Het werk van een executeur is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tip geven zij u mee? Deze keer: Iris Brik, directeur van Fine Tuning Personal Finance BV.

Met haar achtergrond in private banking weet Iris Brik als geen ander hoe de financiële wereld er uit ziet. Ze helpt haar cliënten bij echtscheidingen en de afwikkeling van nalatenschappen als financieel/ estate planner, mediator en als (levens)executeur of toezichthouder.

“Als zzp’er kan ik doen wat ik echt leuk vind”

In 1999 richtte Iris haar eigen financieel adviesbureau op, dat uitgroeide tot een kantoor met zes dames. In haar managersfunctie kon ze niet doen wat ze het liefste doet: trusted advisor zijn op de belangrijke kruispunten in het leven van haar cliënten. Ze gooide het roer om en startte opnieuw als zzp’er. Iris: “Nu kan ik doen waar ik goed in ben en wat ik het liefste doe. In samenwerking met zo’n 13 andere zzp’ers, die mij ondersteunen en met wie ik kennis kan delen, help ik mijn cliënten met mijn deskundigheid op het gebied van echtscheiding en overlijden. Die samenwerking is prettig en past bij mij.”

Vertrouwde adviseur

Iris: “Ik ben de vertrouwde adviseur voor iedereen die dat wil. Ik reken ook de hele familie tot mijn cliëntenkring en ik merk hoe belangrijk dat is. Bij een scheiding of overlijden is het fijn als je de achtergrond van de familie kent. Je kunt je echt neutraal opstellen omdat je bezig bent met de belangen van een hele familie en niet van één persoon.

Bij echtscheidingen en nalatenschappen ben je van grote betekenis voor je cliënten. Mensen zijn emotioneel en daardoor kwetsbaar en de financiële, fiscale en juridische aspecten kunnen een echtscheiding of de afwikkeling van een nalatenschap complex maken. Het leukste aan mijn werk vind ik dan ook het combineren van mijn financiële, fiscale en juridische kennis. Door de combinatie van deze vakkennis, kan ik integraal advies geven en  out of the box denken. Dat in combinatie met het cliëntcontact maakt mijn werk ontzettend leuk.”

Stichting Levensexecutele Nederland

“Twee jaar geleden heb ik samen met enkele collega’s de Stichting Levensexecutele Nederland opgericht. De drive hiervoor was om mensen goed en volledig te informeren over hun mogelijkheden. Bij de Vereniging van (Levens)executeurs zijn allerlei specialisten aangesloten, die zich richten op de financiële en fiscale expertise. Alle leden zijn financieel planner en/of estate planner en begeleiden veel van hun cliënten al tientallen jaren met hun financiën. Daardoor is het erg fijn als deze cliënten ons ook kunnen aanwijzen als levensexecuteur, executeur of toezichthouder. Wij combineren onze deskundigheid met onze maatschappelijke rol, en helpen onze cliënten te voorzien in hun behoefte om hen te ontzorgen bij complexe financiële situaties.”

Veel misbruik

“We zien ook dat er misbruik wordt gemaakt van ouderen of mensen die geen partner of familie hebben. Dat is werkelijk schrikbarend. Wanneer er geld in het spel komt, zien we gekke dingen gebeuren. Ik zie vaak dat financiën niet kloppen en dat er geld mist bij de ouderen. Ook bij gezinnen met stiefouders en -kinderen zien we vaak dat er tegenstrijdige belangen zijn. Via onze vereniging, maar ook met mijn boeken, wil ik mensen van goede informatie voorzien en hen wijzen op de mogelijkheden om een professional in te schakelen.” Iris nieuwste boek ‘Wacht maar tot ik dood ben’ ligt vanaf februari 2021 in de winkels.

Mediation kan rechtszaken voorkomen

Iris ziet in de praktijk vaak dat de cliënt weinig snapt van de financiële, fiscale en juridische zaken die bij overlijden en nalaten om de hoek komen kijken. Het gebrek aan goede uitleg en de verschillende belangen kunnen leiden tot geschillen. “Je moet de cliënt in Jip en Janneke taal vertellen wat mogelijk is. Ik zie veel geschillen en rechtszaken over erfenissen die voorkomen hadden kunnen worden met behulp van mediation. Mensen willen vaak gewoon gehoord worden in hun belangen. Ik denk dat als je de cliënt goed informeert en oog hebt voor de diverse belangen die er spelen, je meer bereikt en veel rechtszaken kunt voorkomen. Uit een rechtszaak komen vaak alleen maar verliezers. Dat wil ik voorkomen.”

Tip van Iris aan de notaris

“Vanuit verschillende hoeken hoor ik dat de notaris de rol van toezichthouder minder belangrijk vindt, omdat notarissen menen dat je iemand niet als gevolmachtigde gaat aanwijzen als je diegene niet vertrouwt. Ik snap die gedachte, maar ik denk dat een toezichthouder belangrijk is om meerdere redenen. Bijvoorbeeld als de kinderen gevolmachtigde zijn, maar daar eigenlijk te weinig tijd voor hebben door hun carrière en kinderen. Dan is het voor de gevolmachtigde prettig om je gesteund te voelen in je beslissingen doordat een toezichthouder met je mee kijkt. Of wanneer je iemand aanwijst, omdat je niemand anders hebt. Dan kan een toezichthouder daar rust in bieden, omdat hij kan controleren of de gevolmachtigde jouw financiën conform jouw wens en in jouw belang goed beheert.”

Tip van Iris aan de consument

Iris: “Vertrouw niet zomaar iedereen en leg je zaken vast nu je zelf nog mentaal goed bij bent. We hebben te maken met vergrijzing, je kunt alleenstaand zijn of een kind hebben dat niet geschikt is om jouw financiën te beheren. Dan is het belangrijk dat je de zaken goed geregeld hebt, voor als je het zelf niet meer kunt of als je er zelf niet meer bent. De mensen moeten weten dat ze daarvoor ook terecht kunnen bij een integere professionele partij.”

“Ik ben fan van NOVEX”

“Ik zie NOVEX als een professionele vereniging die maatschappelijk goed bezig is en waarbij deskundigheid gewaarborgd wordt. De opleidingen en intervisiebijeenkomsten zijn erg prettig. Met intervisie kun je sparren met andere leden, waardoor je in vertrouwelijkheid kan reflecteren op je eigen handelen en kunnen. Dat vind ik heel belangrijk. Juist omdat je in dit werk te maken krijgt met  hele bijzondere begeleidingsprocessen. Daarnaast kan NOVEX een maatschappelijk draagvlak vragen voor verschillende onderwerpen. Tot slot is het fijn om middels het netwerk van NOVEX ook je eigen professie verder te ontwikkelen. Ik ben fan van NOVEX.”

 

Wilt u in contact komen met Iris? Ga hier naar haar profiel.