Als erfgenaam kunt u zelf, samen met de andere erfgenamen, kiezen hoe u de erfenis wilt aanvaarden. U heeft daarbij drie keuzes: het zuiver aanvaarden van de erfenis, het beneficiair aanvaarden van de erfenis of het verwerpen van de erfenis. In dit item vertellen we u meer over de verschillen tussen deze vormen.

Zuiver aanvaarden van de erfenis

De eerste optie die u heeft is het zuiver aanvaarden van de erfenis. Dit houdt in dat u alles van de erflater erft. De bezittingen, maar óók de schulden. Als de schulden hoger zijn dan de bezittingen en het vermogen, dan bent u aansprakelijk voor die schulden. Twijfelt u of het vermogen hoger is dan de schulden? Dan is het verstandig te kiezen voor beneficiaire aanvaarding.

Weet u nog niet zeker of u de erfenis zuiver wilt ervaren? Zorg dan dat u nog geen goederen uit de erfenis verkoopt! Op dat moment is er namelijk al sprake van een zuivere aanvaarding.

Beneficiair aanvaarden

Kiest u voor beneficiair aanvaarden, dan worden de bezittingen van de erflater gebruikt om de schulden af te betalen. Is het vermogen hoger dan de schulden? Dan krijgt u het resterende saldo. Zijn de schulden hoger dan het vermogen? Dan bent u niet verantwoordelijk voor de schulden.

Verwerpen van de erfenis

Tot slot kunt u een erfenis ook verwerpen. Dit houdt in dat u helemaal niets uit de nalatenschap ontvangt. Geen bezittingen, geen schulden, maar ook geen waardevolle spullen.

Vragen? Onze leden helpen u graag!

Heeft u vragen over het aanvaarden van een erfenis? Of over het aanwijzen van een executeur? Neem dan gerust contact op met één van onze leden. Bekijk hier al onze leden en neem contact met hen op voor meer informatie.