Bestuur/Commissie

Het bestuur van SCE bestaat uit:
de heer mr. R.D. Kreder (voorzitter)
mevrouw mr. Desiree Laureij (secretaris)
mevrouw mr. Marloes Boonstra (penningmeester)
de heer mr. Arnout Cankrien

Certificeringscommissie

mevrouw mr. Desiree Laureij
mevrouw prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg
de heer mr. Kees van der Plas
de heer jhr. mr. Frans van Rijckevorsel van Kessel
de heer mr. Dennis Weewer