Hoewel u er liever niet over na denkt, kan het gebeuren dat u een ernstig ongeluk krijgt of dement wordt. Op dat moment kunt u zelf geen beslissingen meer nemen over uw eigen leven. Uiteraard wilt u wel dat in deze gevallen uw zaken goed geregeld worden. Een levenstestament voorziet in deze behoefte. Maar waar moet u allemaal aan denken bij het opstellen van een levenstestament? U leest het in dit blog.

Het opstellen van een levenstestament

Een levenstestament laat u opstellen bij de notaris. Hierin legt u vast wie namens u beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt. Dit wordt ook wel een volmacht genoemd.

Een volmacht kan op twee momenten ingaan. Allereerst kunt u ervoor kiezen dat de volmacht ingaat als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u in een vergevorderd stadium van dementie zit. Ook kunt u kiezen voor een volmacht die direct ingaat. In dat geval mag de aangewezen persoon altijd in uw naam beslissingen nemen.

Het levenstestament eindigt wanneer u overlijdt. In een levenstestament is niet vastgelegd wat er met uw bezittingen gebeurt na uw overlijden. Daarvoor heeft u een testament nodig.

Vertrouwenspersoon aanwijzen in uw levenstestament

U kunt zelf bepalen wie uw vertrouwenspersoon wordt. Dit kan een familielid of kennis zijn, maar dat hoeft niet. U kunt ook kiezen voor een professionele levensexecuteur. De vertrouwenspersoon verzorgt uw financiële, medische en persoonlijke zaken. U kunt kiezen voor één persoon, maar u kunt deze taken ook verdelen over meerdere personen.

Financiële zaken

U wilt natuurlijk dat uw vermogen goed besteed wordt wanneer u hier zelf niet meer over kunt beslissen. In uw levenstestament kunt u vastleggen wie er verantwoordelijk is voor uw financiële zaken. Hierbij moet u denken aan uw bankzaken, beleggingen en schenkingen.

Kunt u niet meer zelfstandig in uw eigen woning blijven wonen? Dan is de aangewezen persoon bevoegd om uw huis te verkopen. Hierbij kan deze persoon ook bepalen wat u uit uw inboedel meeneemt naar uw nieuwe woning.

Medische en persoonlijke zaken

Ook kunt u medische zaken vastleggen in uw levenstestament, zoals een wilsverklaring en euthanasieverklaring. In een wilsverklaring legt u vast welke medische behandelingen u wel en niet meer wilt ondergaan. Een voorbeeld daarvan is reanimatie: wanneer wilt u niet meer gereanimeerd worden? In de euthanasieverklaring beschrijft u wanneer u wilt dat een arts euthanasie uitvoert. Belangrijk is dat u duidelijk opschrijft wat uw wensen zijn, zodat daar later geen onduidelijkheid over kan ontstaan.

In uw levenstestament kunt u ook persoonlijke wensen vastleggen. Hierbij kunt u denken aan wensen rondom uw persoonlijke verzorging, uitvaart, sociale contacten, religie en de verzorging van uw huisdier(en).

Informeer uw directe omgeving over uw levenstestament

Het is belangrijk om de mensen in uw directe omgeving te informeren over uw wensen in uw levenstestament. Mocht u iets overkomen en uw levenstestament gaat van kracht, dan moeten zij weten wat er geregeld moet worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zo voorkomt u dat er onduidelijkheden zijn.

Maar beter nog is dat u vooraf met de door u gewenste gevolmachtigden om de tafel gaat. Daarmee voorkomt u dat de gevolmachtigde zijn taak namens u niet kan of wil uitvoeren. Ook is het raadzaam een keer per jaar een gesprek met de gevolmachtigde te voeren. Uw situatie, maar ook uw wensen kunnen immers in de loop der tijd wijzigen. Ook kunt u dan zaken bespreken die van belang zijn voor een praktische uitvoering van het levenstestament. Zo blijft het levenstestament voor alle betrokkenen up-to-date.

Bij het opstellen van uw levenstestament kunt u aangeven wie welke deel van het levenstestament mag inzien. Mensen die (deels) uw levenstestament zouden kunnen inzien, zijn:

 • Uw partner
 • Uw kinderen
 • Uw bank
 • Uw adviseurs
 • Uw arts
 • Uw huisarts
 • Uw zorgcoördinator in het zorgtehuis
 • Overige familieleden
 • De notaris
 • Uw bewindvoerder
 • De aangewezen vertrouwenspersoon

Professionele levensexecuteur

NOVEX heeft onder haar leden professionals die u als toezichthouder kunt benoemen. Deze professional zal dan uw levensexecuteur (uw kind, familielid of dierbare) controleren en begeleiden. In de eerste plaats om mogelijk misbruik te voorkomen, maar ook op verzoek van gevolmachtigden als hiermee iedere schijn van belangenverstrengeling voor hen kan worden uitgesloten. Een onafhankelijke toezichthouder die uw belangen scherp bewaakt, maar ook de belangen van gevolmachtigden in de gaten houdt. Bekijk onze NOVEX leden of neem contact met ons op voor meer informatie.