Fotograaf: Lot Verstegen

Het werk van een executeur of vereffenaar is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Laura van Kempen-Cremers, eigenaresse van Centrum Erfrecht.

Werkzaamheden Laura

Laura is na haar studie notarieel recht in het notariaat gaan werken, eerst als kandidaat-notaris en later is zij benoemd tot notaris. Later heeft ze de overstap gemaakt naar haar eigen onderneming ‘Centrum Erfrecht’, waar ze een grote variatie aan werkzaamheden combineert. Laura vertelt hierover: “Ik merkte dat ik bij het werk als notaris niet toekwam aan dat wat ik het leukste vind van het vak, namelijk het erfrecht en daarover op persoonlijk vlak meedenken en adviseren. Ondanks dat de thema’s soms lastig zijn, krijg ik energie van de wijze van adviseren. Ik wikkel nalatenschappen af als gevolmachtigde, als executeur of treedt op als vereffenaar. Daarnaast ondersteun ik als nalatenschapsmediator ook erfgenamen of partijen die bij de afwikkeling van een nalatenschap vastlopen, bijvoorbeeld bij de uitvoering van het testament of de verdeling van de nalatenschap.”

Notariaat

Naast haar werk bij Centrum Erfrecht werkt Laura ook nog een deel van de week als freelance kandidaat-notaris, omdat ze de verbinding wil houden met het notariaat. Verder is de kennis die Laura heeft opgedaan tijdens haar studie en werk als notaris een waardevolle toevoeging op het erfrechtvlak. “Bij de uitvoering van mijn bedrijf maak ik dagelijks gebruik van de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn opleiding, de permanente educatie en de jaren die ik werkzaam ben geweest als (kandidaat-) notaris. Het heeft mij gevormd tot de notarieel jurist en adviseur die ik nu ben.”

Combinatie van werkzaamheden als waardevermeerdering

Wat Laura trekt in haar werkzaamheden, zijn de praktische insteek en de combinatie van de werkzaamheden. “Ik ben van origine praktisch ingesteld. Ik vind het leuker om bezig te zijn met de uitvoering van het recht dan enkel met de theorie. Ik ben daarnaast empathisch ingesteld en vind het een grote uitdaging om erfgenamen die het lastig hebben met elkaar, toch in zo goed mogelijke harmonie naar de eindfase te begeleiden waarbij de nalatenschap verdeeld kan worden. De aanwijzing van executeur of vereffenaar door de rechter kent een andere uitdaging. In deze situaties kan het wel eens een uitdaging worden om de omvang van de nalatenschap te achterhalen. De benoeming van de executeur of bewindvoerder wordt opgenomen in een beschikking waarin je de taak van executeur of vereffenaar krijgt toebedeeld. Bij deze beschikking zit geen dossier noch contactgegevens. Deze afwikkeling vergt weer een andere aanpak dan de nalatenschap waarbij je alle informatie netjes aangeleverd krijgt.”

Niet alleen executele of vereffening, maar juist de combinatie van alle werkzaamheden doet Laura graag. “De combinatie in mijn praktijk vind ik heerlijk. Ik zou niet alleen nalatenschappen willen afwikkelen. Ik vind het ook erg leuk om te adviseren bij het opstellen van bijvoorbeeld testamenten en levenstestamenten. Bij het opstellen van testamenten is het de uitdaging om ook na te denken over de uitwerking van de bepalingen in het testament. Niet altijd beseffen cliënten zich wat de opgenomen bepaling voor effect heeft. Door cliënten ook over deze uitwerking te informeren kunnen ze een weloverwogen keuze maken over de inhoud van hun (levens)testamenten. De combinatie van advisering en afwikkelen van nalatenschappen vind ik een waardevermeerdering bij de uitoefening van mijn praktijk.”

Helpen als iemands wereld op zijn kop staat

Als iemand is overleden, staat de wereld van de erfgenamen vaak even op zijn kop. Het geeft Laura voldoening om de kennis die ze heeft opgedaan in te zetten om andere mensen te ondersteunen. “En dan het liefst op zo’n manier dat ze het ook nog snappen. Ik vind het belangrijk dat erfgenamen begrijpen wat er staat en hoe de nalatenschap fiscaal uitwerkt. Vaak is er door een overlijden echt even een fase van radeloosheid, omdat mensen niet weten wat er op ze afkomt en dan blokkeert soms alles even. Bij kinderen ontstaat soms meteen een paniek over hoe alles geregeld en verdeeld moet worden, anderen gaan dingen toe-eigenen. Iedereen reageert primitief op zijn eigen manier en daarnaast in zijn eigen fase van rouw. Dat maakt dat het heel dankbaar is om in beginsel die rust weer even terug te brengen, en dan te kijken welke stappen gaan we zetten.”

