Het is een mooi gebaar van vertrouwen wanneer iemand u vraagt om als executeur op te treden. Wanneer de erflater overlijdt, is de aangewezen executeur vaak al bekend met zijn toegewezen rol. Voordat u de rol van executeur aanvaardt moet u daarbij wel realiseren dat de benoeming tot executeur een belangrijke taak is. De benoeming komt met verplichtingen en verantwoordelijkheden. U bent daarom ook niet verplicht om het executeurschap te aanvaarden. Maar wat gebeurt er wanneer u weigert? U leest het in dit artikel.

Mag ik de benoeming tot executeur weigeren?

U mag op alle momenten het executeurschap weigeren. Ook wanneer u destijds tegen de overledene heeft gezegd dat u het wel zal aanvaarden. U bent nooit verplicht om executeur te worden.  Vindt u de verantwoordelijkheden te veel? Of wordt de nalatenschap te moeilijk om af te wikkelen? Dan kunt u altijd hulp inschakelen door een professionele executeur aan te wijzen die u helpt bij de afwikkeling.

Wanneer u bijvoorbeeld wegens gezondheidsproblemen, een verbroken relatie of een te grote geografische afstand uw taak als executeur niet kunt volbrengen, kunt u ook altijd een verzoek tot ontslag indienen bij de kantonrechter. Dit verzoek wordt vrijwel altijd geaccepteerd.

Wie neemt het executeurschap over?

Als u het executeurschap weigert, staat er meestal in het testament benoemd wat er vervolgens gebeurt. Soms is er een tweede executeur in het testament aangewezen die als reserve-executeur is benoemd. Deze executeur treedt na de weigering of wegvallen van de eerste executeur op. Of wanneer het testament daarin voorziet, kan de rechter gevraagd worden een nieuwe executeur te benoemen.

Wanneer geen van de benoemde personen executeur wil zijn, dan kan een belanghebbende aan de kantonrechter verzoeken om een vervangende executeur aan te wijzen. Belanghebbenden zijn in dit geval bijvoorbeeld een erfgenaam of een schuldeiser van de erflater.

ls het testament niet bepaalt dat de kantonrechter op verzoek een executeur kan aanwijzen, dan zijn de erfgenamen samen bevoegd en verplicht om de nalatenschap af te wikkelen.

Meer weten?

Bent u gevraagd om executeur te worden? Of wilt u meer weten over het weigeren van een executeurschap? Onze leden helpen u graag. Bekijk onze ledenpagina en neem contact op met een Novex-lid bij u in de buurt.