Het werk van een executeur is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in onze nieuwe rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Helene Vooys, eigenaar van Nalatenschapsjurist.

Intensieve kennismakingsperiode

“Als een cliënt mij vraagt of ik zijn of haar (levens-)executeur wil worden, dan volgt er een intensieve kennismakingsperiode. Ik wil daarbij een zo goed mogelijk beeld krijgen van de persoon en zijn of haar sociale omgeving”, vertelt Helene. “Hierdoor weet ik als ik de (levens-)executele moet gaan uitvoeren, wat de wensen van de cliënt zijn, hoe deze in het leven staat en kan ik alle beslissingen in zijn of haar geest nemen.”

“Jij bent mijn tweede ik”

Helene vindt het belangrijk dat iemand die zijn of haar materiële en immateriële belangen aan haar toevertrouwt, dit met een gerust gevoel kan doen. Helene: “Als een cliënte, zoals onlangs, dan zegt “Helene, jij bent mijn tweede ik”, dan voelt dat als een enorme verantwoordelijkheid maar ook als een blijk van groot vertrouwen. Dat motiveert mij nog meer om mijn uiterste best te doen om dat vertrouwen waar te maken.”

Iedere nalatenschap is anders

“Inmiddels heb ik diverse nalatenschappen afgewikkeld en kan ik zeggen dat het altijd anders is. Elke cliënt en daarmee ook zijn of haar situatie en alles er omheen verschilt. In een periode van aftakeling of een ernstig ziekbed, kom je heel dicht bij mensen te staan. Er komen hartverwarmende zaken naar boven, maar soms ook minder fraaie kanten van de cliënt zelf of diens familie. In de meeste gevallen heeft dit te maken met oud zeer of het gevoel te kort te zijn gedaan. Als je daar oog en oor voor hebt, is er al heel wat gewonnen is mijn ervaring.  En kan de afwikkeling desondanks soms toch zonder noemenswaardige problemen verlopen.”

Tip van Helene: tref op tijd maatregelen!

De tip die Helene mee wil geven is: wacht niet te lang! “Ik wil graag iedereen op het hart drukken om vooral niet te lang te wachten met het treffen van maatregelen voor het geval je zelf niet meer je belangen kunt behartigen. Wijs daarom op tijd  een levensexecuteur of gevolmachtigde aan die je kan vertegenwoordigen en na je overlijden als onafhankelijke, deskundige executeur je nalatenschap af kan wikkelen. Het geeft rust als je weet dat je alles goed hebt geregeld en het ontlast de mensen die om je heen staan. Juist in een periode van rouw is het belangrijk dat zij worden ontzorgd en niet met allerlei praktische, juridische, fiscale en administratieve zaken worden belast. Ze zullen je er dankbaar voor zijn.’’

Over Helene en haar lidmaatschap bij NOVEX

Helene studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden en heeft in 1988 haar doctoraalexamen Nederlands recht (afstudeerrichting Civielrecht) behaald. Helene: “Daarna werkte ik twintig jaar bij verschillende banken in diverse managementfuncties. Daar specialiseerde ik mij in alle facetten van betalingsverkeer en geldstromenbeheer. Daarnaast behaalde ik mijn Mastersdegree in Management en Organization aan de Tias Business School van Tilburg University”.

“Ik zocht echter naar meer voldoening in mijn werk en wilde maatschappelijk relevant bezig zijn. Ook had ik inmiddels diverse persoonlijke ervaringen met (de afwikkeling van) nalatenschappen opgedaan. Daarom specialiseer ik mij vanaf 2014 in alle aspecten van nalatenschappen en heb ik het bedrijf Nalatenschapsjurist opgericht”, vertelt Helene.

Helene is lid van NOVEX en heeft onze Leergang Executele en Vereffening gevolgd. “Omdat de wet- en regelgeving continu veranderen, blijf ik mij bijscholen op mijn vakgebied en volg ik de ontwikkelingen erbinnen nauwgezet”.

Wilt u in contact komen met Helene? Bekijk dan haar profiel.