Het nemen van zelfstandige beslissingen wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Toch kan het gebeuren dat u door een ongeval of ziekte wilsonbekwaam wordt. Dit kan ervoor zorgen dat u niet meer zelf kan beslissen over uw gezondheid en financiën. Een voorbeeld van een belangrijke financiële beslissing is de verkoop van uw huis. Als u wilsonbekwaam bent, kunt u niet meer zelf uw huis verkopen. Maar hoe wordt uw huis dan verkocht? Wij leggen uit hoe dit werkt.

Wel of niet wilsbekwaam?

Om te beginnen is het goed om te weten wanneer u wilsbekwaam of wilsonbekwaam bent. U bent wilsbekwaam als u zelfstandig beslissingen kunt nemen en de gevolgen hiervan kunt overzien. Als u dit niet meer kunt, bent u wilsonbekwaam. De scheidingslijn hiertussen is echter niet altijd even duidelijk. Zo kan de overgang heel geleidelijk gaan, bijvoorbeeld bij dementie. Ook kan het zijn dan u ingewikkelde financiële beslissingen niet meer zelf kunt maken, maar dat u nog wel eenvoudige beslissingen kunt nemen. Daarnaast kan wilsonbekwaamheid ook tijdelijk zijn, zoals bij een coma na een ongeluk of door medicijngebruik. Een onafhankelijke arts stelt vast of u wilsonbekwaam bent.

Huis verkopen als u wilsonbekwaam bent

Bij de verkoop van uw huis moet een leveringsakte bij de notaris ondertekend worden. Een leveringsakte is echter vernietigbaar wanneer deze door een wilsonbekwaam persoon getekend wordt. Daarom controleert de notaris altijd of u wilsbekwaam bent. Bij twijfel kan de notaris een onafhankelijke arts inschakelen. Als u uw huis wilt of moet verkopen terwijl u wilsonbekwaam bent, dan kunt u dit dus niet meer zelf regelen. Ook uw naasten kunnen uw huis niet zo maar namens u verkopen.

Maar hoe kan uw huis dan verkocht worden? Dat hangt ervan af of u uw wensen in een levenstestament heeft vastgelegd of niet.

Heeft u niets vastgelegd?

Als u niets heeft vastgelegd in een levenstestament, dan moet de kantonrechter een bewindvoerder of curator benoemen. De bewindvoerder of curator wordt dan verantwoordelijk voor uw financiële zaken. Meestal zal de kantonrechter een bewindvoerder benoemen, omdat deze maatregel minder ingrijpend is. Voor belangrijke beslissingen, zoals de verkoop van uw huis, heeft de bewindvoerder een machtiging van de kantonrechter nodig.

U kunt in dit geval niet zelf bepalen wie uw bewindvoerder wordt. Dit kan uw partner of een familielid zijn, maar dit kan ook een onafhankelijke bewindvoerder zijn. Het kan dus zijn dat iemand beslissingen namens u mag nemen, terwijl u deze persoon hier zelf nooit voor gekozen zou hebben. Wilt u in eigen hand hebben wie namens u beslissingen mag nemen? Dan moet u dit vastleggen in een levenstestament vóórdat u wilsonbekwaam wordt.

Heeft u een levenstestament?

In een levenstestament kunt u een levensexecuteur (gevolmachtigde) benoemen die namens u belangrijke beslissingen mag nemen, zoals het verkopen van uw huis. U kunt ervoor kiezen dat de levensexecuteur direct namens u mag handelen, maar u kunt er ook voor kiezen dat de levensexecuteur pas bevoegd wordt als een arts u wilsonbekwaam verklaart. U kunt een levenstestament op een later moment altijd nog wijzigen, bijvoorbeeld na een scheiding of als de levensexecuteur niet meer de juiste persoon is om namens u beslissingen te nemen.

Door in uw levenstestament een levensexecuteur te benoemen en uw wensen vast te leggen, kunt u uw naasten ontzorgen en houdt u de regie in eigen hand.

Een professionele levensexecuteur van NOVEX

In uw levenstestament kunt een levensexecuteur aanwijzen. Een levensexecuteur is iemand die terwijl u nog leeft uw belangen behartigt, zodra u dit zelf niet meer kunt. Het is belangrijk dat u iemand kiest die u vertrouwt én die de juiste expertise in huis heeft. Bij NOVEX kunt u terecht voor professionele levensexecuteurs. Bekijk hier de levensexecuteurs bij u in de buurt.