Hoe wordt de erfenis afgewikkeld bij ruzie in de familie?

De afwikkeling van een erfenis is vaak een tijdrovend en een emotioneel zwaar proces. Als er in deze toch al zware periode ruzie of onenigheid ontstaat tussen de erfgenamen, wordt de afwikkeling nog ingewikkelder en kan het langer duren. Er ontstaan regelmatig ruzies en onenigheden na het overlijden van een [...]

2024-02-23T15:21:47+00:00februari, 2024|

Verslag Lustrumviering – NOVEX 15 jaar!

Vrijdag 19 januari vierden ruim 140 leden dat NOVEX dit jaar 15 jaar bestaat. Dit jaar is gekozen voor theater Buitensoos te Zwolle. Sinds vorig jaar kiest NOVEX voor de nieuwjaarsbijeenkomst de locaties zo uit, dat de leden die altijd van ver moeten komen als een bijeenkomst in het centrum [...]

2024-02-23T15:22:32+00:00februari, 2024|

NOVEX bestaat 15 jaar: “Maak het bespreekbaar”

NOVEX viert feest! In december 2023 bestaat NOVEX 15 jaar. Het komende jaar staat daarom in het teken van ons lustrum. Dit kunt u op onze website zien aan ons speciale lustrumlogo. Via onze social media kanalen geeft NOVEX extra aandacht aan het lustrum door tips te delen rondom het [...]

2024-02-26T08:59:05+00:00december, 2023|

Eigen bijdrage verpleeghuis: hoe kunt u de bijdrage beperken?

Voor de zorg in een verpleeghuis moet u een eigen bijdrage betalen. Het is een vervelend idee als u voor het betalen van deze bijdrage uw eigen vermogen en huis moet 'opeten'. Door de kosten die u maakt voor het verpleeghuis, kan uw vermogen na verloop van tijd flink afnemen. [...]

2024-02-26T09:00:42+00:00november, 2023|

Wat gebeurt er met uw bedrijf als u wilsonbekwaam wordt?

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft u veel verantwoordelijkheden, zoals het besturen van uw onderneming en het vertegenwoordigen van uw bedrijf naar de buitenwereld. Maar uw verantwoordelijkheden gaan verder dan dat. Het kan ook gebeuren dat u (onverwachts) iets overkomt waardoor u tijdelijk of langdurig uitvalt, bijvoorbeeld omdat u niet meer wilsbekwaam [...]

2024-02-26T09:01:15+00:00juli, 2023|

Boedelbeschrijving: alles wat u moet weten

Wanneer iemand overlijdt, moet er veel geregeld worden: van de uitvaart tot aan de aangifte inkomsten- en erfbelasting. In veel gevallen is een executeur benoemd die dit soort zaken namens de overledene en de erfgenamen afwikkelt. Een van de taken van een executeur is het opmaken van een boedelbeschrijving. Maar [...]

2024-02-26T09:01:44+00:00mei, 2023|

Wilsonbekwaam & uw bankrekening – wat kunt u vastleggen?

Als u wilsonbekwaam wordt, dan zijn er uiteraard de zorgen om uw gezondheid. Daarnaast zijn er ook veel praktische zaken die geregeld moeten worden. Eén van de belangrijke aandachtspunten is uw bankrekening. Veel mensen staan er niet bij stil, maar als u wilsonbekwaam wordt, dan vervalt de bankvolmacht die u [...]

2024-02-26T09:02:26+00:00maart, 2023|

Erfenis beneficiair aanvaarden – en dan?

Weet u niet zeker of een erfenis positief is en dus uit meer bezittingen dan schulden bestaat? Dan kunt u de erfenis beneficiair aanvaarden. Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, dan bent u niet met uw eigen vermogen verantwoordelijk als er in de erfenis meer schulden dan bezittingen blijken te [...]

2024-02-26T09:02:56+00:00december, 2022|

Inbrengclausule in uw testament: wat betekent dat?

Als u meerdere kinderen hebt, wilt u al uw kinderen vaak gelijk behandelen. Toch kan het in bepaalde situaties voorkomen dat één van uw kinderen meer geld ontvangt dan de ander. Bijvoorbeeld wanneer u geld schenkt omdat u uw kind wilt ondersteunen bij de aankoop van een huis. Als u [...]

2024-02-26T09:03:41+00:00november, 2022|

Wie krijgt de erfenis bij samengestelde gezinnen?

Als u en uw partner kinderen hebben uit een eerder huwelijk, dan maakt u onderdeel uit van een zogenaamd ‘samengesteld gezin’. Als u hertrouwt, zijn er vaak belangrijke aandachtspunten voor het regelen van uw erfenis. Krijgen alle kinderen evenveel, of wilt u een onderscheid maken tussen uw eigen kinderen en [...]

2024-02-26T09:04:08+00:00oktober, 2022|