Inschrijfformulier

Wilt u zich aanmelden als NOVEX-lid, meld u zich dan hieronder aan.
De met (*) aangemerkte velden zijn verplicht.

Aanhef
De heerMevrouw

Beroepsmatige achtergrond:*

Wilt u worden vermeld in het overzicht van NOVEX-leden op de website van NOVEX?*
janee

Aanvrager verklaart de Leergang Executele en Vereffening te hebben gevolgd op:*

Aanvrager verklaart naar waarheid bovenstaande vragen zorgvuldig en volledig te hebben ingevuld; aanvaardt door ondertekening de toepasselijkheid van alle door de Vereniging vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten te accepteren en verklaart zich aan deze te houden; verleent NOVEX goedkeuring zijn/haar persoonsgegevens op de website van NOVEX te plaatsen in het overzicht van NOVEX-leden, mits hiervoor is aangegeven dat vermelding gewenst is.

U dient dit veld aan te vinken alvorens op 'Verzenden' te kunnen drukken.

Wat verwacht u dat het lidmaatschap van NOVEX u zal brengen?