Het is vandaag Wereld Alzheimer dag. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en tast de zenuwcellen in het geheugen aan. Dagelijkse vaardigheden zijn hierdoor niet meer vanzelfsprekend. Bij Alzheimer wordt er vaak gedacht aan ouderen, maar uit cijfers van Alzheimer Nederland blijkt dat 12.000 van de 280.000 dementie patiënten in Nederland jonger is dan 65 jaar.

Wie regelt uw financiële en medische zaken als u dat zelf niet meer kunt? Bereid uzelf en uw omgeving goed voor door uw wensen op tijd vast te leggen in een levenstestament. Onze professionele levensexecuteurs helpen u daar graag bij. Lees hier meer over levensexecuteurs.