In een levenstestament staan uw persoonlijke wensen en eisen. Hierin regelt u zaken voor het moment dat u wilsonbekwaam wordt. Wilsonbekwaam betekent dat u zelfstandig geen beslissingen meer kunt nemen. Maar wat gebeurt er als u wilsonbekwaam wordt en géén levenstestament hebt laten opstellen? Daar leest u meer over in dit item.

Rechter wijst mentor, curator of bewindvoerder aan

Bent u wilsonbekwaam en heeft u géén levenstestament of volmacht? Dan wijst een rechter een mentor, curator of bewindvoerder voor u aan. De rechter bepaalt wie dit wordt. Daar heeft u op dat moment zelf geen invloed meer op.

Mentor

Kunt u zelf niet meer beslissen over uw verzorging, verpleging of behandeling? Dan wordt een mentor aangesteld. Een mentor neemt deze beslissingen, waar mogelijk met u samen, dan voor u. Denk hierbij aan de keuze voor een verzorgingshuis.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder wordt aangesteld als u niet meer voor uw financiële zaken kunt zorgen. U mag dan niet meer zelf beslissen over geld en goederen, dat doet uw bewindvoerder. Zo wordt uw vermogen beschermd.

Curator

Kunt u niets meer zelf beslissen? Dan wordt u onder curatele gesteld en wijst de rechter een curator aan. Deze curator behartigt al uw belangen, zowel de persoonlijke als de financiële. De curator wordt wettelijk verantwoordelijk.

Verantwoording afleggen en goedkeuring vragen

Wordt er een bewindvoerder, mentor of curator aangesteld? Dan houdt de rechter toezicht op de gang van zaken. De curator en bewindvoerder moeten ieder jaar aan de rechter financiële verantwoording afleggen. Ook moet hij of zij de rechter betrekken bij beslissingen. Een bewindvoerder mag niet zomaar een uitgave van boven de 2000 euro doen. En een curator mag zonder overleg uw huis niet verkopen. De mentor moet 5-jaarlijks verslag uitbrengen aan de kantonrechter.

Neem de regie in handen en kies voor een levenstestament

Voorkom dat de rechter een mentor, curator of bewindvoerder aan moet stellen en deze verantwoording af moet leggen. Neem zelf de regie in handen en kies voor een levenstestament! In uw levenstestament wijst u een levensexecuteur aan. Dat kan één van onze leden zijn. Bekijk hier al onze leden en neem contact met hen op voor meer informatie.