Het werk van een executeur of vereffenaar is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Dennis Weewer, verantwoordelijk voor de afdeling Bewind, Executele en Estate planning bij InsingerGilissen.

Van notariaat naar private bank

Dennis Weewer komt oorspronkelijk uit het notariaat en is ongeveer zeven jaar werkzaam geweest als kandidaat notaris. Later is hij overgestapt naar een private bank, waar hij verantwoordelijk werd voor de afdeling Bewind en Executele. “In het notariaat was ik vooral bezig met relatief standaard testamenten, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten. Ik wilde me graag verdieping en die verdieping kon ik vinden bij de bank waar ik nu nog steeds zit. In plaats van standaardwerk, is het standaard maatwerk. Ik ging door met mijn werkzaamheden, want ik wikkelde al nalatenschappen af in het notariaat. Alleen de samenstelling van het vermogen van cliënten en de dossiers op zich werden interessanter. Eerst wikkelde ik veel meer nalatenschappen in een jaar af, nu wikkel ik door het jaar heen één tot drie nalatenschappen af. Maar in plaats van een deel van de afwikkeling, doe ik nu alles. Ik bewaak de termijnen, ik zorg dat het wordt afgestemd met de erfgenamen en dat de keuzes worden gemaakt. In dit werk heb ik veel meer de regisseurrol, waarbij ik de details wel weet, maar het niet allemaal hoef uit te voeren.”

Afwikkelen nalatenschappen bij de private bank

In zijn huidige functie wikkelt Dennis voornamelijk grotere nalatenschappen af van meer dan een miljoen. “Die nalatenschappen zijn vaak wat complexer in samenstelling. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een onderneming, verschillende huizen of buitenlands onroerend goed. Dat vergt een iets andere aanpak, maar ook kennis van het buitenlandsrecht en een netwerk van buitenlandse adviseurs die je kan gebruiken om de problemen op te lossen.” Daarnaast wordt Dennis vaak benoemd als de volledige erfenis naar één of meerdere goede doelen gaat. Maar ook casussen waar spanningen zijn in de familie ziet hij regelmatig terug. “In deze situaties is er bijvoorbeeld een derde of vierde huwelijk met kinderen uit verschillende huwelijken. De cliënt voorziet in zo’n geval dat de erfgenamen er niet met elkaar gaan uitkomen. Er is dan een extern (onafhankelijk) iemand nodig die dit gaat begeleiden en die valkuilen kan zien aankomen.”

Informeren van erfgenamen

Eén van de belangrijke onderdelen van het werk als executeur is het informeren van erfgenamen. “Als erfgenamen geïnformeerd zijn, weten ze wat ze kunnen verwachten. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de huizenmarkt: iemand kan wel zes ton voor een pand willen, maar als de taxatie een stuk lager ligt, moet iemand wel snappen dat zes ton niet haalbaar is. Het informeren van mensen zodat ze weten wat realistisch is, is een heel belangrijk psychologische aspect aan het werk als executeur.”

NOVEX-lid

Dennis is al geruime tijd lid van NOVEX. Hij heeft één van de eerste leergangen gedaan en is daarnaast gecertificeerd NOVEX lid. “Het leuke is dat er allerlei mensen zijn met verschillende achtergronden, die een beetje hetzelfde doen maar allemaal vanuit een andere invalshoek. Als je vragen hebt of wilt sparren, is er altijd wel iemand die je verder kan helpen. Tijdens mijn werk kom ik regelmatig mensen tegen die ook bij NOVEX zitten en dat maakt de communicatie makkelijker. Je kent elkaar al en weet wat je van elkaar kan verwachten. Het is en blijft voor mij daarom interessant om lid van NOVEX te zijn.” Gedurende zijn lidmaatschap bij NOVEX is Dennis ook actief geweest voor de vereniging. Zo is hij bestuurslid geweest van de SCE en zit hij momenteel nog in de certificeringscommissie van de executeurs.

