In deze rubriek laten wij onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Karin Rutte, (levens)executeur en vereffenaar.

Hoe het voor Karin allemaal begon

Zo’n 12 jaar geleden solliciteerde Karin bij een notariskantoor om daar het secretariaat te ondersteunen. “Een beetje sceptisch begon ik aan deze baan, omdat het notariaat mij een saaie omgeving leek. Maar de ervaring bleek anders. Ik volgde een cursus familierecht. Vanaf toen kreeg ik de familiepraktijk onder mijn hoede als ondersteuning van de notaris”, vertelt Karin. Naast het opstellen van alle levenstestamenten en testamenten handelde ze nalatenschappen af. Ook voerde ze besprekingen met cliënten die een dierbare hadden verloren.

“Het contact met de cliënten in deze moeilijke fase en de adviezen die ik kon geven, hebben mij aan het denken gezet.” In 2019 heeft ze het notariaat verlaten en is ze als zelfstandige begonnen. Zij werkt onder de naam Stichting Nabestaandenzorg Kennemerland.

Werkzaam als (levens)executeur en vereffenaar

Karin begeleidt mensen bij het opstellen van hun (levens)testamenten en de afwikkeling van nalatenschappen. Daarnaast is ze werkzaam als (levens)executeur en vereffenaar. En ondersteunt zij nog regelmatig notarissen met diverse werkzaamheden. Hierdoor houdt ze ook vanuit die hoek haar kennis up-to-date.

“De cliënt moet zich prettig voelen”

Karin werkt vanuit huis. Voor afspraken bezoekt zij de cliënt zoveel mogelijk thuis. Zo zijn cliënten in een vertrouwde omgeving die hen geruststelt. “Mijn ervaring is dat dat een open gesprek mogelijk maakt. Hierdoor kan ik goed de wensen in beeld brengen als voorbereiding op het opstellen van een (levens)testament door de notaris.”

“Er was helemaal niets geregeld”

Karin: “In één van de eerste zaken waar ik bij betrokken was, trof ik een huilende vrouw in de wachtkamer. Er was paniek. Haar partner was plotseling overleden. Zij woonden samen in het huis van de man en de trouwdatum was over drie maanden. Maar voor nu was er helemaal niets geregeld. De kinderen van de man toonden geen greintje medeleven. Mevrouw moest het huis uit, de nalatenschap was voor de kinderen. Er was geen discussie mogelijk. Daarvan heb ik geleerd dat het goed het is vooraf zaken bespreekbaar te maken. Stel het niet uit. Voorkomen is beter dan genezen… Beter een keer extra naar de notaris dan een keer te weinig.”

Over Karin en haar lidmaatschap bij NOVEX

“Voor mij is de cirkel nu rond. Toen ik 20 jaar was, startte ik als verpleegkundige. De zorg en het contact met oudere cliënten in het bijzonder had mijn voorkeur”, vertelt Karin. In het notariaat kreeg zij te maken met de persoonlijke en juridische kant van het overlijden. Karin: “Het geeft mij een goed gevoel om iets te kunnen betekenen voor een ander. Ik wil ervoor zorgen dat die ander zijn zaken goed regelt, voor nu en later.”

Toen Karin voor zichzelf begon, heeft ze de leergangen Levensexecuteur en Executeur/vereffenaar gevolgd en zich aangesloten bij NOVEX. Hiermee vergrootte ze haar juridische kennis. “Bij NOVEX draait het om kennis en het op peil houden daarvan. Met een grote groep leden is het delen van deze kennis en expertise ook van belang. Je bent zelfstandig ondernemer, maar niet alleen. Het volgen van cursussen en het deelnemen aan de intervisie vind ik dan ook heel belangrijk.”

Wilt u in contact komen met Karin? Bekijk haar profiel of ga naar haar website: www.karinrutte.nl