Vandaag is het wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid bekend gemaakt dat het mogelijk maakt om tijdelijk elektronische middelen te gebruiken, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Te denken valt aan de mogelijkheid voor beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden.

De aanpassingen gelden ook voor mensen die vanwege de corona-maatregelen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen om een akte te ondertekenen, zoals een testament. Met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen kan deze akte dan toch tot stand komen.

De spoedwet vervalt op 1 september 2020. Omdat niet valt uit te sluiten dat de noodzaak voor de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum nog blijft bestaan, is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen. Voor enkele onderdelen geldt terugwerkende kracht tot en met 23 maart 2020.

Wilt u meer weten? Lees dan verder op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2020/04/08/spoedwetgeving-justitie-en-veiligheid-naar-tweede-kamer