Protocol voor executeurs

Eén van de zaken waar Dennis een bijdrage aan heeft geleverd als actief lid bij NOVEX, is de ontwikkeling van een protocol voor (gecertificeerde) executeurs. “Het is heel interessant om te kijken hoe de afwikkeling van een nalatenschap gaat en hoe kan je daar allerlei zekerheden in kunt bouwen voor de executeur en de erfgenamen, zodat het goed wordt afgewikkeld. Het protocol heeft altijd dezelfde fases, alleen de invulling van die fases is steeds heel verschillend. En dat maakt het leuk. Als je elke keer hetzelfde doet, er is één rekening en er zijn drie erfgenamen, dat is niet zo interessant natuurlijk. Het interessante aan het zijn van een executeur is dat je altijd goed moet opletten of iets wel is zoals het gepresenteerd wordt. Stel, er staat een miljoen op de bank, dan kan het zo zijn dat dit bedrag een hele andere bestemming heeft dan in het testament staat van de overledene. Bijvoorbeeld als er een tweetrapsmaking van toepassing is, kan het zijn dat het bijvoorbeeld allemaal naar goede doelen moet. Als je dan al bezig bent met de erfgenamen, dan zit je verkeerd natuurlijk. Dat maakt het spannend en leuk. Want het is vaak, tenminste in mijn praktijk, nooit zoals het lijkt. Het is altijd nét even iets anders.”

Belang van een goede inventarisatie

Een goede inventarisatie helpt om de nalatenschap goed af te wikkelen. “Als executeur wil je er altijd voor zorgen dat je de inventarisatie, voor zover dat kan, zo goed mogelijk doet. Dat is waar de kern ligt: dit is het vermogen, daar komt het vandaan en daar moet het naartoe. Als je een goede inventarisatie hebt van de wensen van de erflater of erflaatster, dan heb je die ook bij de hand als er in het proces iets afwijkt. Je hebt natuurlijk het liefst dat de inventarisatie vooraf plaatsvindt, zodat je de valkuilen al weet voordat je met de afwikkeling bezig bent. Maar dat is niet altijd zo. Er zijn ook hele oude executele benoemingen waarbij je eigenlijk niets weet. In dat geval kunnen er best wat valkuilen in zitten.”

Bijzondere casus: nalatenschap uit 1939

In het werk als executeur komen regelmatig bijzondere casussen voorbij. In één van de bijzondere casussen van Dennis was hij vereffenaar van iemand die in 1939 is overleden en van wie de nalatenschap rond 2015 is afgewikkeld. “Een restant van zijn nalatenschap is blijven hangen in Nederland. Er is een heel uitgebreid erfgenamenonderzoek geweest, waaruit bleek dat er nog zo’n twintig erfgenamen waren. Het was al lang verjaard natuurlijk, maar we wilden graag dat het vermogen nog bij hen terecht zou komen. De erfenis is verdeeld onder de twintig resterende erfgenamen die verspreid zaten over de hele wereld. We hebben voor al die landen laten uitzoeken hoe zij er fiscaal mee om moeten gaan. Want zij krijgen opeens geld en dan vraagt de belastingdienst natuurlijk waar dit vandaan komt en of er erfbelasting verschuldigd is. Het was heel interessant om dit allemaal uit te zoeken. Wat ook bijzonder was, was dat nog drie dochters in leven waren. Dat is natuurlijk, als het zo ver weg is, heel erg bijzonder.”

“Kies een executeur die bij je past”

Dennis benadrukt het belang van het kiezen van een executeur waar mensen een goed gevoel bij hebben. “Ik zou graag willen meegeven dat mensen een executeur zoeken die bij hen past. Een executeur heeft een super vertrouwelijke functie, want die moet het gaan doen op het moment dat u er niet meer bent en dat u er geen controle meer over hebt. U moet er dus absoluut vertrouwen in hebben dat die persoon het naar beste kunnen gaat doen en op de manier dat u het wilt.”

Wilt u in contact komen met Dennis? Bezoek de profielpagina van Dennis.