Regelt u zelf niets over uw erfenis? Dan regelt de wet dat uw tweede man uw erfenis krijgt. Ook is hij verplicht om uw schulden te betalen. Uw kinderen hebben het recht op hun erfdeel van de erfenis. Dit erfdeel kunnen zij pas opeisen wanneer uw man komt te overlijden (of door faillissement). Dit betekent dat uw kinderen moeten “wachten” op uw erfenis totdat uw tweede man overlijdt. Dit kan emotioneel erg zwaar zijn en problemen veroorzaken.

Erfenis van overleden echtgenoot

Heeft uw eerste man ook niets vastgelegd? Dan kunnen uw kinderen volgens de wet direct de erfenis van hun vader in goederen opeisen, omdat u bent hertrouwd. De goederen zijn dan officieel van uw kinderen, maar u mag die goederen nog wel gebruiken. Uw kinderen worden bijvoorbeeld eigenaar van een deel van uw woning, maar u kunt daar wel blijven wonen. Dit wordt vruchtgebruik genoemd. Wanneer u overlijdt, kunnen uw kinderen die goederen direct claimen bij uw tweede man. Zij hoeven dan niet te wachten totdat uw tweede man overlijdt.

Eigen erfenis

In een testament kunt u uw eigen erfenis vastleggen. Volgens de wet is het zo dat uw kinderen hun deel kunnen opeisen bij uw tweede man als hij opnieuw trouwt. Wilt u dat niet? Dan kunt u bepalen dat uw kinderen uw erfenis niet bij uw tweede man kunnen opeisen wanneer hij hertrouwt. Uw kinderen moeten dan wachten tot uw tweede man ook is overleden. Daardoor moeten zij mogelijk langer wachten dan wanneer u niet was hertrouwd.

U kunt u wensen bij de notaris in een testament vastleggen. U kunt bijvoorbeeld uw erfenis of een gedeelte daarvan al direct bij uw overlijden opeisbaar maken voor uw kinderen. Heeft uw tweede man voldoende eigen vermogen (bijvoorbeeld een eigen woning en inkomen)? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw man niet als erfgenaam te benoemen, als dit problemen binnen uw familie zou kunnen veroorzaken.

Een andere manier om problemen te voorkomen is om uw erfenis te bespreken met uw kinderen. In een gesprek kunt u de verwachtingen van uw kinderen peilen. Wanneer dat mogelijk is, kan een gesprek met uw tweede man erbij ook helpen om verwachtingen af te stemmen. De ervaring leert dat verrassingen vaak een bron van problemen vormen bij de afwikkeling van een erfenis. Stellen uw kinderen of uw man zich onredelijk op in het gesprek? Dan weet u zeker dat u naar de notaris moet voor het opstellen van uw testament, zodat u problemen bij uw nalatenschap kunt voorkomen.