Bestuur/Commissie

Het bestuur van SCE bestaat uit:
de heer mr. Henk Bukkems (voorzitter)
mevrouw mr. Manon Muller (secretaris)
mevrouw mr. Marloes Boonstra (penningmeester)
de heer drs. ing. Jan van het Hof
mevrouw mr. Desiree Laureij

Certificeringscommissie

mevrouw mr. Desiree Laureij
mevrouw prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg
de heer mr. Kees van der Plas
de heer jhr. mr. Frans van Rijckevorsel van Kessel
de heer mr. Dennis Weewer