Bestuur

de heer mr. Eric de Jong (voorzitter)
mevrouw mr. Laura van Kempen-Cremers (secretaris)
mevrouw mr. Bernadette Kortmann CFP (penningmeester)
de heer mr. Joost Diks
mevrouw Carina Stassen
de heer mr. Marco Stout

Onderwijscommissie

namens het bestuur: de heer mr. Joost Diks
mevrouw mr. Chanien Engelbertink
mevrouw mr. Petra Knoppers
mevrouw prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg
de heer prof. mr. dr. Bernard Schols

Klachtencommissie

de heer mr. Martin Schoenmaker (voorzitter)
mevrouw mr. Renate Akerboom
de heer mr. Joost Diks
mevrouw Carina Stassen
de heer mr. Marco Stout

Raad van Advies

de heer Oscar Balkenende
mevrouw mr. Liesbeth van den Brink-Baggerman
mevrouw mr. Mildred van Dijk
mevrouw mr. Chanien Engelbertink
de heer ing. drs. Jan van het Hof
mevrouw mr. Petra Knoppers
mevrouw prof. mr. Tea Mellema-Kraneburg
de heer prof. mr. dr. Bernard Schols
de heer prof. dr. Hans Stubbé

Marketingcommissie

namens het bestuur: mevrouw mr. Bernadette Kortmann
mevrouw Iris Brik
mevrouw Marina Milenkovic
mevrouw mr. Paula van der Kramer

Commissie van Toezicht

de heer prof. mr. Wouter Burgerhart
de heer prof. mr. Guus Stille
de heer prof. dr. Jaap Zwemmer

Commissie de Vierde Ster

mevrouw mr. Chanien Engelbertink
mevrouw mr. Christine Klein
de heer prof. mr. dr. Bernard Schols