Klaas Zondervan, geboren in 1981 in Leeuwarden, getrouwd met Margriet en vader van twee dochters. Ik heb in Groningen gestudeerd en voltooide onder meer de Specialisatieopleiding Estate Planning en de Specialisatieopleiding Vereffening Nalatenschappen. Onder de naam ‘Luminis Executele & Vereffening’ voer ik in mijn woonplaats Alphen aan den Rijn een weliswaar algemene rechtspraktijk, maar met het accént op erfrecht. Als zodanig ben ik onder meer werkzaam als (door de rechtbank benoemd) vereffenaar, (plaatsvervangend) executeur en boedelgevolmachtigde. In dit verband ben ik bovendien in juni 2019 door de aan NOVEX gelieerde Stichting Certificering Executeurs (SCE) gecertificeerd als vereffenaar en executeur. Zijdelings vermeld ik nog algemeen bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs (NVRA) te zijn.

Erfgenamenonderzoek in Nederland en buitenland

Verder – of misschien wel in de eerste plaats – ben ik onder de naam ‘Erfgenamenonderzoek.nl’ of – de internationale variant – ‘TracersInternational.com’ werkzaam als erfrechtelijk genealoog en verricht ik wereldwijd erfgenamenonderzoek voor onder meer notarissen en (erfrecht)advocaten, zowel uit Nederland als uit het buitenland, sinds begin 2019 bijgestaan door mijn medewerkster Maryssa Mann. Genealogie heeft altijd mijn fascinatie gehad; de vonk die de metaforische brandhaard deed ontvlammen was – het zal u niet verbazen – het eigen familieonderzoek, waarmee ik een aanvang nam in 2003. Erfgenamenonderzoek is essentieel en raakt de kern van het erfrecht. Immers, wat is erfrecht zonder erfgenamen? Tweemaandelijks schrijf ik er met veel genoegen en inspiratie over in mijn column ‘Erfgenamenonderzoek: de Kern van de Zaak’ in het vakblad ‘De Notarisklerk’, waarin ik licht werp op bijzondere casus die bij ons de revue hebben gepasseerd.

Het televisieprogramma ‘De Erfgenaam’

Onze klanten vormen een pluriform gezelschap; onder hen rekenen wij bijvoorbeeld de State Trustees of Australia en de Staat Israel, maar ook Britse solicitors en de Surrogate’s Court of New York. We zijn gespecialiseerd in de meer ‘exotische’ landen zoals Indonesië en India, zijn nochtans tevens voor onderzoek dichter bij huis prima in te schakelen. Noemenswaardig is dat ik als expert ben verbonden aan het televisieprogramma ‘De Erfgenaam’, dat van 1 september tot en met 6 oktober jl. werd uitgezonden op RTL4; over een tweede seizoen vindt thans beraad plaats. In het programma, dat wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai, sporen we erfgenamen op van nimmer uitgekeerde nalatenschappen die zijn geparkeerd bij het ministerie van Financiën en na 20 jaar zouden vervallen aan de Staat der Nederlanden. Tijdens de zoektocht komen bijzondere familieverhalen aan het licht. Van harte aanbevolen!

NOVEX

NOVEX is dé professionele organisatie voor executeurs en vereffenaars. Zij is opleider, vraagbaak, netwerkplatform en certificeringsinstituut ineen. De toegevoegde waarde is simpel: NOVEX-gecertificeerd executeur en vereffenaar zijn heeft status en straalt professionaliteit uit.

 

Wilt u in contact komen met Klaas? Bekijk dan zijn profiel.