Wat voor de één een erebaan is, kan voor een ander veel stress en onzekerheid opleveren. De taak als executeur kan emotioneel zwaar zijn. Ook kan de nalatenschap erg complex zijn, waardoor u liever afziet van uw benoeming. Er zijn verschillende opties om van uw benoeming af te zien.

  • Ga in gesprek. De persoon die u in het testament heeft benoemd tot executeur kan dit misschien nog aanpassen bij de notaris.
  • Is de persoon die u benoemd heeft overleden of wilsonbekwaam? Dan kunt u overwegen om de benoeming tot executeur niet te aanvaarden. Wijst u uw benoeming tot executeur af? Dan zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.
  • Vaak zijn er één of meerdere alternatieven in het testament opgenomen.

Executeur(s) toevoegen

Heeft de overledene meerdere executeurs benoemd? Dan kunt u met hen overleggen dat u van uw benoeming wilt afzien. Ook kan in het testament staan dat u iemand mag toevoegen of iemand mag aanwijzen die in uw plaats executeur wordt. Dit zorgt ervoor dat u uw taak als executeur kan delen of zelfs helemaal aan een ander kan overdragen.

Een laatste mogelijkheid die het testament kan bieden, is dat de kantonrechter een executeur benoemt wanneer de benoemde executeur komt te vervallen. Die mogelijkheid moet wel uitdrukkelijk in het testament staan.

De kantonrechter zal over het algemeen een professionele executeur aanwijzen. Dan moet u er rekening mee te houden dat die een beloning zal vragen voor zijn werkzaamheden. Ook als dit niet in het testament is vastgelegd, kan de kantonrechter daartoe beslissen.

Boedelnotaris

Behoudt u uw benoeming tot executeur? Dan kunt u ook een boedelnotaris benoemen. Dit is een wettelijke functionaris die u bijstaat bij uw taak als executeur. U kunt de boedelnotaris ook opdracht geven om sommige taken uit te voeren. De kosten van de boedelnotaris kunnen worden betaald uit de nalatenschap.

Adviseurs

U kunt als executeur uiteraard ook adviseurs inschakelen om het werk uit te voeren, zoals een notaris, advocaat of accountant. Houd er rekening mee dat deze kosten voor een adviseur mogelijk niet betaald kunnen worden uit de nalatenschap. U bent de executeur en verantwoordelijk voor de uitvoering van het testament en de bijkomende kosten.

Samenvatting

Wilt u van uw benoeming tot executeur afzien? Dan moet u stappen ondernemen. Er zijn goede mogelijkheden om uw taak als executeur te verlichten of zelfs te beëindigen. Daar kunnen wel kosten aan verbonden zijn. Voordat u een beslissing neemt of stappen zet, bent u als executeur zelf aansprakelijk voor uw handelen of nalaten als executeur. Twijfelt u of wilt u advies over uw keuzen? Neem gerust contact op met een NOVEX-lid. Zij zijn bekwaam en helpen u graag bij het maken van de juiste beslissing voor uw situatie.