Goede doelen zijn er op allerlei gebieden, zoals kunst en cultuur, internationale hulp en natuur en milieu. Zo’n tachtig procent van alle Nederlanders geeft regelmatig aan een goed doel. Maar wist u dat u (een deel van) uw vermogen ook kunt nalaten aan een goed doel? U kunt een goed doel in uw testament een legaat geven of aanwijzen als (mede-)erfgenaam. Hoe dat precies in elkaar zit, leggen wij u graag uit in dit blog.

Geld nalaten via een legaat

Een legaat is iets specifieks wat de overledene aan iemand nalaat, zonder dat diegene verder bij de afwikkeling van de nalatenschap betrokken wordt. U kunt via een legaat heel specifiek aangeven wat u aan een goed doel wilt geven. Dit kan bijvoorbeeld een huis, schilderij of kunstvoorwerp zijn, maar ook een vast bedrag of een geldbedrag gelijk aan een percentage van uw totale vermogen. Dit is een goede optie als u heel precies uw nalatenschap wilt regelen. Het voordeel van een legaat is dat een goed doel dit altijd kan aannemen. Dit komt omdat er geen verdere verplichtingen aan verbonden zijn.

Geld nalaten via een erfstelling

U kunt een goed doel ook in uw testament aanwijzen als mede-erfgenaam of als enige erfgenaam. Als mede-erfgenaam ontvangt het goede doel een percentage van de gehele nalatenschap. Dit percentage kunt u zelf kiezen. Dit houdt dus in dat uw nalatenschap wordt verdeeld tussen het door u gekozen goede doel en uw andere erfgenamen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen een goed doel als enige erfgenaam aan te wijzen. In dat geval ontvangt het goede doel de gehele nalatenschap. Let er daarbij wel op dat u uw kinderen niet zomaar kunt onterven. Als kinderen dit wensen, kunnen zij aanspraak maken op hun legitieme portie.

Een goed doel kan nooit zomaar een nalatenschap aanvaarden. Dit komt omdat een nalatenschap niet alleen de bezittingen van de overledene bevat, maar ook de eventuele schulden. Het goede doel moet dus zeker weten dat ze niet per ongeluk schulden krijgt. Daarom moet het goede doel beneficiair aanvaarden.

Waar moet u op letten bij het nalaten aan een goed doel?

Organisaties die een ANBI-status hebben, zijn vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Deze organisaties kunnen elke euro van uw nalatenschap besteden. Leg ook goed vast om welke organisatie het gaat. Alleen ‘de dierenstichting’ voldoet niet. Voorkom daarom verwarring en neem ook het inschrijfnummer van de Kamer Van Koophandel of een RISN-nummer op.

De rol van uw executeur

Wanneer u ervoor kiest een executeur aan te stellen, dan regelt de executeur na uw overlijden de afwikkeling van de nalatenschap. De executeur inventariseert de bezittingen en schulden, doet de administratie, doet de betalingen en informeert de erfgenamen. De executeur regelt ook dat de juiste bezittingen of het door u gekozen percentage van uw vermogen bij het goede doel terecht komt. Het is wel belangrijk dat u in uw testament vastlegt om welk goed doel het gaat en wat u wilt nalaten.

Vragen? Onze leden helpen u graag!

Hebt u vragen over nalaten aan een goed doel? Of over het aanwijzen van een executeur? Neem dan gerust contact op met één van onze leden. Bekijk hier al onze leden en neem contact met hen op voor meer informatie.