Bent u erfgenaam? Dan kunt u de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden óf verwerpen. Wanneer u de nalatenschap beneficiair aanvaardt, bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden. In dat geval worden de bezittingen van de erflater gebruikt om de schulden af te betalen.

Als één of meer erfgenamen de erfenis beneficiair aanvaarden, vindt vereffening plaats. We leggen in dit blog uit wat vereffening is en hoe dit proces verloopt.

Wat is vereffenen?

Vereffenen is het financieel afhandelen van de nalatenschap volgens een verplichte procedure. Alle kosten en baten worden in kaart gebracht en de betalingen worden afgehandeld. Hierbij komen verschillende taken kijken:

  • het inventariseren van de nalatenschap;
  • het verkopen van goederen;
  • het aanschrijven en betalen van schuldeisers;
  • en het overschot aan de erfgenamen ter beschikking te stellen.

Wie is er verantwoordelijk voor vereffening?

Als erfgenaam bent u automatisch vereffenaar, samen met de andere erfgenamen. Onderling kan er ook een andere taakverdeling worden afgesproken. Is er sprake van een ingewikkelde erfenis of bent u het als vereffenaars onderling niet eens? Dan kan de rechter een vereffenaar benoemen.

Hoewel het beneficiair aanvaarden van een erfenis de meest risicovrije optie is, moet u het proces van vereffening altijd serieus nemen. Gaat er in de procedure iets fout? Dan kunt u als vereffenaar toch aansprakelijk worden voor de schulden van de erfenis.

Stappen in het proces van vereffening

Het proces van vereffening bestaat uit een aantal stappen.

  • Allereerst vraagt u een verklaring van erfrecht aan bij de notaris. Een executeur of een andere erfgenaam kan dit ook aanvragen. In die verklaring staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is namens de erfenis te handelen. De erfgenamen staan in het testament. Is er geen testament? Dan geldt het wettelijke erfrecht.
  • Vervolgens legt u als vereffenaar vast uit welke bezittingen en schulden de erfenis bestaat. Dit legt u vast in een boedelbeschrijving. Deze boedelbeschrijving moet bij de rechtbank worden ingeleverd.
  • Zijn er schulden? Dan moet u de schuldeisers per brief informeren. Vervolgens moet u de schuldeisers uitbetalen waar zij nog recht op hebben. Indien nodig moet u eerst bezittingen van de overledene verkopen om de schulden te kunnen betalen.
  • Blijft er geld over na uitbetaling van alle schulden? Dan kunt u samen met de andere erfgenamen de bezittingen verdelen.

Lichte en zware vereffening

Bij het vereffenen van een erfenis moet u procedurevoorschriften volgen. Bent u als erfgenaam zelf vereffenaar? Dan is er meestal sprake van een lichte vereffening. Bij een lichte vereffening zijn er minder verplichtingen dan bij een zware vereffening. Bij een zware vereffening is het meestal verstandig om een professionele vereffenaar aan te wijzen.

Schulden groter dan de baten

Zijn er meer schulden dan bezittingen? Dan moet u een kantonrechter zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze situatie. Dit is een belangrijke stap, omdat u als erfgenaam anders het risico loopt om met uw eigen vermogen aansprakelijk te worden voor de schulden. Als vereffenaar moet u vervolgens de aanwijzingen van de kantonrechter opvolgen. De rechter kan dan beslissen dat de verplichtingen van de zware vereffening gaan gelden.

Een professionele vereffenaar bij NOVEX

Vanwege de ingewikkelde stappen die het proces van vereffening meebrengt, is het in de meeste gevallen aan te raden een professional in te schakelen. Een professional heeft ervaring met de procedure en weet hoe hij of zij uw belangen kan behartigen.

Bent u op zoek naar een professionele en onafhankelijke vereffenaar? Bij NOVEX zijn professionele vereffenaars aangesloten met ervaring met complexe nalatenschappen. Bekijk hier al onze leden en neem contact met hen op voor meer informatie.