In uw testament kunt u een executeur benoemen die zorgt voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Ook legt u in uw testament vast wat de bevoegdheden van de executeur zijn. Dit betekent dat u executeurs verschillende taken kunt geven. Er zijn drie soorten executeurs die het meest voorkomen, aangeduid met één, twee of drie sterren. In dit item leest u meer over de taken en bevoegdheden van iedere executeur.

Eén ster executeur (de uitvaartexecuteur)

De één ster executeur is de begrafenisexecuteur. De naam doet het al vermoeden: de uitvaartexecuteur regelt de begrafenis of crematie. Dit is de enige taak die deze executeur heeft.

Twee sterren executeur (de beheersexecuteur)

De twee sterren executeur wordt ook wel de beheersexecuteur genoemd. De beheersexecuteur heeft de taak om de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. Na het inventariseren van de bezittingen en schulden, regelt hij de administratie, doet de betalingen en informeert de erfgenamen.

De beheersexecuteur mag alleen de nalatenschap beheren, hij of zij mag de nalatenschap niet verdelen onder de erfgenamen.

Drie sterren executeur (executeur-afwikkelingsbewindvoerder)

De drie sterren executeur, de executeur-afwikkelingsbewindvoerder, heeft de meeste bevoegdheden van de drie. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag alles rondom de nalatenschap regelen. Dus bijvoorbeeld ook de verkoop van het huis. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur, maar mag ook de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen.

Vragen? Onze leden helpen u graag!

Hebt u vragen over de drie soorten executeurs? Of over het aanwijzen van een executeur? Neem dan gerust contact op met één van onze leden. Bekijk hier al onze leden en neem contact met hen op voor meer informatie.