Een erfenis bestaat uit alle bezittingen die iemand achterlaat bij overlijden. Denk bijvoorbeeld aan spaargeld, aandelen, een huis en alle spullen in huis. Maar ook eventuele schulden zijn onderdeel van een erfenis. Voor uzelf, maar ook voor uw dierbaren, is het fijn als u vastlegt wat u wilt dat er met uw bezittingen gebeurt als u er niet meer bent. Waar moet u eigenlijk aan denken bij het regelen van een erfenis?

Erfenis vastleggen in een testament

Veel zaken rondom uw erfenis kunt u vastleggen in een testament. In een testament bepaalt u wat er moet gebeuren met uw erfenis op het moment dat u komt te overlijden. Het opstellen van een testament laat u doen bij de notaris. Een testament is pas geldig als het door zowel een notaris als door uzelf is ondertekend.

U kunt gedurende uw leven altijd uw testament aanpassen. Dit kunt u doen als er grote veranderingen zijn in uw thuissituatie, bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen of scheiden. Ook als uw thuissituatie stabiel is, kan het verstandig zijn eens in de zoveel tijd te controleren of uw testament nog aansluit bij uw wensen.

Schenkingen van delen erfenis gedurende uw leven

In een testament legt u zaken vast voor na uw overlijden. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen aan wie u wat nalaat. Maar wist u dat u tijdens uw leven alvast invloed kan hebben op de hoogte van de erfenis? Dit kan met behulp van estate planning. U kunt tijdens uw leven bijvoorbeeld spullen of een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan uw (klein)kinderen. In dat geval wordt uw erfenis kleiner. Dit kan voor uw (klein)kinderen of andere erfgenamen veel geld schelen, omdat ze na uw overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen. Houd rekening met de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen. Zolang u niet meer dan de schenkingsvrijstelling schenkt, voorkomt u dat de verkrijger schenkbelasting moet betalen. Als u meer wilt schenken, is het verstandig om dit over meerdere jaren te verdelen of advies aan een deskundige te vragen.

Kunst in uw erfenis

Heeft u kunst in bezit? In sommige gevallen kan kunst worden gebruikt om de erfbelasting deels of zelfs volledig te betalen. In plaats van belasting te betalen, kunnen uw erfgenamen de kunst afstaan aan de overheid. Als u kunst in bezit heeft, kunt u uitzoeken of de voorwerpen in aanmerking komen voor deze regeling. De voorwerpen moeten namelijk aan specifieke voorwaarden voldoen. Bij kunstvoorwerpen kunt u denken aan schilderijen en vazen, maar bijvoorbeeld ook meubels en archieven vallen soms onder deze regeling.

Wat als u niets regelt voor uw erfenis?

Als u niets regelt in de vorm van een testament, dan zijn er wettelijke regels die de verdeling van de erfenis bepalen. In eerste instantie zijn uw echtgenoot en/of kinderen de erfgenamen. Zijn er geen echtgenoot of (klein)kinderen? Dan zijn uw ouders, broers of zussen de erfgenamen. Zijn die er ook niet? Dan gaat uw erfenis naar grootouders of overgrootouders. Als u geen erfgenamen heeft, gaat uw erfenis naar de staat. In een testament kunt u vastleggen hoe uw erfenis wordt verdeeld, als u niet wilt dat de wettelijke verdeling wordt aangehouden.

Afwikkeling erfenis na overlijden

Als u er niet meer bent, wordt uw erfenis verdeeld zoals bepaald in uw testament, of volgens de wettelijke regels. Het is verstandig om uw erfgenamen op de hoogte te stellen of u wel of geen testament heeft, zodat snel gehandeld kan worden. Erfgenamen of een notaris kunnen dit ook controleren in het Centraal Testamentenregister (CTR). Hier staat vermeld welke notaris het testament heeft.

Erfgenamen regelen samen de afwikkeling van de erfenis. Ze kunnen dit zelf doen, maar ze kunnen ook iemand aanwijzen die dit namens de erfgenamen oppakt. In uw testament kunt u een executeur aanwijzen. In dit geval regelt de executeur de erfenis, zoals vastgesteld in het testament. Een executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar dit kan ook een professional zijn.

Professionele executeur bij NOVEX

Een professionele executeur met verstand van de materie kan snel belangrijke zaken oppakken en handelen. Zeker bij complexe nalatenschappen kan dit vertraging of problemen met de afwikkeling van de nalatenschap voorkomen. Denk bij ingewikkelde nalatenschappen aan meningsverschillen in de familie of als een bedrijf onderdeel is van de nalatenschap. Neem voor meer informatie over een executeur gerust contact met ons op of zoek hier een professionele NOVEX executeur bij u in de buurt.