Een executeur is iemand die uw nalatenschap afwikkelt. Wilt u iemand benoemen als executeur? Dan raden wij altijd aan om dit met hem of haar te bespreken. In dit gesprek kunt u ook overleggen welke beloning hoort bij deze werkzaamheden. Er verschillende manieren waarop u de hoogte van de beloning kunt bepalen. Wij leggen de mogelijkheden graag aan u uit.

Uitgangspunt vanuit de wet

Vanuit de wet is het uitgangspunt dat de beloning van de executeur gelijk is aan één procent van de waarde van het vermogen van de overledene op de sterfdag. De wettelijke beloning is dus niet gekoppeld aan het werk dat verricht moet worden. De kosten kunnen daardoor bij veel werk “te laag” uitvallen en bij weinig werk “te hoog”. Hierdoor is er kritiek op de wettelijke regeling. Meestal wordt die vervangen door een eigen regeling in het testament. In bijzondere onvoorziene gevallen kan de kantonrechter het tarief veranderen.

Kosten professioneel executeur

Kiest u voor een professionele executeur, bijvoorbeeld een NOVEX-lid? Dan kan het uurtarief van die professional worden toegekend. De tarieven moeten wel in het testament worden vastgelegd. Op die manier staat de beloning wel in verhouding met het werk dat verricht moet worden. Bij een complexe nalatenschap zal de executeur meer werk verrichten en een hogere beloning ontvangen dan bij een eenvoudig nalatenschap.

Beloning aan vriend of familielid

 Benoemt u een vriend of familielid? Dan kunt u er ook voor kiezen om als beloning een vast bedrag vast te leggen in uw testament. Het is vaak een waardevolle taak om de nalatenschap van een dierbare af te wikkelen. De complexiteit van de nalatenschap is dan minder belangrijk. Een vriend of familielid zal met liefde uw laatste wensen verwezenlijken. U moet er rekening mee houden dat de beloning uit de nalatenschap wordt betaald. Dit betekent dat de erfgenamen een deel van uw erfenis moeten inleveren om de beloning te betalen.

Wijze van uitbetaling

Ook moet u nadenken over hoe de beloning wordt uitbetaald. Moet de executeur tijdens de afwikkeling regelmatig in overleg met de erfgenamen? Of mag hij bijvoorbeeld zichzelf betalen en daarover later rekening en verantwoording afleggen? Leg dit ook vast in uw testament om onduidelijkheid te voorkomen.

Samenvatting

Regelt u niets? Dan kan het zijn dat de executeur mogelijk teveel of te weinig beloning ontvangt. Kiest u voor een professionele executeur? Dan spreekt u onderling een uurtarief af. Dit tarief kan per professional verschillen en in de loop der jaren veranderen. Een uurtarief houdt rekening met de hoeveelheid werk en de complexiteit van de nalatenschap. Benoemt u een vriend? Dan geeft een vast bedrag voldoende erkenning, zonder teveel druk bij de executeur te leggen over de nalatenschap.