Bestuur/Commissie

Het bestuur van SCE bestaat uit:
de heer mr. Henk Bukkems (voorzitter)
mevrouw mr. Desiree Laureij (secretaris)
mevrouw mr. Marloes Boonstra (penningmeester)
de heer drs. ing. Jan van het Hof MFP

Certificeringscommissie

mevrouw mr. Desiree Laureij
mevrouw prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg
de heer mr. Kees van der Plas
de heer jhr. mr. Frans van Rijckevorsel van Kessel
de heer mr. Dennis Weewer