medische kant dan ook het beste zou kunnen regelen in een flexibele en dynamische schil. Dat kan met het product dat wij gemaakt hebben.”

De Digitale Wilsverklaring als toevoeging op het huidige executeurswerk

Het zakelijke deel van de wilsonbekwaamheid ziet Donald als taak voor de notaris. Het medische deel kan goed worden ondervangen door een product als Voor-Morgen. Uiteraard aangevuld met een toelichting door de notaris. “Omdat je de wilsverklaring online kunt regelen, is het flexibel en altijd aanpasbaar. We zouden graag zien dat de notarissen met ons meedenken en mensen wijzen op de mogelijkheid van een (digitale) wilsverklaring naast de algemene volmacht en het (levens)testament. Ik denk dat als er meer mensen zich realiseren wat een enorme impact wilsonbekwaamheid kan hebben en dat ze het op een praktische manier kunnen regelen, dat veel meer mensen makkelijker naar de notaris stappen en een digitale wilsverklaring regelen bij Voor-Morgen.”

Donald over zijn lidmaatschap bij NOVEX

Donald vindt het belangrijk om NOVEX bij een zo breed mogelijk publiek te promoten. “Mensen denken vaak ‘Het is een familie-ding, wij regelen het zelf wel’. Mijn ervaring daarmee is dat het regelmatig fout gaat, of veel beter kan. Een NOVEX-lid kan een enorme bijdrage leveren door als derde onafhankelijke professional iets toe te voegen in die toch al lastige familiesituatie. Zeker ook als toezichthouder. Die rol wordt in de advisering vaak vergeten. Hiermee kan een hoop ellende worden voorkomen.”

Advies van Donald: “Leg wilsonbekwaamheid goed vast”

“Het is heel belangrijk om uw naasten te informeren wat uw wensen zijn als u zelf de regie over uw leven bent kwijtgeraakt. Voorkom dat er iets gebeurt en u niks geregeld hebt. Als u het doet, denk dan heel goed na hoe u het doet. En dan maakt het niet uit hoe u het doet, het is belangrijk dát u het doet. Omdat u het waard bent!”

Wilt u in contact komen met Donald? Bezoek zijn profielpagina.