Nadenken over de wensen in uw laatste levensfase is voor iedereen belangrijk. In het bijzonder wanneer er sprake is van dementie, waarbij u in een later stadium niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Om te voorkomen dat er dan beslissingen worden genomen die niet overeenkomen met uw wensen, kunt u vóór dit moment bepaalde zaken vastleggen in een levenstestament. Wij vertellen u in dit artikel meer over wilsonbekwaamheid en dementie.

Dementie en wilsonbekwaamheid

Wanneer dementie wordt vastgesteld, wordt het geleidelijk steeds moeilijker om de gevolgen van uw beslissingen te begrijpen. Wanneer u niet meer in staat bent om deze gevolgen in te zien, spreken we van wilsonbekwaamheid.

Vanaf wanneer is er sprake van wilsonbekwaamheid?

U bent niet meteen wilsonbekwaam wanneer de diagnose dementie wordt vastgesteld. In het beginstadium kunt u vaak nog alle beslissingen zelf nemen. In een vergevorderd stadium is het lastiger de gevolgen van beslissingen te overzien. Deze overgang is vaak een heel geleidelijk proces. De scheidingslijn tussen wel of niet wilsonbekwaam is niet altijd duidelijk te trekken.

Van zelfstandige keuzes naar hulp bij beslissingen

Wanneer mogelijk neemt u altijd zelf uw beslissingen, ook wanneer er al dementie is vastgesteld. Ontstaan er twijfels of u de gevolgen van deze beslissingen nog kunt overzien? Dan kan een arts in overleg met andere behandelaren vaststellen of u nog wilsbekwaam bent. Zodra wilsonbekwaamheid wordt vastgesteld, kunt en mag u belangrijke beslissingen niet meer zelf nemen. Een voorbeeld van zo’n belangrijke beslissing is de verkoop van uw woning.

Wanneer u niet meer zelfstandig beslissingen mag nemen, kan een levensexecuteur beslissingen voor u nemen. Een levensexecuteur is iemand die uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. In een levenstestament kunt u vastleggen wie uw levensexecuteur is, welke bevoegdheden u hem of haar geeft en wie zijn of haar werkzaamheden controleert. Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied.

Wat kunt u regelen?

Zorg ervoor dat u uw zaken op tijd regelt. Het is belangrijk om stil te staan bij de wensen die u heeft en wie uw belangen mag behartigen wanneer u dit zelf niet meer kunt. Al uw wensen laat u vastleggen in een levenstestament. In uw levenstestament kunt u ook opnemen wie u als levensexecuteur wilt aanwijzen.

Wat als u niks regelt?

Benoemt u geen levensexecuteur in uw levenstestament? Dan kan het zijn dat een rechter voor u een bewindvoerder of curator benoemt die uw belangen behartigt. Dit kan iemand zijn die u zelf ook gekozen zou hebben, maar het kan ook zijn dat u het eigenlijk niet eens geweest zou zijn met deze keuze. U kunt dit voorkomen door tijdig een levensexecuteur te benoemen.

Meer weten over wat een levensexecuteur kan betekenen?

Houd zelf de regie in handen door tijdig een levensexecuteur te benoemen in uw levenstestament. Dit kan één van onze leden zijn. NOVEX heeft onder haar leden professionals die u als levensexecuteur kunt benoemen. Bekijk hier al onze leden en neem contact met hen op voor meer informatie.