In uw testament legt u uw wensen vast. U wilt dan ook graag dat die wensen goed worden uitgevoerd. Een executeur zorgt ervoor dat de afwikkeling van een nalatenschap zorgvuldig verloopt. Een executeur kunt u benoemen in een testament. Wie uw executeur is, kunt u zelf bepalen. Dit kan bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een professional zijn. Ook kunt u meerdere executeurs benoemen. We vertellen u in dit blog wat een executeur precies doet.

Welke taken heeft een executeur?

Een executeur zorgt ervoor dat uw laatste wensen worden uitgevoerd. Welke taken de executeur heeft, staat in de wet. In het testament kunt u bepalen dat de executeur meer of juist minder taken heeft dan de wettelijk vastgestelde taken. Een executeur kan onder andere de volgende taken hebben:

  • Een executeur moet een boedelbeschrijving Dit gebeurt zo snel mogelijk. De executeur krijgt zo in beeld welke bezittingen en schulden er zijn.
  • Als er schulden zijn, zorgt de executeur dat deze betaald worden. Als het nodig is, verkoopt de executeur bezittingen om de schulden te kunnen betalen.
  • Een executeur kan de uitvaart regelen.
  • Een executeur kan het huis van de overledene in orde houden. Denk hierbij aan het weggooien van spullen die over de datum zijn, zorgen voor een geschikte plek voor achtergebleven huisdieren en onderhoud in het huis en de tuin om het netjes te houden.
  • Erfgenamen informeren op welk deel van de erfenis ze recht hebben.

Er zijn nog veel meer taken die een executeur kan uitvoeren. Om zeker te weten dat de executeur alle zaken goed regelt, is het dus fijn om in uw testament duidelijk vast te leggen welke verantwoordelijkheden u de executeur geeft. Zo weet u wat u geregeld hebt en is er duidelijkheid voor uw erfgenamen.

Drie soorten executeurs

Wat een executeur precies doet, is ook afhankelijk van het soort executeur. Er zijn grofweg drie verschillende soorten executeurs te onderscheiden, die aangeduid worden met één, twee of drie sterren. We lichten ze hieronder allemaal kort toe.

Uitvaartexecuteur (één ster)

Een uitvaartexecuteur of begrafenisexecuteur regelt alleen de uitvaart. U kunt voor een uitvaartexecuteur kiezen wanneer er kans bestaat op onenigheid over de uitvaart. De uitvaartexecuteur kan dan alles voor de uitvaart regelen, van locatie tot muziek, zonder dat er toestemming van de erfgenamen noodzakelijk is.

Beheersexecuteur (twee sterren)

De beheersexecuteur zorgt ervoor dat de bezittingen en schulden in kaart worden gebracht, en dat eventuele schulden worden betaald. De executeur is ook verantwoordelijk voor bijkomende werkzaamheden als betalingen en administratie. De beheersexecuteur kan daarnaast ook, net als de uitvaartexecuteur, verantwoordelijk zijn voor het regelen van de uitvaart.

Afwikkelingsbewindvoerder (drie sterren)

De afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde taken als de beheersexecuteur en daarnaast enkele extra bevoegdheden. De afwikkelingsbewindvoerder mag namelijk alles rondom de nalatenschap regelen, bijvoorbeeld ook de verkoop van het huis of de verdeling van de erfenis.

Hoe verloopt het contact tussen executeur en erfgenaam?

De executeur is verplicht om de erfgenamen op de hoogte te houden hoe hij of zij de erfenis regelt. Dit heet de informatieplicht. De executeur hoeft echter geen toestemming te vragen aan de erfgenamen om de beheerszaken te regelen. Als de erfgenamen het niet eens zijn met de handelingen van de executeur, kunnen zij naar de kantonrechter stappen.

Een professionele executeur bij NOVEX

Een executeur kan er dus voor zorgen dat uw laatste wensen zorgvuldig uitgevoerd worden. Zeker wanneer er sprake is van een ingewikkelde nalatenschap, als u een bedrijf nalaat of als er onenigheden in de familie zijn, is het verstandig om een executeur te benoemen. Bij NOVEX zijn professionele executeurs aangesloten. Bekijk hier de executeurs bij u in de buurt.