Loading...
Nieuws voor leden2019-05-07T14:31:27+00:00
NOVEX Organisatie voor Executeurs

Vernieuwde kwaliteitseisen aan gecertificeerde NOVEX-leden

In november 2018 heeft NOVEX aangekondigd ook vereffenaars te gaan certificeren. De besturen van NOVEX en SCE hebben naar aanleiding hiervan de volgende besluiten genomen. SCE certificeert ook vereffenaars SCE certificeert NOVEX-leden. Een aanvrager kan worden gecertificeerd tot Gecertificeerd NOVEX-lid met de aantekening gecertificeerd executeur en/of gecertificeerd vereffenaar. Wanneer een [...]

juli, 2019|

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u als lid van de NOVEX van harte uit voor de Algemene Vergadering en ledenbijeenkomst op vrijdag 12 april 2019. In de ochtend vindt het huishoudelijke gedeelte van de Algemene Vergadering van NOVEX plaats, van 10:30 uur tot 12:30 uur. Na een lunch volgt het inhoudelijke gedeelte. [...]

april, 2019|

SCE certificeert NOVEX-vereffenaars

NOVEX, de Nederlandse Organisatie voor Executeurs, viert in 2018 haar tienjarig bestaan. In de afgelopen jaren heeft NOVEX zich tot een platform ontwikkeld van professionele executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. De vereniging faciliteert continue uitwisseling van kennis en ervaring en verbindt de professionals met de wetenschap en goede doelen. Dat is [...]

november, 2018|

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei 2017 was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans [...]

mei, 2017|