Het werk van een executeur of vereffenaar is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer twee leden aan het woord: Wilko Knol en Baukjen Anema, beiden eigenaar van een eigen bedrijf en daarnaast samen oprichters van Stichting Nabestaandenzorg en Advies Flevoland (NBZF).

Achtergrond Wilko en Baukjen

Wilko en Baukjen zijn werkzaam in het vakgebied executele en levensexecutele. Wilko is begonnen als financieel coach. Naar aanleiding van de vraag van een cliënt ‘Wat als ik het niet meer kan?’ kwam Wilko in aanraking met levensexecutele. Baukjen is van oorsprong HR-manager. Toen ze in haar werk werd geconfronteerd met een aantal overlijdens en de regelzaken op zich nam, heeft ze met medewerking van haar toenmalig werkgever de werkzaamheden in de nabestaandenzorg opgezet. Toen bij zowel Baukjen als Wilko de vraag opkwam ‘Wat als ik het zelf niet meer kan’ kruisten hun paden, dat wat het begin was van een hechte samenwerking.

Start samenwerking en Stichting Nabestaandenzorg en Advies Flevoland

Wilko: “Op een gegeven moment dacht ik: ‘Wat als ik het straks niet meer kan?’ Dus wat er met het levenstestament van mijn cliënten gebeurt als ik niet meer als levensexecuteur kan optreden. Toen kwam ik Baukjen tegen en zijn we gaan onderzoeken of we elkaars back-up konden worden.” Baukjen was in deze periode (levens)executeur van een cliënt: “Ik zat ook met een stukje continuïteit. Wat als mij wat overkomt? We zijn allemaal mensen.” Toen Wilko bij een cliënt levensexecuteur was en Baukjen in diezelfde case betrokken was als toezichthouder, spraken zij af voor een kop koffie. Wilko: “Dat is eigenlijk de start geweest van waar we nu staan met de stichting.” Baukjen: “En het was echt wel aftasten in het begin hoor. Je moet elkaar ook vertrouwen in dit soort dingen, dat moet groeien en dan moet je ook dingen samen meemaken. Wij staan hetzelfde in de beleving van ons werk, hoe we mensen willen behandelen en dat vertrouwen de basis is. Daar zitten we echt op één lijn.”

De kracht van samenwerking

Sinds de eerste kennismaking bij het kopje koffie is de samenwerking steeds hechter geworden. Baukjen: “We pakken nu ook samen een dossier op, dat is heel waardevol. We geven adviezen aan mensen, dan zijn we elkaars feedback op de inhoud en ook op de vragen. Dat heeft echt toegevoegde waarde. Met name voor de continuïteit, kwaliteit, kennis en kunde. We hebben ieder onze eigen kwaliteiten, en in de samenwerking vullen de verschillende karaktereigenschappen elkaar aan. We ervaren dat we samen sterker staan dan alleen in ons eigen bedrijf.”

Case: samenwerken aan één dossier

Wilko en Baukjen werken inmiddels ook samen aan één dossier. “Een notaris had ons aanbevolen bij een oudere dame. We zijn uiteindelijk samen in het levenstestament opgenomen als gevolmachtigden.” Bij het kennismakingsgesprek besloten ze om samen naar deze vrouw toe te gaan. Wilko: “We gingen het dossier samen doen, dus dan wilden we er ook samen naartoe.” Vervolgens kwam de vraag op wie wat zou oppakken. Baukjen: “Daar hebben we een verdeling in gemaakt. Wilko doet de medische zaken en ik doe de financiële zaken.” Wilko vult aan: “En dan is het organisch zo gegroeid in het dossier dat het ook op die manier werkt. We hebben wel hetzelfde systeem. Dus op het moment dat Baukjen bij de cliënt aanwezig is, dan maakt ze notities. Ik kan ook één op één meekijken met alles wat er op administratief gebied gebeurt. Maar de eerste uitvoerende op het ene gebied is Baukjen, en ik ben eerst uitvoerende op het andere gebied.”

“Ik geniet van het hele proces”

Wilko en Baukjen doen hun werk met veel plezier. Baukjen: “Ik vind het praktische werk heel leuk. Het beginnen aan een hoop kluwens en uitrafelen tot je de kluwen netjes hebt. Ik geniet van dat hele proces. Daarnaast ben je ook bezig met de laatste wilsbeschikking van iemand, dus het is heel teer en kwetsbaar. Je hebt gesprekken over zaken die er toe doen op dat moment. Er is verlies, er is rouw. Ik vind het heel belangrijk om ook aan dat deel aandacht aan te besteden. Dus het is het hele pakket.” Wilko vult aan: “Ik sluit me daar volledig bij aan. Als je in de emotie iets kan betekenen en ontzorgen, dan komt de rust daarna vanzelf. Niet dat het gemis weg is, want dat blijft altijd bestaan. Maar je kunt wel het leed verzachten, bijvoorbeeld door de administratie goed in te richten, zodat daar geen zorgen over zijn.”

Vertrouwen als basis

Bij de werkzaamheden van Wilko en Baukjen staat vertrouwen altijd centraal. Wilko: “Als iemand in het eerste gesprek vraagt of ik zijn levensexecuteur wil zijn, dan doe ik dat niet direct. Er moet een klik zijn en die bestaat uit wederzijds vertrouwen. Je hebt een periode nodig om elkaar te leren kennen. Dat kan echt niet in detail, maar wel beter dan alleen met een kennismakingsgesprek.” Baukjen: “Wij praten in die fase bewust over wilsbeschikkingen. Als ik in het levenstestament wordt benoemd als levensexecuteur, dan wil ik wel weten hoe iemand in het leven staat. En dat ligt niet vast, want ik merk ook wel dat mensen er gedurende het leven anders in komen te staan. Maar je hebt het wel ergens over op dat moment en er is een basis van vertrouwen nodig om daarover te kunnen praten.”

Ook in de controle van de werkzaamheden staat vertrouwen en transparantie centraal. Wilko: “Wij vinden het ook heel belangrijk dat er met ons meegekeken wordt door iemand die onafhankelijk is. We adviseren ook altijd nadrukkelijk dat in het levenstestament een toezichthouder wordt benoemd.” Baukjen: “We doen ons werk maar we willen graag gecontroleerd worden, want we willen transparant zijn in wat we doen.”

Over hun lidmaatschap bij NOVEX

Wilko en Baukjen zijn lid van NOVEX vanwege het belang dat zij zien in kennis en kunde. Baukjen: “Het werk begint bij de wettelijke basis. Wat mag je, wat kun je en wat moet je. Dat is essentieel in de rol die je vervult als executeur, levensexecuteur of toezichthouder.” Wilko: “En aanvullend daarop het netwerk waar je gebruik van kunt maken. Je staat er niet alleen voor. En natuurlijk, ik heb Baukjen, maar ook onze kennis en kunde houdt ergens op.”

“Regel het goed voor nu en voor later”

Tot slot geeft Wilko als tip mee: “Regel het goed voor nu en voor later. Als je ziet welke rust het kan geven als het goed geregeld is op een moeilijk moment. Dat geeft zoveel rust in een periode van onrust en onzekerheid. Zorg dat je zo veel mogelijk binnen de betrouwbare familie of kenniskring neerlegt. Als dat niet kan, kies dan voor een onafhankelijke die hetzelfde werk doet en ook betrouwbaar en betrokken is. Baukjen sluit af: “Regel het inderdaad. Stel het niet uit tot er iets gebeurt.”

Wilt u in contact komen met Wilko en Baukjen? Bezoek de profielpagina van Wilko of de profielpagina van Baukjen.