Bijzondere casussen

Door de diversiteit van haar werkzaamheden loopt Laura regelmatig tegen bijzondere casussen aan. Bijzondere casussen die haar bijblijven zijn bijvoorbeeld situaties waar men bij voorbaat denkt dat er misbruik is gemaakt en waar verbinding teruggebracht moet worden. “De emoties lopen dan hoog op. Er wordt vaak al onderling gereageerd en ruzie gemaakt vanuit wantrouwen. Als je dan verder kijkt, wil het niet altijd zeggen dat er ook daadwerkelijk misbruik is gemaakt. Maar omdat men niet transparant is geweest in de fase daarvoor, is er argwaan ontstaan. Wat ik bijzondere casussen vind, is dat je ziet dat er door gebrek aan communicatie aan de voorzijde zoveel wantrouwen is dat men eigenlijk niet meer met elkaar aan tafel wil zitten. Op het moment dat je dan weer overzicht en inzicht geeft en er geen misbruik blijkt te zijn geweest, dan kun je de verbinding weer zoeken met elkaar.”

Heldere communicatie

Laura hoort regelmatig dat klanten zich bij haar gehoord voelen en dat het begrijpelijk is geworden hoe ze verder kunnen met de vraag die bij hen leeft. “Bij de afwikkeling van nalatenschappen hoor ik heel veel terug dat mensen het ontzettend fijn vinden dat de communicatie zo helder is. De rekening en verantwoordingen zijn zichtbaar, dus het is gewoon transparant.”

NOVEX-lid

Laura is al geruime tijd NOVEX-lid. “Het sprak me aan dat NOVEX een vereniging is waar naast notarieel juristen die ik kende vanuit mijn achtergrond, ook bankmedewerkers, fiscalisten of goede doelen betrokken zijn. Het is een brede club en ik vind het heel dierbaar om een netwerk te hebben in een vereniging om elkaar te helpen of bij te staan.” Daarnaast vindt Laura de vakinhoudelijke toevoeging van belang. “Voor een vlotte en goede afwikkeling van een nalatenschap is inhoudelijke kennis nodig, maar ook ervaring bij de afwikkeling. Iedere nalatenschap is anders. Door deelname aan de intervisie kun je een moeilijke casus voorleggen en elkaar ondersteunen om ook uit je eigen box te denken.”

Bestuur NOVEX

Laura is al sinds 2011 lid van NOVEX. Het lijkt haar een leuke uitdaging om nu ook bestuurlijk ondersteuning te bieden aan de vereniging.
Zij wil zich inzetten voor de zichtbaarheid van NOVEX voor de particulier, zodat NOVEX-leden nog beter worden gevonden door personen die behoefte hebben aan professionele ondersteuning. Daarnaast hecht Laura waarde aan het behoud en de ontwikkeling van een goede samenwerking met professionele partijen die de (levens-)executeur in de dagelijkse praktijk ontmoet. Ze noemt het voorbeeld van de uitdagingen die de (levens-)executeur tegenkomt bij de praktische verwerking van klantgegevens bij banken en de moeite die het kost om relatief eenvoudige zaken gedaan te krijgen. “Zo heeft een notariskantoor bij een van de grote banken in Nederland toegang tot een digitaal portaal waarin je eenvoudig alle gegevens voor de overleden cliënt uitwisselt, terwijl de niet-notariële executeur deze professionele toegang niet heeft. Hierin zou verandering moeten komen.”

“Bij overlijden wordt de liefdesrekening vereffend”

“Het is belangrijk om bij de afwikkeling van een nalatenschap bewust te zijn dat erfgenamen en betrokkenen allemaal in een verschillende fase van rouw zitten. Mensen zitten daarom soms ook in een verschillende fase van afwikkeling van de nalatenschap. Los van of je executeur bent, is het belangrijk om betrokken te zijn en te beseffen dat het niet alleen het zakelijk afwikkelen is, maar dat het ook ter afsluiting is van een periode die je samen hebt meegemaakt met de persoon die overleden is. En dat speelt mee in de afwikkeling van een nalatenschap. Een uitspraak van één van mijn docenten die me is bijgebleven is: ‘Bij overlijden wordt de liefdesrekening vereffend.’ Er zit meer achter de discussie dan enkel de discussie an sich. Ik probeer in de laag dieper te kijken wat er speelt om te kijken of je eruit kan komen.”

Wilt u in contact komen met Laura? Bezoek de profielpagina van Laura.