Het werk van een (levens)executeur is geen dag hetzelfde. Onze leden zijn afkomstig uit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Angénis van den Clooster, vooral werkzaam als levensexecuteur en toezichthouder, maar ook als executeur.

Achtergrond werkzaamheden

Angénis heeft een achtergrond in vermogens- en estateplanning. Door haar achtergrond weet ze hoe de financiële wereld eruit ziet en met die kennis is ze uiteindelijk ook in het werk gerold als levensexecuteur, toezichthouder en executeur. “Vanaf 2008 had ik vanuit mijn werk als private banker en estate planner regelmatig contact met Chanien Engelbertink. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het levenstestament. Zo kwam ik in aanraking met het levenstestament. In 2014, ging ik actief aan de slag als onafhankelijk levensexecuteur en toezichthouder.” In haar werk kan Angénis zowel een adviserende rol hebben bij het opmaken van het levenstestament, als een uitvoerende rol als levensexecuteur in de praktijk. “En word ik graag uitvoerend levensexecuteur of toezichthouder? Liever niet, dat betekent dat mijn client gezond blijft.”

Combinatie van deskundigheid en betrokkenheid

Angénis begint een gesprek met een cliënt liefst bij mensen thuis in de vertrouwde omgeving. “Dat geeft het beste beeld”. In haar werkzaamheden kan zij een mooie combinatie maken van maatschappelijke betrokkenheid met de deskundigheid op het gebied van financiën, estateplanning en levensexecutele. “Mijn doel is om mensen het vertrouwen te geven dat het goed komt en zorgen weg te nemen, want dit geeft rust. Soms maak je kennis met mensen die niet precies weten wat er geregeld kan en mag worden. Mensen maken zich dan gewoon zorgen om de toekomst. Zodra het levenstestament er is, is de verwarring weg.”

Terugbrengen van rust

Dat Angénis de rust weer terugbrengt in het leven van haar cliënten, komt mooi naar voren in het voorbeeld wat ze geeft van een cliënt die beginnende dementie leek te hebben. “De administratie was een chaos en deurwaarders waren kind aan huis. De gesprekken met de clIënt waren heel moeizaam en hij had ruzie met alle kinderen. Nadat ik hem uitleg had gegeven over wat ik als levensexecuteur voor hem kon doen, werd hij rustiger. Hij kon de notaris uitleggen wat hij wilde en waarom, en ook bij vervolggesprekken kon hij goed zijn wensen aangeven. Na ondertekening van het levenstestament heb ik alleen de administratie overgenomen. Dat kon hij niet meer en daar kwam de onrust vandaan. Nu, na 6 jaar, hebben we nog steeds fijne gesprekken, doe ik de administratie en is het contact met de kinderen hersteld. Hij is inmiddels ruim in de 80 en nu helaas wel beginnend dementerend, waardoor ik wat meer taken overneem.”

Betrokkenheid bij diverse verenigingen

De betrokkenheid van Angénis komt niet alleen terug in haar werk als (levens)executeur en toezichthouder, maar ze is ook betrokken bij diverse verenigingen. Ze is al ruim tien jaar lid van NOVEX. “Het is waardevol om in een netwerk van collega’s kennis uit te wisselen en te sparren bij de intervisie.” Daarnaast is ze lid, waarvan 5 jaar bestuurslid, van de Vereniging van Levensexecuteurs (VELEX) en is 5 jaar bestuurslid van Stichting Levensexecutele Nederland geweest. “Samen met collega’s ben ik betrokken geweest bij de oprichting van de vereniging en de stichting. De VELEX leden zijn onafhankelijke levensexecuteurs en toezichthouders die samen werken aan de verbreding en verdieping van kennis. Daarnaast kunnen zij zorgen voor continuïteit. Anders dan bij een testament dat altijd uitgevoerd wordt, moet in het levenstestament altijd de opvolging geregeld worden. Kan er niemand meer aangewezen worden, dan is het levenstestament ‘waardeloos’. Door de Stichting in het levenstestament op te nemen voorkom je dit. De leden van VELEX vormen een pool van aan te wijzen levensexecuteurs/toezichthouders door de Stichting.
Daarnaast ben ik partner van de Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden, waar wordt ingezet op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik.”

Vertrouwen is goed, toezicht is beter

Een toezichthouder tijdens het werk van een levensexecuteur is ontzettend belangrijk. Angénis maakt zich daarom hard voor het toezicht bij levenstestamenten. “Het toezicht is de waarborg voor de volmachtgever dat het levenstestament wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Ik ga dan niet eens alleen uit van bewuste malversaties – ook bij familie onderling – en schokkend (ouderen)misbruik, maar van onbedoelde fouten. En zeker weten, de bewuste acties zullen juist door toezicht ook minder vaak voorkomen.”

Steun van een toezichthouder

Hoewel een levensexecuteur niet zomaar aangewezen wordt en veel vertrouwen krijgt van de volmachtgever, is het plezierig als een levensexecuteur gesteund wordt door de toezichthouder. De toezichthouder kan voor de levensexecuteur heel veel rust geven. Angénis merkt dit in de praktijk. “Ik ben aangewezen als toezichthouder in een levenstestament van een moeder die haar dochter als gemachtigde in het levenstestament heeft opgenomen. Aanvankelijk had de dochter daar veel moeite mee. Toezicht op mij? Vertrouwt mijn moeder mij niet? Maar inmiddels is de dochter blij dat ze er niet alleen voor staat. Ik kijk met haar mee en ik kan tips geven, bijvoorbeeld hoe ze de administratie gemakkelijker en overzichtelijker kan organiseren. En als haar moeder overleden is, kunnen de andere erfgenamen – de broers en zussen van de dochter – niet tegen haar zeggen dat ze het niet goed heeft gedaan. De controle en decharge door de toezichthouder biedt dus ook bescherming voor de levensexecuteur. Zo kom je als levensexecuteur achteraf zelden voor onaangename verrassingen te staan. Zelf werk ik nooit zonder toezichthouder. Als ooit het verwijt komt van financieel misbruik, al dan niet terecht, sta je als levensexecuteur zonder toezichthouder met 1-0 achter.”

“Neem de tijd om tot een beslissing te komen”

De keuze voor een levensexecuteur is een belangrijke beslissing omdat iemand veel vertrouwen krijgt. “Ik wil consumenten graag meegeven dat er onafhankelijke professionals zijn die kunnen helpen. Niet alleen als levensexecuteur, maar zeker ook als toezichthouder. En als adviseur. Begin er niet pas aan op latere leeftijd, u weet niet wat er onderweg gebeurt. Begin dus op tijd, maar neem ook de tijd om tot een beslissing te komen.”

Wilt u in contact komen met Angénis? Bezoek de profielpagina van Angénis.