Bestuur

de heer mr. Joost Diks (voorzitter)
mevrouw mr. Laura van Kempen-Cremers (secretaris)
mevrouw mr. Bernadette Kortmann CFP (penningmeester)
de heer mr. Eric de Jong
mevrouw mr. Nicole Ouwehand
mevrouw Carina Stassen

Onderwijscommissie

namens het bestuur: de heer mr. Joost Diks
mevrouw mr. Chanien Engelbertink
mevrouw mr. Petra Knoppers
mevrouw prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg
de heer prof. mr. dr. Bernard Schols

Klachtencommissie

de heer mr. Martin Schoenmaker (voorzitter)
mevrouw mr. Renate Akerboom
de heer mr. Joost Diks
mevrouw Carina Stassen
de heer mr. Eric de Jong

Raad van Advies

mevrouw mr. Liesbeth van den Brink-Baggerman, voorzitter
de heer Oscar Balkenende
mevrouw mr. Mildred van Dijk
mevrouw mr. Chanien Engelbertink
de heer ing. drs. Jan van het Hof
mevrouw mr. Petra Knoppers
mevrouw prof. mr. Tea Mellema-Kraneburg
de heer prof. mr. dr. Bernard Schols

Marketingcommissie

namens het bestuur: mevrouw mr. Bernadette Kortmann en mevrouw mr. Laura van Kempen-Cremers
mevrouw Iris Brik
mevrouw mr. Paula van der Kramer

Commissie van Toezicht

de heer prof. mr. Wouter Burgerhart
de heer prof. mr. Guus Stille
de heer prof. dr. Jaap Zwemmer