In een levenstestament kunt u een persoon aanwijzen die uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Wanneer u bezig bent met het opstellen van een levenstestament, komen er veel vragen op u af. Eén van deze vragen is of het verstandig is om een toezichthouder te benoemen. In dit blog leggen we aan u uit wat de taken zijn van een toezichthouder en of het verstandig is om een toezichthouder te benoemen.

Wat is een toezichthouder?

Een toezichthouder controleert de werkzaamheden van de levensexecuteur. Een levensexecuteur behartigt uw belangen wanneer u dit zelf niet meer kunt. De levensexecuteur legt verantwoording af aan de toezichthouder. U kunt de toezichthouder benoemen in uw levenstestament. Het is mogelijk om een toezichthouder te benoemen die dicht bij u staat, bijvoorbeeld een familielid, maar u kunt ook kiezen voor een professionele toezichthouder zoals een lid van NOVEX.

Welke taken heeft een toezichthouder?

U bepaalt zelf wat de exacte taken en verantwoordelijkheden van een toezichthouder zijn. Wilt u dat er op alle zaken toezicht wordt gehouden? Of enkel bij bepaalde belangrijke zaken, zoals zaken omtrent uw gezondheid of woning? Ook kunt u vastleggen hoe vaak een levensexecuteur verantwoording aflegt aan de toezichthouder. Een toezichthouder grijpt in als de levensexecuteur tegen uw wensen in handelt.

Beperken risico misbruik en fouten

Een levensexecuteur kan namens u beslissingen maken en heeft dus een grote verantwoordelijkheid met veel bevoegdheden. Wanneer deze persoon verantwoording moet afleggen, verkleint u het risico dat een levensexecuteur misbruik maakt van de bevoegdheden.

Gezien de grote verantwoordelijkheid die u aan iemand geeft, heeft u waarschijnlijk goed nagedacht over de keuze wie u als levensexecuteur benoemt. U vertrouwt de persoon die u benoemd hebt volledig. Toch is toezicht houden op de uitvoering van de taken van de levensexecuteur verstandig. Zo wordt het risico op het per ongeluk maken van fouten verkleind. Ook kan het benoemen van een toezichthouder voorkomen dat er achteraf discussie ontstaat over het uitvoeren van de taken door de levensexecuteur.

Wat als u geen toezichthouder benoemt?

U hoeft er niet voor te kiezen een toezichthouder te benoemen. Als er dan problemen ontstaan door misbruik of fouten, kan iemand in uw omgeving besluiten om naar een rechter te stappen. Dan moet er een bewindvoerder of curator worden aangesteld, die alsnog de werkzaamheden van de levensexecuteur moet controleren. Door van tevoren een toezichthouder te benoemen, kunt u dit scenario voorkomen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de taken of het benoemen van een toezichthouder? Neem dan gerust contact op met een van onze NOVEX leden.