Als u meerdere kinderen hebt, wilt u al uw kinderen vaak gelijk behandelen. Toch kan het in bepaalde situaties voorkomen dat één van uw kinderen meer geld ontvangt dan de ander. Bijvoorbeeld wanneer u geld schenkt omdat u uw kind wilt ondersteunen bij de aankoop van een huis. Als u een van de kinderen meer schenkt dan de andere kinderen, dan heeft dit geen invloed op de erfenis. Als u overlijdt, erven de kinderen allemaal een gelijk deel. Het kind dat tijdens uw leven een (grotere) schenking heeft gehad, krijgt hierdoor meer dan de kinderen die geen of een kleinere schenking hebben gehad. In dit soort situaties is het verstandig om na te denken over een inbrengclausule bij de schenking of in uw testament.

Wat is een inbrengclausule?

Bij een schenking kunt u bepaalde voorwaarden opnemen, ook wel clausules genoemd. Eén van de mogelijke clausules is de inbrengclausule. Als u gedurende uw leven één van uw kinderen meer geld geschonken hebt dan uw andere kinderen, dan kunt u dit met een inbrengclausule rechttrekken. De schenking wordt in dat geval gezien als een voorschot op de erfenis. U moet dit vastleggen bij de schenking. De clausule zorgt ervoor dat bij de verdeling van de erfenis rekening wordt gehouden met de schenkingen die uw kinderen al ontvangen hebben.

Bent u bij de schenking vergeten een inbrengclausule op te nemen of kiest u pas op een later moment ervoor dat de schenkingen toch rechtgetrokken moeten worden na uw overlijden? Dan kunt u ook in uw testament nog vastleggen dat bepaalde schenkingen moeten worden ingebracht.

Voorbeeld

Om de inbrengclausule verder uit te leggen, geven we een voorbeeld. Stel u bent ouder van twee kinderen en wilt uw kinderen iets schenken. Kind 2 heeft wegens omstandigheden extra geld nodig. Daarom doet u de volgende schenkingen:

  • Kind 1 ontvangt €15.000,-
  • Kind 2 ontvangt €40.000,-

U overlijdt en laat nog een erfenis na van € 45.000. Bij de schenking of in uw testament hebt u een inbrengclausule opgenomen. Dit betekent dat uw kinderen het geld dat zij hebben ontvangen moeten ‘inbrengen’ in de nalatenschap. Dit wordt meegeteld in het totale te verdelen bedrag. Dit betekent dat het totaalbedrag dat verdeeld moet worden €100.000,- is. Dat bestaat uit:

  • De erfenis van €45.000,-
  • De schenking aan kind 1 (€15.000,-)
  • De schenking aan kind 2 (€40.000,-)

Die €100.000,- wordt gedeeld door de twee kinderen. Dit betekent dat de twee kinderen beide €50.000,- ontvangen. Hier moeten zij hun schenking nog vanaf halen. Kind 1 ontvangt daarom nog €35.000,- (€50.000,- min de eerdere schenking van €15.000,-) uit de erfenis. Kind 2 ontvangt nog €10.000,- (€50.000,- min de eerdere schenking van €40.000,-) uit de erfenis.

Schenking hoger dan erfdeel

In bovenstaande voorbeeld krijgen beide kinderen nog een bedrag uit de erfenis. Het kan echter ook voorkomen dat het bedrag van kind 2 negatief is, bijvoorbeeld omdat kind 2 eerder €80.000,- geschonken kreeg in plaats van € 40.000, -. In dat geval komt de totale nalatenschap uit op een bedrag van € 140.000. Dat is opgebouwd uit:

  • De erfenis van €45.000,-
  • De schenking aan kind 1 (€15.000,-)
  • De schenking aan kind 2 (€80.000,-)

Die €140.000,- wordt gedeeld door de twee kinderen. In dit geval zou kind 1 recht hebben op €55.000,- (€70.000,- min de eerdere schenking van €15.000,-). Kind 2 zou uitkomen op een negatief getal van min €10.000,- (€70.000,- min de eerdere schenking van €80.000,-).

Betekent dit dat kind 2 die €10.000,- zelf moet betalen aan kind 1? Nee, dat is niet het geval. Om erfgenamen te beschermen, mag het verrekende erfdeel nooit hoger zijn dan de schenking. Kind 2 hoeft in dit geval niets te betalen, maar krijgt ook niets. Kind 1 krijgt dan de €45.000,- uit de erfenis.

Financiële voordelen schenkingen

Het doen van schenkingen brengt financiële voordelen met zich mee. Als u tijdens uw leven aan uw kinderen schenkt, wordt het bedrag van de erfenis kleiner. Na uw overlijden hoeven uw kinderen daardoor minder erfbelasting te betalen. Wel is het belangrijk dat u goed nadenkt hoe u de schenkingen tijdens uw leven vormgeeft, want ook over schenkingen moeten uw kinderen in de meeste gevallen belasting betalen. Daarnaast kunt u een van de kinderen door een schenking wat extra geven, maar u kunt met een inbrengclausule ook een schenking doen als voorschot op de erfenis, zodat alle kinderen uiteindelijk hetzelfde krijgen.

Afwikkeling van uw erfenis

Als u overlijdt, wilt u uw erfenis goed geregeld hebben. Een belangrijk onderdeel hiervan is de erfenis die uw kinderen ontvangen. In een testament kunt u uw wensen vastleggen en als u overlijdt, wilt u dat de wensen uit uw testament zorgvuldig worden uitgevoerd. Een professionele executeur bij NOVEX kan u helpen bij de afwikkeling van uw nalatenschap. Lees meer over de taken van een executeur of vind hier een executeur bij u in de buurt.