Voor uw nabestaanden is het prettig om te weten wat uw wensen zijn voor het moment dat u er niet meer bent. U kunt uw wensen vastleggen in een testament. Door het onderwerp bespreekbaar te maken en uw wensen vast te leggen, voorkomt u dat nabestaanden alles op een onverwacht moment zelf moeten uitzoeken. Wij leggen uit wat u in een testament kunt regelen.

Testament opmaken bij de notaris

Heeft u kinderen, een koophuis of een eigen bedrijf? Dit zijn allemaal voorbeelden van situaties waarin het belangrijk is om na te denken over een testament. In een testament kunt u voor uw vermogen en andere eigendommen bepalen wat ermee gebeurt op het moment dat u komt te overlijden. Voor het opstellen van een testament gaat u naar een notaris.

Wie zijn uw erfgenamen?

Als u geen testament opstelt, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Op grond van de wet zijn uw formele partner (echtgenoot of geregistreerde partner) en kinderen erfgenaam of bij het ontbreken daarvan uw dichtstbijzijnde familieleden. Wilt u hiervan afwijken? Dan kunt u dit vastleggen in een testament. U kunt ook mensen uitsluiten van de erfenis. Als u ervoor kiest om uw kinderen te onterven, blijven zij recht hebben op een deel van de erfenis. Dit is de legitieme portie.

Naast familieleden kunt u ook kennissen, vrienden of een goed doel tot erfgenaam benoemen.

Eigendommen in uw testament

Naast de benoeming van uw erfgenamen, kunt u ook de verdeling van uw vermogen vastleggen.

U kunt bepalen wie de eigenaar wordt van vermogen en goederen, maar u kunt ook kiezen voor vruchtgebruik. Dit wil zeggen dat iemand het recht heeft om een goed te gebruiken, maar er geen eigenaar van is. Dit kan bijvoorbeeld praktisch zijn als u wilt dat uw partner in uw huis mag blijven wonen, maar dat uw kinderen hiervan eigenaar zijn.

Ook kunt u goederen of een deel van uw vermogen nalaten aan in het testament aangewezen personen of organisaties. Dit kunt u regelen via een zogenaamd legaat. Met een legaat kunt u regelen dat specifieke personen of organisaties een bedrag of goederen krijgen.

De verdeling van sommige goederen kunt u ook vastleggen in een codicil. Dit is een handgeschreven testament. Hierin kunt u wensen voor uw uitvaart vastleggen en wat er met uw inboedel of andere persoonlijke spullen (zoals sieraden en kleding) gebeurt. Hiervoor hoeft u niet langs de notaris.

Gaat het om andere goederen (zoals uw auto) of een geldbedrag, dan moet dit wel via de notaris in het testament geregeld worden. Dit geldt ook voor alle andere zaken met betrekking tot uw huis, vermogen of de voogdij en bewind voor kinderen.

Bedrijf opnemen in het testament

In sommige gevallen is het opstellen van een testament extra belangrijk. Dit geldt bijvoorbeeld als u een eigen bedrijf heeft. Wie pakt uw werkzaamheden op als u er niet meer bent en wie wordt de nieuwe eigenaar? In een testament kunt u opstellen wat er in dit geval met uw bedrijf gebeurt.

Voogdij en bewind voor kinderen vastleggen in een testament

U hoopt natuurlijk dat het nooit nodig zal zijn, maar het is wel verstandig om na te denken wie de voogdij over uw minderjarige kinderen krijgt als u vroegtijdig overlijdt. In het testament kunt u een voogd benoemen voor uw kinderen. Deze persoon zorgt voor uw kinderen als u er niet meer bent. Als u geen voogd benoemt, beslist de rechter over de voogdij en loopt u het risico dat er beslissingen worden genomen waar u zelf niet achter zou staan.

U kunt in uw testament ook een bewindvoerder benoemen wanneer u niet wilt dat uw (minderjarige) kinderen zelfstandig over de erfenis kunnen beslissen. Deze bewindvoerder heeft als belangrijkste taak om het vermogen te beheren en te zorgen dat de erfenis naar wens wordt besteed. U legt ook vast wanneer het bewind eindigt, bijvoorbeeld als uw kind meerderjarig wordt of een bepaalde leeftijd bereikt.

Rampenclausule in uw testament opnemen

In een testament kunt u ook een rampenclausule opnemen. Deze clausule is er voor de uitzonderlijke situatie dat u en uw partner, of zelfs het gehele gezin, in één keer komen te overlijden. Als dit gebeurt, dan gaat de erfenis automatisch naar de erfgenamen van de langstlevende partner. Als niet kan worden vastgesteld wie als laatste is overleden, wordt de erfenis over beide families verdeeld. Maar als er geen kinderen zijn én de ene partner overlijdt een aantal uur later dan de andere partner, dan kan het gebeuren dat de familie van de laatst overleden partner de volledige erfenis krijgt en de andere familie niks. Om dit naar eigen wens te laten verlopen kan een maatwerk rampenclausule worden opgezet.

Wijzigingen in uw testament

Wilt u uw testament op een later moment weer aanpassen? Dan kunt u altijd weer contact opnemen met een notaris om wijzigingen door te voeren. Het is aan te raden om met enige regelmaat te controleren of uw testament nog up-to-date is. Als uw woon- of leefsituatie wijzigt, de familieverhoudingen zijn gewijzigd of als u kinderen krijgt, is het verstandig om uw testament te laten controleren.

Wie voert uw wensen uit?

Wanneer u komt te overlijden, moeten de wensen uit uw testament nog uitgevoerd worden. Een executeur regelt de afhandeling van het testament. U kunt een executeur benoemen in een testament. Dit kan een persoon uit uw omgeving zijn die u vertrouwt, maar dit kan ook een professionele executeur zijn. Bij NOVEX zijn professionele executeurs aangesloten die u kunnen helpen met het regelen van zaken tijdens uw leven en na overlijden. Vind hier een executeur bij u in de buurt.