Een levensexecuteur kan belangrijke beslissingen voor u nemen wanneer u wilsonbekwaam bent en zelf niet meer in staat bent uw belangen te behartigen. U moet in dit geval uw belangrijke beslissingen uit handen geven en op uw levensexecuteur vertrouwen. Begrijpelijk dus dat u wilt dat dit goed gebeurt. Een toezichthouder kan de werkzaamheden van uw levensexecuteur controleren. In dit artikel leest u meer over de werkzaamheden van een toezichthouder.

Wie is toezichthouder?

Een toezichthouder is niet verplicht, maar u kunt ervoor kiezen een toezichthouder te benoemen als u wilt dat de werkzaamheden van de levensexecuteur gecontroleerd worden. In uw levenstestament legt u vast wie uw toezichthouder is. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een familielid, een bekende die u vertrouwt of een onafhankelijke professional. U kunt er zelfs voor kiezen om meerdere toezichthouders te benoemen, bijvoorbeeld één om toezicht te houden op de financiële beslissingen en iemand anders voor toezicht op de medische beslissingen.

Wat zijn de taken van een toezichthouder?

De hoofdtaak van de toezichthouder is om de werkzaamheden van uw levensexecuteur te controleren. Dit geeft extra zekerheid dat de wensen uit uw levenstestament worden uitgevoerd zoals u heeft vastgelegd. De controle voorkomt misverstanden of zelfs misbruik van de bevoegdheden van de levensexecuteur.

U kunt zelf bepalen hoe vaak de levensexecuteur verantwoording moet afleggen aan de toezichthouder. Meestal moet de levensexecuteur 1 of 2 keer per jaar een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven laten zien aan de toezichthouder. Ook kunt u zelf bepalen welke taken en bevoegdheden de toezichthouder verder precies heeft. Naast het controleren van de inkomsten en uitgaven kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen dat de toezichthouder inspraak heeft bij beslissingen als de verkoop van uw huis, schenkingen of medische beslissingen. Ook kunt u vastleggen dat voor het maken van dergelijke beslissingen toestemming van de toezichthouder nodig is. Zo legt u de verantwoording voor uw beslissingen niet in handen van één persoon, maar is er altijd een extra persoon die in uw belang meedenkt.

Wat als de toezichthouder iets afwijkends constateert?

Heeft de toezichthouder bij de controle van de levensexecuteur het vermoeden dat er niet juist gehandeld is? Dan kan de toezichthouder ingrijpen. U kunt in het levenstestament opnemen dat de toezichthouder bij eventueel misbruik de bevoegdheid heeft om het levenstestament (schriftelijk) te herroepen en/of een nieuwe levensexecuteur te benoemen. Als de toezichthouder niet de bevoegdheid heeft om het levenstestament te herroepen, kan de toezichthouder een juridische procedure starten waarbij beschermingsmaatregelen in gang worden gezet. U kunt hierbij denken aan de aanvraag van een beschermingsbewind, mentorschap of curatele.

Wat als u geen toezichthouder benoemt?

Een levensexecuteur is verplicht om zorgvuldig en in uw belang te handelen. Oók als er geen toezichthouder is benoemd. Is er geen toezichthouder en bestaat het vermoeden dat er iets niet klopt in de werkzaamheden van de toezichthouder? Dan kan een familielid of andere bekende van u naar de rechter. De rechter kan dan een bewindvoerder of curator benoemen. Door zelf een toezichthouder te benoemen in uw levenstestament kunt u dergelijke situaties voorkomen en als er toch niet juist wordt gehandeld, komt dit eerder naar voren.

Professionele toezichthouders bij NOVEX

NOVEX heeft onder haar leden professionals die u als toezichthouder kunt benoemen. Als uw kind, partner of andere dierbare de taak van levensexecuteur heeft, kan een onafhankelijk en professionele toezichthouder van NOVEX voorkomen dat er misbruik, misverstanden of fouten voorkomen. In het ledenoverzicht vindt u professionele toezichthouders bij u in de buurt.