mevrouw C.E.M.(Karin) Rutte

Karin Rutte
Naam (compleet): mevrouw C.E.M.(Karin) Rutte
Achternaam: Rutte
Bedrijfsnaam:

Karin Rutte

Adres: Hoofdstraat 1a
Postcode: 2071 EA
Plaats: Santpoort-noord
Provincie: Noord-Holland
Telefoonnummer: 06-55178475
Taak: Executeur, Levensexecuteur, Toezichthouder, Vereffenaar
Beroepsmatige achtergrond: Notariaat
Profiel: Nadat ik jaren in het notariaat werkzaam ben geweest en mij heb gespecialiseerd in familierecht, nalatenschappen, erfbelasting en estate-planning, wilde ik graag mijn kennis en ervaring delen met de cliënt zelf. Mijn missie is er voor te zorgen dat iedereen alles goed regelt voor nu en later. Of u nu een ondernemer bent of een alleenstaande, voor iedereen is het belangrijk om zijn/haar wensen kenbaar te maken voor het moment wanneer je zelf niet meer kunt beslissen of bij overlijden. Ik begeleid u graag in het opstellen van uw (levens)testament en kan dan optreden als uw belangenbehartiger bij leven en uw executeur bij overlijden. Middels een levensdossier kunnen al uw wensen worden vastgelegd waardoor het voor een levensexecuteur gemakkelijk is namens u beslissingen te nemen. Gespecialiseerd in het afwikkelen van nalatenschappen als executeur, gevolmachtigde en/of afwikkelingsbewindvoerder. Het begeleiden en/of adviseren bij diverse akten waaronder levenstestament, samenlevingsovereenkomst, testament, vaststelling erfdelen, verklaring van erfrecht of verklaring van executele, verdeling nalatenschap. Maar ook ondersteuning bij aangifte erfbelasting, berekening legitieme portie, opstellen boedelbeschrijving en opstellen rekening- & verantwoording, berekening vorderingen kinderen op langstlevende echtgenoot. Ik kom graag met u in gesprek.
Soort lidmaatschap:

Stuur boodschap naar geregistreerde

Registratie titel:mevrouw C.E.M.(Karin) Rutte